PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 11 | nr 3 | 119--128
Tytuł artykułu

Quantitative Methods for the Evaluation of Institutional Work Performance Based on the Example of Cleaning Services Market in Russia and in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ilościowe metody oceny instytucjonalnej wydajności pracy na przykładzie przedsiębiorstw rynku usług porządkowych w Rosji i Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiot i cel pracy: Artykuł porównuje rynki usług porządkowych w Warszawie i Moskwie. Przedmiotem badań jest wydajność pracy, lecz nie w tradycyjnej interpretacji neoklasycznej, a w ramach gospodarki instytucjonalnej. Celem artykułu jest pokazanie nowych sposobów analizowania wydajności pracy za pomocą metodologii instytucjonalnej.
Materiały i metody: W artykule zastosowano konwencjonalną metodę, która jest kombinacją metodologii instytucjonalnej i neoklasycznej. Obejmuje ona socjologiczne narzędzia badawcze i metody statystyczne przetwarzania danych wykorzystywane do analizy ilościowej w ramach podejścia instytucjonalnego.
Wyniki: Uzyskano podobne parametry wskaźników kapitału ludzkiego u pracowników obu rynków. Wskaźniki oportunizmu u przedstawicieli pracowników rynku moskiewskiego są znacznie wyższe, co w znacznym stopniu obniża ilościowe wartości instytucjonalnej wydajności pracy na rynkach wschodnich.
Wnioski: Aby zwiększyć instytucjonalną wydajność pracy na rynkach Europy Wschodniej (Rosja) oraz ograniczyć oportunistyczne zachowanie uczestników transakcji konieczne jest zmodernizowanie środowiska instytucjonalnego w tych państwach. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The article compares cleaning services markets in Warsaw and Moscow. The productivity of work is the subject of the research, but not in the traditional neoclassical interpretation, but within the institutional economy. The aim of the article is to show new ways of analyzing work productivity using institutional methodology.
Materials and methods: The article uses a conventional method, which is a combination of institutional and neoclassical methodology. It covers sociological research tools and statistical methods of data processing used for quantitative analysis as part of the institutional approach.
Results: Similar parameters of human capital indicators were obtained in the employees of both markets. The indicators of opportunism in the representatives of the employees of the Moscow market are much higher, which significantly reduces the quantitative values of the institutional work productivity in Eastern markets.
Conclusions: In order to increase institutional work productivity in Eastern European markets (Russia) and to reduce opportunistic behavior of transaction participants, it is necessary to modernize institutional environment in these countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
119--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Brest State Technical University, Brest / Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Brześć
Bibliografia
 • 1. Białoń, L. (2002). Metodologiczne problemy określenia kapitału ludzkiego. W: S. Marciniak, L. Białoń, Cz. Pietras, T. Obrębski (red.), Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski (s. 124-137). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • 2. Gorelov, N. A. (2007). Economics of Labour - SPb. Piter (in Russian). SanktPetersburg, Wydawnictwo Piter.
 • 3. Blaug, M. (2004). Methodology of economic science. M. Blaug, M .: "ZhVE" (in Russian). SanktPetersburg, Wydawnictwo Piter.
 • 4. Chernovalov, A.V., Kuzmitsky M. (2016). Opportunism in corporate oversight and the possibilities of its limitation on the example of Poland. In: Yu. S. Rudenko, L. G. Rudenko (ed.), Materials from the international conference "Sustainable development of socio-economic systems: science and practice (p. 676-689). Moscow: ČOUVO MU im. S. Û. Vitte (in Russian).
 • 5. Chernovalov, A.V., Solodukha, P.V., Chernovalov, P.A. (2017). The Beginning of Quantitative Analysis in Institutional Theory: A Social Aspect: A Monograph. Moscow: RUSAINS (in Russian).
 • 6. Chernovalov, A.V., Solodukha, P.V., Chernovalov, P.V. (2016). Moral Institutionalism: The Basics of a New Economic Research Programme in the 21st Century. Economic systems, 4, 4-10 (in Russian).
 • 7. Elster, U. (1993). Social norms and economic theory. THESIS (in Russian). Moskwa, Wydawnictwo THESIS.
 • 8. Kalyuzhny, V.V. (2006). Theory of Conjugate Performance and Efficiency. Economic cybernetics. International scientific magazine. Donetsk, 5, 15-33 (in Russian).
 • 9. Davenport, T.H., Beck J.C. (2001). The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Harvard: Harvard Business Review Press.
 • 10. Kożuch, B. (2002). Zarządzanie kapitałem ludzkim a sukces rynkowy firmy. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • 11. Martin, Ch., Neugart, M. (2009). Shocks and Endogenous Institutions: An Agent Based Model of Labor Market. Performance in Turbulent Times. Computational Economics, 3, s. 33-34. https://doi.org/10.1007/s10614-008-9149-z
 • 12. Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 269- 280. https://doi.org/10.18276/wpe.2015.11-25
 • 13. Matysiak, A. (1999). Źródła kapitału społecznego. Wrocław: Wydawnictwo AE im. O. Langego.
 • 14. Rudolf, S. (2010). Impact of new institutional economics on the development of management sciences. Materials from the international conference "Institutionalism: Theory, Methodology, Applied Aspects". Brest: Alternative.
 • 15. Rifkin, J. (1995). The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. Putnam Publishing Group.
 • 16. Silva, S.T., Valente, J., Teixeira, A. (2012). An Evolutionary Model of Industry Dynamics and Firms. Institutional Behavior with Job Search, Bargaining, and Matching. Journal of Economic Interaction and Coordination, 7, s. 45-47. https://doi.org/10.1007/s11403-011-0085-y
 • 17. Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 18. http://roszarplata.ru/
 • 19. https://wynagrodzenia.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.