PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 4, cz. 2 Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku | 129--140
Tytuł artykułu

Zarządzanie przestrzenią miasta - wybrane aspekty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Urban Space Management - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wymiar publiczny aktywności związanych z zarządzaniem rozwojem przestrzeni miejskiej ulega ciągłej ewolucji, stanowiąc zarazem niewyczerpane źródło naukowych dociekań i inspiracji. Celem artykułu jest wskazanie wybranych problemów i zagadnień z zakresu zarządzania, implikujących wniosek, iż niekontrolowane procesy urbanizacyjne deformują nawet najlepiej zaplanowane założenia strategicznego rozwoju. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu koncepcje (miasta zwartego, ekonomii miast, zrównoważonego rozwoju) oraz zasygnalizowanie zjawiska rozlewania się miast, znaczenia sieci komunikacyjnej i procesów metropolizacji z pewnością nie wyczerpują podjętego tematu. Założeniem autora jest wskazanie specyficznych czynników wpływających na przestrzeń miast, a także zwrócenie uwagi, nie tylko władz samorządowych, ale i mieszkańców, na korzyści i wady wynikające z rozwoju i wykorzystania przestrzeni miast. Analizę badawczą oparto na metodzie triangulacji, wykorzystując przy tym metody klasycznych badań (komparatystyka, analiza treści, obserwacja).(fragment tekstu)
EN
The factors of functioning and the instruments for managing the urban space have been the object of interest of researchers in various areas: management, spatial economy, urban planning, environmental protection, sociology, political studies etc. In spite of the current scientific discourse, there is a justified need for ongoing knowledge updates on account of dynamic and constant changes occurring in the structure of urban space. The aim of the article is to determine the specific problems and issues related to the management of urban space and realisation that uncontrolled urbanisation processes pose grave social, economic and ecological threats. The author's intention is to draw attention to the specific nature of organisation of space in metropolises and in small towns, showing the potential, but also the threats to the representatives of local governments and users of urban space. The triangulation method was applied, which guarantees the highest quality of study, limits errors and enables references to several specific methods of classic studies (comparative studies, analysis of content and observation). The analysis of selected planning and design documents, combined with their comparison and confrontation with a potential source base and scientific requirements will allow for formulation of conclusions about the efficiency of activities initiated in the urban space. The impact of studies of this type on opinion-forming milieus in specific local communities is also important. The constructed city development models and strategies are not sufficiently effective to cope with the problems of cities in the 21st century, whereas modern city exploitation instruments are inefficient with respect to the servicing of cities inhabited by millions of people.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wydział Politologii
Bibliografia
 • Baicker K., Chandra A. (2010), Understanding Agglomerations in Health Care [w:] E.L. Glaeser (red.), Agglomeration Economics, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Chądzyńska E. (2014), Powiązania funkcjonalne dużego miasta i aglomeracji z otoczeniem regionalnym w kontekście dostępności przestrzennej (przykład Szczecina), "Studia Miejskie", nr 14.
 • Ciccione A. (2002), Agglomeration Effects in Europe, "European Economic Review", vol. 46, issue 2.
 • Europejska Rada Urbanistów (2003), Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku, Lizbona [online], http://www.tup.org.pl/download/Karta_Atenska_2003-1.pdf, dostęp: 17.04. 2018.
 • Fürst D. (2005), Metropolitan Governance in Germany [w:] H. Heinelt, D. Kübler (red.), Metropolitan Governance. Capacity, Democracy and the Dynamics of Place, Routledge, Oxon.
 • Graham D.J. (2006), Investigating the Link between Productivity and Agglomeration for UK Industries, Centre for Transport Studies, Imperial College London, London [online]http://www.transportworks. org/sites/default/files/assets/evidence_base_documents/Investigating%20the%20 link%20between%20productivity%20and%20agglomeration.pdf, dostęp: 13.04.2018.
 • Gzell S. (2013), Praktyka planistyczna, a naukowe metody badania miasta [w:] P. Lorens, I. Mironowicz (red.), Miasto, metropolia, region. Wybrane teorie współczesnej urbanistyki, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Harasimowicz A. (2015), Efekty aglomeracji - czynnik czy bariera rozwoju miast? Analiza wybranych aspektów w świetle literatury przedmiotu, "Studia Miejskie", nr 20.
 • Izdebski H., Kulesza M. (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 • Jacobs J. (1961), The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York.
 • Jenks M., Burges R. (2000), Compact Cities: Sustainable Urban Forms for Developing Countries, E&FN Spon, London - New York.
 • Karol J. (2007), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kociuba D. (2013), Gra o przestrzeń publiczną miast, "Studia Miejskie", nr 12.
 • Kowalewski A.T. (2005), Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, "Nauka", nr 1 [online], http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_105_11_Kowalewski.pdf, dostęp: 19.04.2018.
 • Lackowska M. (2017), Grzechy metropolitalne (nie tylko) PiS [online], http://www.batory.org. pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Grzechy%20metropolitalne%20 %28nie%20tylko%29%20PiS.pdf, dostęp: 13.04.2018.
 • Majer A. (2014), Odrodzenie miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź - Warszawa.
 • Nowak M.J., Skotarczak T. (red.) (2012), Zarządzanie przestrzenią miasta, CeDeWu, Warszawa.
 • Simmonds D., Coombe D. (2000), The Transport Implications of Alternative Urban Forms [w:] K. Williams, E. Burton, M. Jenks (red.), Achieving Sustainable Urban Form, E&FN Spon, London - New York.
 • Swianiewicz P. (2005), Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2.
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich (2000), Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju obszaru Unii Europejskiej [online], http://www.fundusze2. kujawsko-pomorskie.pl/site-www/files/plan_strat/eprp.pdf, dostęp: 17.04.2018.
 • Wendt M. (2009), The Importance of Death and Life of Great American Cities (1961) by Jane Jacobs to the Profession of Urban Planning, "New Visions for Public Affairs", vol. 1.
 • Wirth L. (1996), Urbanism as a Way of Life, "The American Journal of Sociology", vol. 44, no. 1.
 • Zimmermann K. (2011), Spatial Planning in Germany [w:] H. Heinelt, E. Razin, K. Zimmermann (red.), Metropolitan Governance - Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel, Campus Verlag, Frankfurt - New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.