PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 200--205
Tytuł artykułu

Zmiany w poziomie wykształcenia ludności na obszarach wiejskich

Warianty tytułu
Changes in the Level of Education of the Population in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było przedstawienie kapitału ludzkiego jako ważnego czynnika wspierającego rozwój obszarów wiejskich. Wykorzystano dane wtórne pochodzące z GUS. Przeanalizowano wskaźnik skolaryzacji, za pomocą którego zaobserwowano różnice między województwami w uczęszczaniu dzieci do szkoły podstawowej oraz w perspektywie czasowej zmniejszenie wartości tego wskaźnika. Zwrócono uwagę na demografię oraz wykształcenie jako determinanty wpływające na rozwój obszarów wiejskich. Edukacja, wykształcenie i umiejętności stanowią o jakości kapitału ludzkiego. Im wyższy poziom wykształcenia, tym lepsza jakość kapitału. Zauważono wzrostową tendencję udziału osób z wykształceniem wyższym i spadek odsetka ludności z wykształceniem najniższym. W badanym okresie (2007-2016) liczba ludności w wieku od 3 do 18 lat zmniejszyła się, powodując tym samym spadek wskaźnika skolaryzacji dla szkół podstawowych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims at presenting the role of human capital in the development of the rural areas. The research is based on the secondary data collected by the Central Statistical Office. The author has analysed the gross enrollment ratio, differences between voivodships in children attending primary school were observed and in the time perspective the value of this indicator decreased. The author draws attention to the role of demography and education, which are the determinants of the rural development. Education, professional qualifications and experience determine the quality of the human capital. The higher the level of education, the higher the quality of the human capital is. The conducted analysis has shown that the number of people educated in university increased. Moreover, a number of people who are educated in the secondary school or on a lower level is decreasing. In the analysed period (2007-2016) a number of citizens between 3 and 18 years old has decreased, resulting in a fall of the gross enrollment ratio for the elementary schools.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
200--205
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Becker Gary Stanley. 1975. Human capital. New York: National Bureau of Economic Research NBER.
 • 2. Bogdański Marcin, Jacek Michalak, Paweł Merto. 2015. Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik rozwojuwarmińsko-mazurskiego. [W] Efekty inwestowania w kształcenie kadry menadżerskiej dla potrzeb regionalnegorynku pracy. Studium przypadku na przykładzie WNE UWM, ed. Paweł Merło, Jacek Michalak,9-17. Olsztyn: WNE UWM w Olsztynie.
 • 3. Cichy Krzysztof 2008. Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego (Humancapital and technical development as the determinants of economic growth). Warszawa: Instytut Wiedzyi
 • 4. Domański Stanisław Ryszard. 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy (Human capital and economic growth). Warszawa: PWN .
 • 5. Dudek Michał 2013. Określenie roli kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich (Determining the roleof human capital in rural development). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 6. GUS. 2017a. Aktywność ekonomiczna ludności. (Economic activity of the population). Warszawa: GUS.
 • 7. GUS. 2017b. Kapitał ludzki w Polsce w Latach 2012-2016 (human capital in Poland in the years 2012-2016). Warszawa: GUS.
 • 8. Kamińska Wioletta. 2012. Kapitał ludzki jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy obszarów wiejskich?Przykład województwa świętokrzyskiego (Is human capital a factor stimulating rural economic development?The case of the świętokrzyskie voivodeship). Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum11 (3): 109-125.
 • 9. Klonowska-Matynia Maria. 2014. Zasoby kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce (Resources ofhuman capital on rural areas in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 142-146.
 • 10. Klonowska-Matynia Maria. 2017. Czynniki edukacyjne a przestrzenne rozmieszczenie kapitału ludzkiego naobszarach wiejskich w Polsce (Educational factors and spatial distribution of human capital in rural areas inPoland). Folia Oeconomica Acta Universitas Lodzensis 1 (327): 107-127, doi:10. 18778/0208-6018. 327. 07.
 • 11. Kunasz Marek. 2004. Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej. [W] Unifikacja gospodarekeuropejskich: szanse i zagrożenia (Theory of human capital against the background of economic thought. [In] Unification of European economies: opportunities and threats). ed. Arkadiusz. Manikowski, ArkadiuszPsyk, 433-442. Warszawa, Uniwersytet Warszawski.
 • 12. Rutkowska Anna. 2013. Istota kapitału ludzkiego i wybrane metody jego pomiaru (Essence of human capitaland its methods of measurement). Zarządzanie i Finanse 10 (1): 339-348.
 • 13. US Lublin (Urząd Statystyczny w Lublinie). 2012. Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym2011/12. Lublin: Urząd Statystyczny.
 • 14. Wronowska Gabriela. 2012. Kapitał ludzki. Ujęcie teoretyczne (Human capital. Theoretical approach). Kraków:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.