PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 4, cz. 2 Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku | 115--127
Tytuł artykułu

Rachunkowość instrumentów finansowych w międzynarodowych i krajowych badaniach empirycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Instruments Accounting in International and National Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie w polskim prawie bilansowym obowiązku lub możliwości stosowania do sporządzania sprawozdań finansowych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) spowodowało wystąpienie dualizmu rozwiązań bilansowych. Dotyczy to zwłaszcza spółek giełdowych i jednostkowych sprawozdań finansowych, w przypadku których jednostki te mają wybór co do tego, jakie zastosować regulacje (krajowe lub międzynarodowe). Taka sytuacja ma niewątpliwy wpływ na rachunkowość instrumentów finansowych w tych podmiotach. Przez rachunkowość instrumentów finansowych, w niniejszym artykule, rozumie się zasady: uznawania, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji o instrumentach finansowych.(fragment tekstu)
EN
The article presents issues related to the accounting of financial instruments. The theoretical part presents the genesis of financial instruments and the essence of financial accounting. The second part presents selected research on the accounting of financial instruments implemented in Poland and at the international level. The article uses the method of research and the analysis of literature.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Adznan S., Nelson S.P. (2014), Financial Instruments Disclosure Practices: Evidence from Malaysian Listed Firms, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", vol. 164.
 • Ahmed A.S., Kilic E., Lobo G.J. (2006), Does Recognition versus Disclosure Matter? Evidence from Value-Relevance of Banks' Recognized and Disclosed Derivative Financial Instruments, "Accounting Review", vol. 81, issue 3.
 • Allayannis G., Weston J.P. (2001), The Use of Foreign Currency Derivatives and Firm Market Value, "The Review of Financial Studies", vol. 14, issue 1.
 • Bartram S.M., Brown G.W., Fehle F.R. (2009), International Evidence on Financial Derivatives Usage, "Financial Management", vol. 38, issue 1.
 • Bielawski P. (2010), Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Blank S., Dorf B. (2013), Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice.
 • Chalmers K. (2001), The Progression from Voluntary to Mandatory Derivative Instrument Disclosures - Look Who's Talking, "Australian Accounting Review", vol. 11, no. 1.
 • Chalmers K., Godfrey J. (2000), Practice versus Prescription in the Disclosure and Recognition of Derivatives, "Australian Accounting Review", vol. 11, no. 2.
 • Crawford G., Sen B. (2002), Instrumenty pochodne. Narzędzie podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 • Drewiński M. (2007), Podstawy inwestowania na giełdach towarowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Edwards Jr. G.A., Eller G.E. (1996), Derivatives Disclosures by Major U.S. Banks, 1995, "Federal Reserve Bulletin", vol. 82, no. 9.
 • Fierla A. (1997), Giełdowy rynek opcji na akcje. Możliwości rozwoju w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Garstecki D. (2014), Koncepcja Sprawozdania z instrumentów finansowych (SFI) jako narzędzia ochrony interesu publicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 71.
 • Gostomski E. (2014), Finansyzacja w gospodarce światowej, "International Business and Global Economy", no. 33.
 • Forbes LLC, Groz M.M. (2009), Forbes Guide to the Markets: Becoming a Savvy Investor, 2nd ed., John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Hunt P., Kennedy J. (2014), Financial Derivatives in Theory and Practice, rev. ed., John Wiley & Sons, Hoboken (USA).
 • Judkowiak A. (2016) Kierunki doskonalenia rachunkowości instrumentów finansowych w spółkach giełdowych, rozprawa doktorska. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 • Kawamura Y. (1995), FASB Derivatives Disclosure Survey: How Complete Are Annual Reports?, "Journal of Corporate Accounting & Finance", vol. 7, issue 4.
 • Kolb R.W., Overdahl J.A. (2007), Futures, Options, Swaps, 5th ed., Wiley-Blackwell, Malden (USA).
 • Mahoney J., Kawamura Y. (1995), Review of 1994 Disclosures about Derivative Financial Instruments and Fair Value of Financial Instruments, Financial Accounting Standards Board of the Financial Accounting Foundation, Norwalk, Connecticut (USA).
 • Markham W. (2002), A Financial History of The United States, Vol. 1, From Christopher Columbus to the Robber Barons (1492-1900), Armonk NY and London: M.E. Sharpe, New York.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 32. Instrumenty finansowe (prezentacja) (2016) [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - IFRS, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Nieborak T. (2004), Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawno-podatkowe, Difin, Warszawa.
 • Lopes P.T., Rodrigues L.L. (2007), Accounting for Financial Instruments: A Comparison of European Companies' Practices with IAS 32 and IAS 39, "FEP Working Papers", no. 239.
 • Lyall I. (2001), The Street-Smart Trader: An Insider's Guide to the City, Harriman House, Great Britain.
 • Panaretou A., Shackleton M.B., Taylor P.A. (2013), Corporate Risk Management and Hedge Accounting, "Contemporary Accounting Research", vol. 30, issue 1.
 • Papa V.T., Peters S.J. (2013), User Perspective on Financial Instruments Risk Disclosures under International Financial Reporting Standards, vol. 2, Derivatives and Hedging Activities Disclosures, UK: CFA Institute, London.
 • Pawłowski J. Rachunkowość instrumentów finansowych wobec potrzeb informacyjnych inwestorów, rozprawa doktorska, [online] https://www.econ.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Doktorat- Pawłowski-Streszczenie.pdf, dostęp: 10.06.2018.
 • Ratajczak M. (2012), Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista", nr 3.
 • Roth P. (2000), Rynki walutowe i pieniężne. Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz., 277).
 • Roulstone D.T. (1999), Effect of SEC Financial Reporting Release No. 48 on Derivative and Market Risk Disclosures. "Accounting Horizons", vol. 13, no. 4.
 • Ryba A. (2005), Instrumenty pochodne w prawie bilansowym i podatkowym, rozprawa doktorska [online], http://nauka-polska.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.