PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 71, nr 1222 | 5--15
Tytuł artykułu

Wpływ celów zarządczych na zarządzanie spółkami komunalnymi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management Goals Effect on Managing Municipal Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wprowadziła zależność wynagrodzenia zmiennego członka zarządu spółki komunalnej od stopnia realizacji obligatoryjnie wyznaczanych przez organ właścicielski celów zarządczych. Celem artykułu jest, oprócz wskazania błędów i niedociągnięć jakie ustawodawca popełnił w treści ustawy, analiza potencjalnego wpływu celów na efektywność zarządzania spółkami komunalnymi w Polsce. Podstawowy wniosek z przeprowadzonej analizy jest krytyczny, bowiem o ile wprowadzanie tego typu zmian można uznać za właściwe dla zwiększania efektywności zarządzania, to przepisy prawa, które znalazły się w tej ustawie nie tylko nie likwidują istniejących problemów zarządzania spółkami komunalnymi, ale powodują pojawienie się nowych trudności i dylematów w zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The Act from 9 June 2016 concerning the rules of remuneration formation of persons managing certain companies, introduced, among others, dependence of the variable compensation for managing board member of a municipal company on the degree of implementation the management objectives set by the ownership. The aim of the arti cle is, besides pointing out the errors and shortcomings that the legislator made in the act, to analyze their potential impact on the efficiency of management of municipal companies in Poland. The basic conclusion from the analysis is critical, since the introduction of such changes can be considered as appropriate solution for increasing management efficiency nevertheless the laws included in this act, not only, they do not eliminate existing problems of management of municipal companies but in fact, they cause the new difficulties and dilemmas in management.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • 1] Druk nr 514 - Rządowy projekt ustawy o zas adach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=514
 • [2] Ministerstwo Skarbu Państwa, Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2015, https://bip.msp.gov.pl
 • [3] Rzemek M. : Zamiana umów o pracę na kontrakty w czasie trwania kadencji gwa- ran tuje kłopoty spółkom komunaln ym , http://www.rp.pl/Praca -w-samorzadzie/312019960- Zamiana- umow -o-prace- preze- sow -na-kontrakty- zagrozi -spolkom -komunalnym.html
 • [4] Tyczyńska A . : Prezesi idą n a kontrakty menedżerskie. Ile zarobią?
 • [5] https://plus.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/a/ prezesi -ida -na-kontrakty- menedzer- skie -ilezarobia, 11950738
 • [6] Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591.
 • [7] Ustawa z dnia 9 czerwca 2 016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kieru- jących niektórymi spółkami, Dz.U. 2016 poz.1202.
 • [8] [8] Widera A. : Kontrakty uzdrowią spółki komunalne ? http://www.portalsamorza- dowy.pl/praca/kontrakty -uzdrowia -spolki -komunalne -dr-plazek -ostro -to-przecho- walnie -dla -szwagrow -i-nieudanych politykow,91431.html
 • [9] www.zkm.elblag.com.pl/
 • [10] http://bip.nowytomysl.pl/Article/get/id,24612.html
 • [11] http://www.chspwik.pl/
 • [12] http://www.bip.umkrosno.pl; http://bip.radom.pl/
 • [13] https://mr.bip.gov.pl/fobjects/download/247502/psse_zarzad- pdf.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.