PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr II/1 | 479--490
Tytuł artykułu

Analiza finansowa gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w gminie wiejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Analysis of the Economy of Medical and Veterinary Waste in the Rural Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Oszacowanie kosztów jest podstawowym narzędziem służącym do oceny posiadanych zasobów. Poprawne szacowanie kosztów w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi usprawnia proces decyzyjny w różnych aspektach usługi - m.in. zawieranie umów z firmami odbierającymi odpady, opracowywanie strategii i planów gospodarki odpadami. Przedmiotem analizy były koszty ogólne ponoszone przez gminę wiejską na gospodarkę odpadami medycznymi oraz weterynaryjnymi w latach 2013- 2017. Zebrano dane dotyczące: masy odpadów niebezpiecznych i weterynaryjnych, kosztów związanych z ich transportem i zagospodarowaniem oraz subwencji z budżetu gminy. Dane poddane analizie pochodziły z instytucji wytwarzających, odbierających i zagospodarowujących odpady medyczne i weterynaryjne oraz z Biuletynów Informacji Publicznej. Analiza przedstawionych danych wskazuje na coroczny 9% wzrost wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The cost estimation is the basic tool for assessing resources. Correct estimation of costs in the field of hazardous waste management improves the decision-making process in various aspects of the service - including contracts for waste collection, developing waste management strategies and plans. The subject of the analysis were general costs from rural commune for the management of medical and veterinary waste in 2013-2017. Data were collected on: mass of hazardous and veterinary waste, costs related to their transport and management, and subsidies from the commune budget. The analyzed data came from the institutions producing, receiving and subjecting medical and veterinary waste to management (thermal utilization) and from the Public Information Bulletins. Analysis of the presented data also indicates an annual 9% increase in expenses incurred for the management of medical waste and veterinary waste.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
479--490
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Anantpreet, S., Sukhjit, K. (2012). Need of disposal of biomedical waste. Biomedical waste disposal. (1st ed.), Jaypee Brothers Medical Publishes, India, 34-36.
 • Appasamy, P.P., Nelliyat, P. (2007). Financing solid waste management: issues and options. International Conference on Sustainable Solid Waste Management. Chennai, India, 537-542.
 • Bartone, C., Bernstein, J., Wright, F. (1990). Investments in Solid Waste Management. Infrastructure and Urban Development Department, The World Bank, Washington.
 • Bendjoudi, Z., Taleb, F., Abdelmalek, F., Addou, A. (2009). Healthcare waste management in Algeria and Mostaganem department. Waste Management, 29(4): 1383-1387, doi: 10.1016/j.wasman.2008.10.008.
 • Bokhoree, C., Beeharry, Y., Makoondlall-Chadee, T., Doobah, T., Soomary, N. (2014). Assessment of Environmental and Health Risks Associated with the Management of Medical Waste in Mauritius. APCBEE Procedia, 9: 36-41, doi: 10.1016/j.apcbee.2014.01.007.
 • Brońska, K. (2008). Odpady medyczne: obowiązkowe instrukcje i procedury postępowania: segregowanie, zbieranie i przechowywanie. Wydawnictwo FORUM, 11-12, 19-21, 27-35, 105-113.
 • Diaz, L., Savage, G., Eggerth, L., (1999). Overview of solid waste management in economically developing countries. Proceedings of Organic Recovery and Biological Treatment, ORBIT 99, Weimar, Germany, 759-765.
 • Dziennik Ustaw (2013). Dz. U. 2013 poz. 21 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Dziennik Ustaw (2014). Dz. U. 2014. poz. 1923 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 20104 r. w sprawie katalogu odpadów.
 • Gentil, E.C., Gallo, D., Christensen, T.H. (2011). Environmental evaluation of municipal waste prevention. Waste Management, 31(12): 2371-2379, doi: 10.1016/j.wasman.2011.07.030.
