PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 212--217
Tytuł artykułu

An Attempt to Measure a Knowledge-Based Economy on the Example of Spatial Diversity of Poland's Voivodeships in 2009-2016

Warianty tytułu
Próba pomiaru społeczeństwa opartego na wiedzy w Polsce na przykładzie zróżnicowania przestrzennego województw w latach 2009-2016
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest próba pomiaru poziomu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (KBE). Zastosowana metodyka KAM (Knowledge Asessment Methodology), opracowana przez Bank Światowy w 1999 roku, jest jedną z metod pomiaru stopnia rozwoju KBE. Polega ona na opracowaniu zestawu wskaźników opisujących funkcjonowanie poszczególnych wymiarów społeczno-gospodarczych, pogrupowanych w cztery kategorie: (A) gospodarcze i instytucjonalne, (B) edukacja i zasoby ludzkie, (C) system informacji i nowe technologie, (D) technologie informacyjne. Analiza tych filarów pomaga uzyskać przewagę konkurencyjną (region, przemysł, gospodarka narodowa). Obliczono wskaźniki syntetyczne dla województw Polski w latach 2009- 2016. Wyniki badań wykazują znaczną różnicę przestrzenną w rozwoju KBE. Zmiany w tej dywersyfikacji województw przedstawiono dla lat 2015 i 2016 w odniesieniu do lat 2012 i 2009.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is an attempt to measure the level of development of a Knowledge-Based Economy (KBE ). The applied Knowledge Assessment Methodology (KAM), developed by the World Bank in 1999, is one of the methods for measuring the degree of development of KBE. It is connected with the development of a set of indicators describing the functioning of individual socio-economic dimensions, grouped into four categories: (A) economic and institutional, (B) education and human resources, (C) information systems and new technologies, (D) information technologies. The analysis of these pillars helps to gain a competitive advantage (region, industry, national economy). Synthetic indexes for Polish voivodeships in 2009-2016 were calculated. The research results present a significant spatial difference in the development of KBE. Changes in this diversification of voivodeships were presented for 2015 and 2016 in relation to 2012 and 2009.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
212--217
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
  • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
  • 1. Goliński Michał. 2011. Społeczeństwo informacyjne - geneza i problematyka pomiaru (Information society - genesis and measurement issues). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  • 2. Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typological division of countries due to the level of development and the structure of qualified personel). Przegląd Statystyczny 4 (15): 307-326.
  • 3. Hellwig Zdzisław, Urszula Siedlecka, Juliusz Siedlecki. 1997. Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski (Taximetric models of changes in the economic structure of Poland). Warszawa: IRiSS.
  • 4. Hwang Ching-Lai, Kwangsun Yoon. 1981. Multiple attribute decision making: Methods and applications. Berlin: Springer-Verlag.
  • 5. OECD. 1996. The knowledge-based economy. Paris: OECD, http://www.oecd.org, access: 20.12.2017.
  • 6. Roszkowska Ewa, Ewa Piotrowska. 2011. Analiza zróżnicowania województw polski w aspekcie kształtowaniasię gospodarki opartej na wiedzy. [W] W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce (Analysis of the diversity of Polish voivodships in the aspect of the development of a knowledge-based economy [In] Towards a sustainable knowledge-based economy in Poland), ed. Piotr Sochaczewski, 12-30. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
  • 7. Webster Frank. 2006. Theories of information society. New York: Routledge.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.