PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 43 | 201--242
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Material Liability of the Employee for the Damage Caused to the Employer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez którąkolwiek ze stron stosunku pracy obowiązków wynikających z tego stosunku, pociąga za sobą przewidziane przez Kodeks pracy, bądź ustawy szczególne negatywne konsekwencje, które określa się mianem odpowiedzialności prawnej w stosunku pracy. Pracownik, który naruszy swój obowiązek wynikający ze stosunku pracy, może ponieść za to odpowiedzialność przed pracodawcą: porządkową bądź dyscyplinarną oraz materialną. W artykule ogólnie omówiona została problematyka odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, tj. odpowiedzialność materialną na zasadach ogólnych (w mieniu niepowierzonym) oraz odpowiedzialność za mienie powierzone. Różne są przesłanki tych dwóch rodzajów odpowiedzialności, zakres obowiązku odszkodowawczego, jak i ciężar dowodu w procesie o zapłatę odszkodowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Failure to perform or improper performance by either party of the employment relationship of duties arising from this relationship entails specific negative consequences provided for by the Labour Code or special acts that are referred to as legal liability in the employment relationship. The employee who will violate his duty arising from the employment relationship may incur procedural or disciplinary and material liability for this before the employer. The Labour Code provides for two types of liability of employees for damage suffered by the employer in connection with the performance of employee duties, i.e. material liability on general principles (in property not entrusted) and liability for entrusted property. There are two types of premises for these two types of material liability, the scope to pay compensation, as well as the burden of proof in the damages trial. Issues of liability of the employee for damage suffered by the employer has been generally discussed in the article.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
201--242
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Bessaraba R., Odpowiedzialność materialna pracowników w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Warszawa 1999.
 • Błaszczyk M., Zientara A., Prawo karne, Warszawa 2015.
 • Czachórski W., Zobowiązania: zarys wykładu, Warszawa 2009.
 • Dąbrowa J., Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, Wrocław 1968.
 • Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2012.
 • Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2015.
 • Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Jończyk J., Odpowiedzialność materialna pracowników, [w:] PiP 1975/1.
 • Latos-Miłkowska M., Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013.
 • Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2016.
 • Muszalski W. (w:) Kodeks pracy. Komentarz, (red.). W. Muszalskiego, Warszawa 2013.
 • Nowak A., Glosa do wyroku SN z dnia 28 kwietnia 1997 r., I PKN 114/97, OSP 1999, nr 5, poz. 99.
 • Perdeus W. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K. Barana, Warszawa 2014.
 • Piekarski M., Pracownicza odpowiedzialność odszkodowawcza, [w:] NP 1974/11.
 • Piekarski M., Odpowiedzialność odszkodowawcza za niedobory, Warszawa 1977.
 • Radwański Z. [w:] System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum 1981.
 • Sadlik R., Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników, Gdańsk 2012.
 • Sanetra W., Odpowiedzialność według prawa pracy, Wrocław 1991.
 • Sanetra W., Wina w odpowiedzialności pracowniczej, Wrocław 1975.
 • Skoczyński J. [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, pod red. Z. Salwy, Warszawa 1999.
 • Korus P. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. A. Sobczyka, Warszawa 2015.
 • Sośniak M., Spór o winę w prawie cywilnym i prawie pracy, Katowice 1978.
 • Staszewska E., Odpowiedzialność pracownicza, Warszawa 2013.
 • Świątkowski A. M., Komentarz do art. 115 k.p. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968.
 • Wagner B. (w:) Kodeks pracy. Komentarz, (red.) L. Florek, Warszawa 2005.
 • Wolak G., Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, [w:] PiZS 2015/1.
 • Żołyński J., Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.