PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 43 | 145--158
Tytuł artykułu

"Sprawstwo kierownicze" i "sprawstwo polecające" w perspektywie podstaw odpowiedzialności za wykroczenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Administering the Perpetration" and "Ordering the Perpetration" in the Perspective of Basis of Liability for Contraventions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy problematyki ewentualnego "sprawstwa kierowniczego" i "sprawstwa polecającego" wykroczenia w perspektywie hipotetycznych przesłanek odpowiedzialności za te postacie sprawczego współdziałania, zarówno w ujęciu stricte normatywnym, jak i teoretycznoprawnym. Przeprowadzone w opracowaniu rozważania zasadzają się na komparatystycznej próbie zdekodowania podstaw odpowiedzialności za wspomniane formy współdziałania w świetle przesłanek odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia, mając na uwadze jej specyfikę i odmienność od odpowiedzialności za współsprawstwo przestępstwa oraz niemożność posługiwania się w prawie wykroczeń analogią z art. 18 § 1 kk ze względu na gwarancyjną funkcję art. 42 ust. 1 Konstytucji. Rezultatem dokonanej analizy jest konkluzja o niemożności normatywnego wartościowania wykroczenia "popełnionego" w formie "sprawstwa kierowniczego" i "sprawstwa polecającego". (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of possible liability for "administering the perpetration" and "ordering the perpetration" of a contravention in the context of hypothetical premises of liability for these forms of perpetrating cooperation, both on strictly normative and beyond-normative grounds. The considerations made in the study are based on a comparative attempt to decode the basis of liability for the mentioned forms of cooperation in the perspective of premises of liability for co-perpetration in a contravention, considering its specificity and dissimilarity from liability for co-perpetration in a crime, and also the inadmissibility of per analogiam use of art. 18 § 1 of Polish criminal code to the law of contraventions. The conclusion of the analysis is that it is not possible to evaluate normatively the contravention "committed" the mentioned forms of perpetrating cooperation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bederman D., Classical Canons. Rethoric, Classicism and Treaty Interpretation, Aldershot 2001.
 • Bielski M., Wokół "przepołowionego" charakteru przestępstwa rozboju, [w:] Państwo i Prawo nr 2009/2.
 • Błaszczyk M., Jankowski W., Zbrojewska M., Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2013.
 • Bojarski T., Komentarz do art.14, [w:] T. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, Szwarczyk M., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Brożek B., Derywacyjna koncepcja wykładni z perspektywy logicznej, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006/1.
 • Flasiński M., na którego, notabene, W. Kotowski się powołuje - vide M. Flasiński, Wykroczenia przeciwko prawom pracownika i postępowanie w tych sprawach po nowelizacji z 28 sierpnia 1998 r., [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998/11.
 • Grzegorczyk T., Komentarz do art. 14, [w:] T. Grzegorczyk (red.), W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Kardas P., Komentarz do art. 20 - teza 1, [w:] W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1-52, Warszawa 2016, LEX nr 10420.
 • Kardas P., Przypisanie skutku przy przestępnym współdziałaniu, [w:] Kwartalnik Prawa Publicznego 2004/4.
 • Kardas P., Sprawstwo i współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego, [w:] R. Dębski (red.), System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Warszawa 2017.
 • Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001.
 • Kotowski W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Kuroń A., Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2007 roku (sygn. akt P 13/06, OTK-A Nr 6/2007, poz. 57), [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio G, Vol. LIX, 1/2012.
 • Liszewska A., Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Łódź 2004.
 • Łysko M., Prace nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960-1971), Białystok 2016.
 • Wróblewski J., Interpretatio extensiva, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1965/1.
 • Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.