PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 43 | 159--182
Tytuł artykułu

O pojęciu pracownika z art. 218 § 1a k.k.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
About the Notion of Employee under Art.218 §1a Penal Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Złośliwie lub uporczywie naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, w związku z wykonywaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stanowi przestępstwo z art. 218 §1a k.k. W artykule omówiona zostanie problematyka odnosząca się do tego, czy przez pojęcie "pracownika" o którym mowa w tym przepisie należy rozumieć, tak jak na to prima facie mogłaby wskazywać treść art. 2 k.p., tylko osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę czy też także np. osobę, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych jak np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło, bądź taką osobę która pod pozorem wykonywania umowy cywilnoprawnej świadczy w rzeczywistości pracę w ramach stosunku pracy. Bezpośrednim powodem jego napisania było pytanie prawne skierowane niedawno przez jeden z sądów odwoławczych do Izby Karnej Sądu Najwyższego, a dotyczące właśnie tej kwestii. (abstrakt oryginalny)
EN
Maliciously or persistently violating employee rights resulting from employment relationship or social insurance in connection with performing activities in matters relating to labour law and social insurance is an offense under art.218 §1a Penal Code. In this paper, issues will be discussed relating to whether the notion "employee", referred to in that provision should be understood, as might be prima facie indicated by the wording of art.2 Penal Code, only as a person employed under an employment contract, selection, nomination or cooperative employment contract, or also a person who performs paid work on the basis of civil law contracts, such as for example contract of mandate or contract for specific work, or such a person who under the pretext of performing a civil law contract actually renders work under an employment relationship. The immediate reason for writing this paper was a legal question regarding this issue addressed to the Criminal Chamber of the Supreme Court by one of the appellate courts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Warszawa 2011.
 • Budyn-Kulik M., [w:] M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M.Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el., 2018.
 • Cajsel W., Glosa do wyr. SN z dnia 17.2.1998 r., I PKN 532/97, MoP 2000/1.
 • Daniluk P. i Witoszko W., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15.12. 2005 r., I KZP 34/05, Lex.
 • Daniluk P., [w:] Kodeks karny. Komentarz, R. Stefański (red.), Warszawa 2017.
 • Flasiński M., Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w nowym kodeksie karnym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998/4.
 • Gudowska B., [w:] B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2016.
 • Hryniewicz-Lach E. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117-221. Tom I, M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Warszawa 2017.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2012.
 • Korus K., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, A. Sobczyk (red.) Warszawa 2018.
 • Marciniak J., Prawa pracownika wynikające ze stosunku ubezpieczenia społecznego, jako przedmiot ochrony z art. 218 § 1 k.k., Monitor Prawa Pracy 2009/1.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, LEX, 2010.
 • Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2017.
 • Prusinowski P., Obowiązek zapłaty składek a definicja pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych, Monitor Prawa Pracy 2011/6.
 • Siwik Z., [w:] Kodeks karny. Komentarz, M. Filar (red.), Warszawa 2016.
 • Świątkowski A. M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Tomporek A., Przedmiot ochrony i podmioty przestępstwa naruszenia praw pracownika (art. 218 k.k.), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002/7.
 • Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Wróbel W., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. art. 212-277d, W. Wróbel, A. Zoll (red.), Warszawa 2017.
 • Zieliński T., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, L. Florek (red.), Warszawa 2005.
 • Ziółkowska A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, V. Konarska-Wrzosek (red.), Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.