PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 36(3) | 247--256
Tytuł artykułu

Rozpoznanie atrakcyjności inwestycyjnej wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 2009-2014

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investigating the Investment Opportunities Offered By Selected Municipalities in the Poznań District in 2009-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była diagnoza i porównanie atrakcyjności inwestycyjnej wybranych gmin powiatu poznańskiego (Pobiedziska, Puszczykowo i Rokietnica) w latach 2009-2014. Postępowanie badawcze składało się z trzech etapów, którego efekty ujęto w trzech częściach opracowania. W pierwszym z nich dokonano przeglądu literatury przedmiotu, omówiono pojęcie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i przedstawiono zakres dotychczasowych badań. Drugi etap obejmował analizę atrakcyjności inwestycyjnej badanych gmin z zastosowaniem dwóch mierników: syntetycznego miernika atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz syntetycznego miernika rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Trzecią część stanowi studium analityczno-badawcze, odnoszące się do wyników ankiet przeprowadzonych wśród inwestorów i mieszkańców wybranych gmin. Rezultaty badań, mających charakter pilotażowy, pozwoliły stwierdzić, że najbardziej atrakcyjnym obszarem pod względem inwestycyjnym jest gmina Rokietnica, natomiast atrakcyjność inwestycyjna gminy Puszczykowo w opinii większości przedsiębiorców tam funkcjonujących była relatywnie zadowalająca, jednak nie uległa zmianie w badanych latach.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper was to diagnose and compare the investment opportunities offered by selected municipalities in the Poznań district (Pobiedziska, Puszczykowo and Rokietnica) in 2009-2014. The outcomes of the three-step examination procedure are presented in three parts of this study. In the first part, the relevant literature was reviewed, the region's investment opportunities were discussed and the scope of previous research was presented. The second step was an analysis of investment opportunities offered by the municipalities covered by this study. Two measures were used for that purpose: the synthetic indicator of investment opportunities offered by the municipality; and the synthetic indicator of socioeconomic conditions. The third part was an analytical study based on the results of a survey administered to the residents and investors in selected municipalities. The results of research allowed to identify the Rokietnica municipality as the most attractive region in terms of investment opportunities. In turn, most local entrepre-neurs found the attractiveness of the Puszczykowo municipality to be relatively satisfactory. However, it did not change over the study period(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Gmina  
EN
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
247--256
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz, M., Janulewicz, P. (2012). Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkurencyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego. Metod. Ilośc. Bad. Ekon., XIII(1), 17-28.
 • Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał gospodarczy gmin województwa śląskiego. Raport końcowy (2009). Katowice: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego. Pobrano 9 sierpnia 2016 z: http:// docplayer.pl/4324610-Atrakcyjnosc-inwestycyjna-i-poten cjal-gospodarczy-gmin-wojewodztwa-slaskiego-raport-k oncowy.html
 • Czerwieniec, E. (2007). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w środowisku lokalnym. Zesz. Nauk. AEP, 94, 7-23.
 • Godlewska-Majkowska, H. (red.). (2011). Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych (s. 7). Warszawa: PAIiIZ
 • . Guzik, B. (2008). Atrakcyjność inwestycyjna województw. Gosp. Nar., 3, 39.
 • Guzik, R., Gwosdz, K, Działek, J. (red.). (2013). Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim. Kraków: Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Pobrano z: https://www.malopolska.pl/publikacje/gospodarka/ klimat-inwestycyjny-w-wojewodztwie-malopolskim
 • Kalinowski, T. (red.). (2005). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005. Gdańsk: IBnGR.
 • Kapcińska, Ł. (2015). Inwestycje. Pobiedziska: UMiG. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska. Pobrano 9 sierpnia 2016 z: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_ start.asp?podmiot=&strona=14&typ=podmenu&typmen u=14&menu=166&id=166&str=1&m1=166
 • Kociszewska, I., Kamińska, M. (2008). Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski. W: T. Sporek (red.), Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych (t. 1, s. 261-262). Katowice: Wyd. AE.
 • Kocowska, B. (2007). Profil innowacyjny Dolnego Śląska. Stud. Region. Lokal., 1(27).
 • Konkurencyjność powiatów województwa dolnośląskiego w latach 1999-2004 (2006). Wrocław: Wojewódzki Urząd Statystyczny.
 • Kopczuk, A. (2005). Atrakcyjność inwestycyjna gmin w ocenie samorządów lokalnych województwa podlaskiego. W: A. Kopczuk (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu. Białystok: Wyd. WSFiZ.
 • Kozłowska, M. (2012). Atrakcyjność inwestycyjna - rozważania teoretyczne. W: U. Zagóra-Jonszta (red.), Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym (s. 131-142). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 • Krawczyk, S., Figna, A. (2011). Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Pr. Nauk. UE Wroc. Probl. Reg. Glob., 221, 292-301.
 • Lizińska, W., Marks-Bielska, R., Kisiel, R. (2011). Atrakcyjność inwestycyjna gmin i znaczenie w jej kształtowaniu preferencji specjalnej strefy ekonomicznej. Rocz. Nauk Roln., G/98/3, 191-204.
 • Lizińska, W., Nazarczuk, J. (2008). Działania władz lokalnych gmin województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie przyciągania inwestorów zewnętrznych. Zesz. Nauk. SERiA, X/2, 148-153.
 • Nargiełło, J. (2006). Zdolność kredytowa jako element potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Stud. Reg. Lok., 3(25), 99-116.
 • Nowicki, M. (red). (2013). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013. Gdańsk: KOS i IBnGR.
 • Raszkowski, A. (2011). Atrakcyjność inwestycyjna regionów - wybrane zagadnienia. Ekonomia, 5(17), 258-272.
 • Rokietnica - gmina perspektyw. Urząd Gminy Rokietnica. Pobrano 9 sierpnia 2016 z: http://rokietnica.pl/pl/inwesty- cje_w_gminie.php
 • Stawicka, M., Kwieciński, L., Wróblewski M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • Strategia rozwoju gminy Rokietnica na lata 2014-2020 (2014). Rokietnica: Urząd Gminy Rokietnica. Pobrano 28 września 2016 z: http://bip.rokietnica.pl/public/get_file_con- tents.php?id=301724
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Pobiedziska na lata 20122022. Pobiedziska: Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska. Pobrano 10 sierpnia 2016 z: http://www.pobiedziska.pl/ prezentacje/strategia/
 • Strategia rozwoju miasta Puszczykowo na lata 2010-2020 (2009). Puszczykowo: Urząd Miejski w Puszczykowie, Stowarzyszenie: Partnerzy dla Samorządu. Pobrano 12 sierpnia 2016 z: http://www.puszczykowo.pl/images/DO- KUMENTY_STRATEGICZNE_2009/strategia%202010- 2020.pdf
 • Wieloletni Plan Finansowy i Inwestycyjny Miasta Puszczykowo na lata 2010-2018. Puszczykowo: Urząd Miejski w Puszczykowie. Pobrano 9 sierpnia 2016 z: http://www. puszczykowo.pl/images/wpf_wpi_puszczykowo.pdf
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.