PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 43 | 183--200
Tytuł artykułu

Podstawowe kategorie etyczno-prawne i organizacyjne w pracy zawodowej funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Basic Ethical and Legal Categories in the Professional Work of Officerso Public Security Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy problematyki związanej ze środowiskiem funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego. Jego treść jest osadzona na podstawie wyzwań i zagrożeń dotyczących pracy zawodowej. W artykule poruszono kwestie dotyczące terminologii etyczno-prawnych oraz organizacyjnych. Wiele miejsca poświęcono kwestii dotyczącej kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz osobowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with issues related to the environment of officers of public security services. Its content is based on challenges and threats related to work. The article deals with issues regarding ethical and legal terminology as well as organizational terminology. Much space has been devoted to the issue of qualifications and professional and personal competences.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--200
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2011.
 • Bogusz J., Wychowanie patriotyczne młodzieży, Warszawa 1991.
 • Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
 • Burkiewicz M., Rola zaangażowania pracowników w strategii zarządzania zasobami ludzkimi,, Warszawa 2003.
 • Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] M. Karpiuk (red.), System Bezpieczeństwa Narodowego, t. III, Olszyn 2017.
 • Czuryk M., Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego, [w:] J. Pawłowski (red.), Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje, Warszawa 2015.
 • Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olszyn 2016.
 • Filipowicz G., Pracownik wyskalowany czyli metody i narzędzia pomiaru kompetencji, Warszawa 2002.
 • Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004.
 • Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 • Karpiuk M., Prawne podstawy bezpieczeństwa, [w:] A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski (red.), Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, Olsztyn 2011.
 • Karpiuk M., Bezpieczeństwo jako instytucja konstytucyjna. Zarys problematyki, [w:] W. Gizicki (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, Lublin 2015.
 • Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.
 • Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, "Studia Iuridica Lublinensia" 2017/4.
 • Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2017/9.
 • Karpiuk M., Pomoc Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej udzielana Policji, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2018/1.
 • Karpiuk M., Wolność sumienia i wyznania a przestępstwa przeciwko tym wolnościom, [w:] J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk (red.), Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, Warszawa 2017.
 • Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.
 • Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, [w:] M. Karpiuk (red.), System Bezpieczeństwa Narodowego, t. I, Olszyn 2017.
 • Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M. (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, Warszawa 2013.
 • Maruszewski M., Psychologia jako nauka o człowieku, Warszawa 1966.
 • Michalik M., Społeczne przesłanki, swoistość i funkcje etyki zawodowej, [w:] A. Sarapata, Etyka zawodowa, Warszawa 1971.
 • Nosal Cz., Psychologia myślenia i działania menedżera, Kraków 2001.
 • Penc J., Kultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne, Szczytno 2010.
 • Romanowska M. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania, Warszawa 2002.
 • Sikorski Cz. Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikami a organizacją, Warszawa 2004.
 • Sułek M., S. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001.
 • Zbiegień - Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa 2008.
 • Ziembiński Z., Podstawy nauki o moralności, Poznań 1981.
 • Walicki A., Tradycje polskiego patriotyzmu, Kraków 1986.
 • Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.