 • Głodek, M., Szymańska, E.J. (2016). Gospodarka odpadami medycznymi w Polsce. Ekonomia i Organizacja Logistyki, 1(3): 31-39.
 • Hedge, V., Kulkarni, R.D., Ajantha, G.S. (2007). Biomedical waste management. Journal of Oral and Maxillofacial Pathologists, 11(1): 5-9.
 • Herva, M., Neto, B., Roca, E. (2014). Environmental assessment of the integrated municipal solid waste management system in Porto (Portugal). Journal of Cleaner Production, 70: 183-193, doi 10.1016/j.jclepro.2014.02.007.
 • Hong, J., Zhan, S., Yu, Z., Hong, J., Qi, C. (2018). Life-cycle environmental and economic assessment of medical waste treatment. Journal of Cleaner Production, 174, 65-73, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.10.206.
 • Hossain, Md., S., Santhanam, A., Norulaini, N.A.N., Omar, A.K.M. (2011). Clinical solid waste management practices and its impact on human health and environment - A review. Waste Management, 31(4): 754-766, doi: 10.1016/j.wasman.2010.11.008.
 • Katoch, S.S. (2007). Biomedical Waste Classification and Prevailing Management Strategies. Proceedings of the International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 169-175.
 • Marszelewski, M. (2014). Gospodarowanie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w Ustawie o odpadach. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 2/2014.
 • Marszelewski, M. (2014). Gospodarowanie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w ustawie o odpadach. Przegląd prawa ochrony środowiska, 2: 77-100, doi: 10.12775/ PPOS.2014.016.
 • Milke, M. (2006). The Alchemist's dream resource. Waste Management, 26 (11): 1203-1204, doi: 10.1016/j.wasman.2006.08.001.
 • Ostwald, P., McLaren, T. (2004). Cost Analysis and Estimating for Engineering and Management. Prentice Hall Inc., New Jersey.
 • Przybylska, K., Bednarska, R. (2016). Odpady medyczne jako źródło zakażenia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 4(49).
 • Rastogi, V., Rastogi, P., Bhatia, S. (2011). Bacteriological Profile of Biomedical Waste: Management Guidelines. Journal Indian Academic Forensic Medicine, 33(2): 145-148.
 • Renju, R., Delvin, T.R., Vandanarani, M. (2018). Biomedical waste management in Ayurveda hospitals - current practices & future prospectives. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, doi: 10.1016/j.jaim.2017.07.011.
 • Schaeffer, M. (2000). Municipal Budgeting Toolkit. World Bank, Washington, DC.
 • Shantha, R., Parthan, M., Milke, W., Wilson, D.C., Cocks, J.H. (2012). Cost estimation for solid waste management in industrialising regions - Precedents, problems and prospects. Waste Management, 32(3): 584-594, doi: 10.1016/j.wasman.2011.11.004.
 • Shinee, E., Gombojav, E., Nishimura, A., Hamajima, N., Ito, K. (2008). Healthcare waste management in the capital city of Mongolia. Waste Management, 28(2): 435-441, doi: 10.1016/j.wasman.2006.12.022.
 • Topolska, K., Topolski, M. (2015). Gospodarka odpadami medycznymi w funkcjonowaniu placówki zdrowia. Badania, 12: 1561-1569.
 • Wasiak, M., Jacyna, M. (2015). Kalkulacja kosztów realizacji zadań przewozowych w całopojazdowym transporcie drogowym. Logistyka, 4: 1134-1142.
 • Windfeld, E.S., Brooks, M.S.L. (2015). Medical waste management - A review. Journal of Environmental Management, 163: 98-108, doi: 10.1016/j.jenvman.2015.08.013.
 • Wyrębek, H. (2010) Zarządzanie gospodarką odpadami medycznymi w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie nr 87.
 • Zhu, D., Asnani, P., Zurbrugg, C. (2008). Improving Municipal Solid Waste Management in India: a Sourcebook for Policymakers and Practitioners. World Bank Publications, New York, USA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.