PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 36(3) | 239--246
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój a ochrona środowiska w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Development and Environmental Protection in Milk Processing Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemysł przetwórczy, ingerując w procesie wytwórczym w środowisko przyrodnicze, nie może nie uwzględniać w swojej działalności koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jedną z gałęzi sektora rolno-spożywczego w Polsce realizującą postulaty tej koncepcji jest przemysł mleczarski. Celem artykułu jest prezentacja działań realizowanych w przedsiębiorstwach mleczarskich w ramach zrównoważonego rozwoju. W pierwszej części opisano założenia tej koncepcji i wdrożenie tych założeń w odniesieniu do firm produkcyjnych. W drugiej części, na podstawie analizy wyników badań empirycznych, opisano wdrożenie podstawowych działań w przedsiębiorstwach mleczarskich, z uwzględnieniem takich elementów jak gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona powietrza atmosferycznego. Podstawowym narzędziem badań empirycznych był kwestionariusz ankietowy. Przeprowadzono je w 76 przedsiębiorstwach mleczarskich w Polsce. Większość z nich wdraża działania prośrodowiskowe, które są spójne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Oprócz aspektu środowiskowego, który dotyczy ochrony podstawowych komponentów przyrodniczych, działania te realizują także aspekt ekonomiczny, ponieważ ich efektem jest oszczędzanie surowców, energii i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji, co przekłada się na oszczędności finansowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Because of the environmental impact of their manufacturing processes, downstream industry operators cannot disregard the sustainable development concept in their activity. In Poland, the requirements of sustainable development are met by several industries of the agri-food sector, including the dairy industry. The purpose of this paper is to present the sustainable development measures taken by dairy undertakings. The first part describes the assumptions of this concept and the way they are implemented in production companies. Based on the analysis of empirical results, the second part describes the implementation of basic measures in dairy companies. Aspects taken into consideration include water and wastewater management, waste management and protection of ambient air. The basic tool for empirical research was a survey questionnaire distributed among 76 Polish dairy companies. Most respondents implement environmental measures which are consistent with the sustainable development concept. In addition to the environmental aspect - which involves the protection of basic environmental components - these measures also address the economic aspect because they result in saving raw materials, energy and other materials used in the production process, which translates into financial savings(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
239--246
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Hadryjańska, B. (2015). Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego (s. 48). Poznań: Wyd. PTE Oddział w Poznaniu.
 • Ionescu, C. (2011). Sustainable development as result of new economy. Hyp. Int. J. Econophys. New Econ., 4(2), 360-369.
 • Kapusta, F. (2012). Baza surowcowa mleczarstwa w Polsce i jej zmiany w pierwszej dekadzie XXI wieku. Przegl. Mlecz., 7, 32-35.
 • Kasztelan, A. (2012). Wpływ przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce. Przem. Spoż., 66, 12-16.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (1997). Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Kudłak, R. (2010). Ochrona środowiska a konkurencyjność przedsiębiorstw. Ekon. Środ., 38 (2), 31-43.
 • Łuczka-Bakuła, W. (2010). Zachowania proekologiczne przedsiębiorstw w sektorze mleczarskim. W: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (s. 425-434). Sopot: Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Mitlin, D. (1992). Sustainable Development: a Guide to the Literature. Env. Urb., 4(1), 111-124.
 • PAIiIZ (2013). Sektor spożywczy w Polsce. Profil sektorowy. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Departament Informacji Gospodarczej. Pobrano z: www. paih.gov.pl/files/?id_plik=17188
 • Pessoa, A., Rui Silva, M. (2009). Environment based innovation. Policy questions. Finisterra, 88 (44), 53-78. doi: http://dx.doi.org/10.18055/Finis1367
 • Pieńkowski, D. (2011). Koncepcje sprawiedliwości w teorii ekonomii rozwoju zrównoważonego. W: B. Poskrobko (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, (s. 193-209). Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Rada Ministrów. (2000). Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Warszawa. Pobrano 10 września 2018 roku z: http://snep.edu.pl/sms/ materialy/strategia zrownowazonego rozwoju polski do roku 2025.pdf
 • Report of World Commission on Environment and Development ONZ. (1987). Our Common Future. Pobrane 21 sierpnia 2018 z: http://www.conspect.nl/pdf/Our_Com- mon_Future-Brundtland_Report_1987.pdf
 • Schrecker, T. (1996). Sustainability and the dis-integration of conservation and development in the Northwest Atlantic. J. Canad. Stud., 31, 1, 7.
 • Soderbaum, P. (2011). Sustainability economics as a contested concept. Ecol. Econ., 70, 1019-1020. doi: 10.1016/j. ecolecon.2011.01.019
 • Urbaniec M. (2001). Kooperatywne działania na rzecz rozwoju zrównoważonego. Ekonomia a rozwój zrównoważony. Białystok: Ekonomia i Środowisko.
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (2001). Warszawa. Dz. U. z dnia 20.06.2001, nr 62, poz. 627. Pobrano 10 września 2018 roku z: www.ispa.sejm.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.