PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 206--211
Tytuł artykułu

Efektywność wybranych typów gospodarstw w województwie lubelskim w latach 2014-2016

Warianty tytułu
Efficiency of Slelected Farm Types in Lublin Province in 2014-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było przedstawienie zmian w efektywności gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych i produkcji trzody chlewnej w województwie lubelskim. Wykorzystano dane empiryczne z dużych gospodarstw polowych i trzodowych zbierane dla systemu Polskiego FADN w latach 2014-2016. Poziom efektywności określono z wykorzystaniem modeli Data Envelopment Analysis (DEA) ukierunkowanych na nakłady. W badanych latach w gospodarstwach polowych wskaźniki efektywności technicznej i efektywności skali pozostały na tym samym poziomie, a efektywności technicznej czystej nieznacznie wzrosły. W gospodarstwach trzodowych wszystkie składniki efektywności uległy pogorszeniu. Porównując średnie efektywności gospodarstw ze względu na specjalizację produkcji, stwierdzono, że gospodarstwa polowe były bardziej efektywne niż trzodowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to present changes in the efficiency of farms specializing in crops and pigs production in the Lublin province. To perform the analysis the empirical data for large crop and pig farms collected in Polish FADN system in the years 2014-2016 were applied. The level of efficiency was determined using input oriented Data Envelopment Analysis (DEA) models. In the studied years, in the field crops farms ratios of technical efficiency and scale efficiency remained at the same level, whereas the value of pure technical efficiency slightly increased. In the pig holdings, all efficiency indices have deteriorated. Comparing the average efficiency results according to farm specialization it was found that filed crops farms were more efficient than crop farms.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
206--211
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej - PIB w Warszawie
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Bieńkowski Jerzy F. , Janusz Jankowiak, Małgorzata Holka, Radosław Dąbrowicz. 2016. Środowiskowaocena rozwoju rolnictwa w Polsce w ujęciu regionalnym (Environmental appraisal fo agriculturedevelopment in Poland from a regional perspective). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 14-19.
 • 2. Charnes Abraham, William Wager Cooper, E. Rhodes. 1978. Measuring the efficiency of decision makingunits. European Journal of Operational Research 2: 429-444.
 • 3. Coelli Timothy J. , D. S. Prasada Rao, Christopher J. O'Donnell, George E. Battese. 2005. An Introductionto efficiency and productivity analysis. New York: Springer.
 • 4. Kagan Adam (ed. ). 2014. Techniczna i środowiskowa efektywność wielkotowarowych przedsiębiorstwrolnych w Polsce (Technical and environmental efficiency of large-scale agricultural enterprises inPoland). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 5. Kulawik Jacek (ed. ). 2014. Dopłaty bezpośednie i dotacje budżetowe a finance oraz funkcjonowaniegospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (Direct payments and budget subsidies versus finances andfunctioning of farms and agricultural enterprises). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 6. Kusz Dariusz, Marek Sobolewski. 2016. Zmiany efektywności gospodarstw rolniczych korzystającychz pomocy publicznej w działalności inwestycyjnej (Changes of efficiency of farms benefiting frompublic funds in investment activity). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 209-216.
 • 7. Lampe Hannes W. , Dennis Hilgers. 2015. Trajectories of efficiency measurement: A bibliometric analysisof DEA and SFA. European Journal of Operational Research 240: 1-21. 444. doi:/10. 1016/j. ejor. 2014. 04. 041.
 • 8. Latruffe Laure, Kelvin Balcombe, Sophia Davidova, Katarzyna Zawalińska. 2005. Technical and scaleefficiency of crop and livestock farms in Poland: does specialization matter? Agricultural Economics32: 281-296.
 • 9. Parlińska Maria, Agnieszka Bezet. 2008. Efficiency of the Polish wholesale markets - validation basedon the Data Envelopment Analysis. Roczniki Naukowe SERiA X (5): 122-124.
 • 10. Rusielik Robert. 2010. Wykorzystanie parametrycznej i nieparametrycznej metody analizy granicznej dopomiaru efektywności technicznej rolnictwa - analiza porównawcza (Parametric and nonparametricmethods of frontier analysis used for measuring the technical efficiency of agriculture - a comparativestudy). Roczniki Naukowe SERiA XII (1): 174-179.
 • 11. Sueyoshi Toshiyuki, Yan Yuana, Mika Goto. 2017. A literature study of DEA applied to energy and environment. Energy Economics 62: 104-124. doi:/10. 1016/j. eneco. 2016. 11. 006.
 • 12. Syp Alina. 2017. Ocena efektywności ekonomicznej I środowiskowej uprawy pszenicy ozimej (Assessmentof economic and environmental efficiency of winter wheat cultivation). Roczniki NaukoweSERiA XVII (4): 314-318. Efektywność wybranych typów gospodarstw w województwie lubelskim w latach 2014-2016 211.
 • 13. Syp Alina, Dariusz Osuch. 2018. Efficiency and productivity of field crop farms in Lublin province in2014-2016. Economic Science for Rural Development 4: 269-276, doi 10. 22616/ESRD. 2018. 139.
 • 14. Szymańska Elżbieta. 2018. Scale efficiency of farms with different systems of rearing pigs. EconomicScience for Rural Development 4: 277-285, doi: 10. 22616/ESRD. 2018. 139.
 • 15. Ziółkowska Justyna. 2009. Efektywność techniczna i efektywność skali gospodarstw wielkotowarowychw latach 2005-2007 - pomiar metodą nieparametryczną (Technical efficiency and scale efficiency of llarge-scale agricultural enterprises in Poland in the years of 2005-2007 - nonparametric measurementmethod. Wieś i Rolnictwo 4 (145): 226-245.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.