PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 43 | 391--401
Tytuł artykułu

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2017 r., I OSK 3017/15

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Gloss to the Judgment of the Supreme Administrative Court of 6 July 2017 File Ref. II OSK 2766/15
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Glosa dotyczy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2017 r. o sygn. I OSK 3017/15, odnoszącego się do obowiązku udzielania informacji publicznej w konkretnej sprawie. Na tle przedmiotowego rozstrzygnięcia NSA, należy zgodzić się, że wniosek o informację publiczną sformułowany w kontekście sprawy indywidualnej, nie oznacza, że jest on wnioskiem w sprawie prywatnej, bowiem dotyczy działania organu władzy publicznej i służy jego weryfikacji pod względem legalności. Wyrok wpisuje się w ogólną tendencję do poszerzania zakresu dostępu do informacji publicznej obywatelom. (abstrakt oryginalny)
EN
Gloss refers to the judgment of the Supreme Administrative Court of August 29, 2017, file ref. I OSK 3017/15 relating to the obligation to provide public information in a specific case. Against the background of the Supreme Administrative Court decision, one must agree that a request for public information formulated in the context of an individual case does not mean that it is a private matter application, because it concerns the operation of a public authority and serves its verification in terms of legality. The verdict is part of the general tendency to broaden the scope of public access to information to citizens. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
391--401
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Celarek K., Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
 • Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007.
 • Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo Sadu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 1999.
 • Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002.
 • Jabłoński M., Wygoda K., Konstytucyjne uprawnienia jednostki w sferze informacyjnej, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmytt, Warszawa 2003.
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
 • Kochanowski J., Dostęp do informacji publicznej jako gwarancja realizacji praw człowieka i obywatela, [w:] Dostęp do informacji publicznej - rozwój czy stagnacja, Warszawa 2008.
 • Kulesza E. , Prawo obywateli do informacji o działalności podmiotów publicznych, [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, (red.) L. Wiśniewski, Warszawa 2006.
 • Lipowicz I., Zagadnienia prawne obiegu informacji, [w:] Informacja i informatyka w administracji publicznej, red. G. Szpor, Katowice 1993.
 • Sakowska-Bryła M., Orzecznictwo w sprawie udostępnienia i odmowy udostępnienia informacji publicznej, Warszawa 2010.
 • Sitniewski P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011.
 • Supernat J., Informacyjne instrumenty działania administracji publicznej, [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa. Międzynarodowa konferencja Naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002 r., red. J. Łukaszewicz, Rzeszów 2002.
 • Szpor G., Pojęcie informacji a zakres ochrony danych, [w:] Ochrona danych osobowych z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Lublin 2008.
 • Szustakiewicz P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2015 r., sygn. akt I OSK 1638/14, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 4.
 • Taras W., Informowanie obywateli przez administrację, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.