PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (4) | 163--173
Tytuł artykułu

The Procedures of Aviation Accidents Investigation. The Human Factor as a Greatest Aviation Safety Threat

Autorzy
Warianty tytułu
Procedury badania wypadków lotniczych. Czynnik ludzki, jako największe zagrożenie bezpieczeństwa w lotnictwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jak pokazują statystyki, transport lotniczy to najbezpieczniejszy środek transportu na świecie. Pamiętać jednak należy, że jest jednocześnie najdroższą formą transportu. Skomplikowane procedury bezpieczeństwa, wyrażone między innymi profilaktyką związaną z zapobieganiem i badaniem zdarzeń lotniczych największy nacisk kładą na czynnik ludzki w lotnictwie. Utrzymanie współczynnika bezawaryjności w transporcie powietrznym na odpowiednio wysokim poziomie, przy obecnym wzroście przewozów lotniczych, jest sprawą priorytetową. Wymaga to zintegrowanych działań wszystkich podmiotów zaangażowanych w działalność lotniczą. Bezpieczeństwo lotnictwa jest pojęciem o charakterze ogólnym. Obejmuje ono problemy związane z bezpieczeństwem operacyjnym (safety) oraz problemy ochrony środków transportu lotniczego, infrastruktury lotniczej przed aktami bezprawnej ingerencji (security). Drugie znaczenie (security) odnosi się do ochrony lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji i obejmuje problemy zapewnienia bezpieczeństwa systemu transportu lotniczego przed świadomą i szkodliwą ingerencją z zewnątrz. Jednym z kierunków zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa było opracowanie i wdrożenie koncepcji systemu zarządzania bezpieczeństwem, który obejmuje podsystemy: przetwarzania i analizy zebranych informacji umożliwiających bieżące badanie stanu bezpieczeństwa, tendencji zmian oraz prognozy zagrożeń; oceny skuteczności przedsięwzięć profilaktycznych i ratowniczych; bank wiedzy o zdarzeniach, narażeniach, stanie bezpieczeństwa oraz o wpływie poszczególnych czynników na bezpieczeństwo. Dziś możemy powiedzieć, że obecnie osiągnięto wysoki poziom bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, a także w usługach i w szkoleniu lotniczym. Stało się to możliwe dzięki wytężonej, systematycznej i ciągłej pracy władz i organizacji lotniczych, a także organizacji polityczno- gospodarczych takich jak Unia Europejska, która stała się kreatorem bardzo istotnych zmian w lotnictwie poprzez działania polityczno-prawne. (abstrakt oryginalny)
EN
Statistics show that air transport is the safest mode of transport in the world. However, it should be remembered that it is also the most expensive form of transport. Complicated safety procedures, expressed inter alia in prevention related to the prevention and investigation of aviation events, place the greatest emphasis on the human factor in aviation. Maintaining the reliability ratio in air transport at a sufficiently high level, with the current increase in air transport, is a priority. This requires integrated activities of all entities involved in aviation activities. Aviation security is a general concept. Firstly, it covers problems related to operational safety (safety area). Secondly, protection problems of means of air transport and airport infrastructure protection against acts of unlawful interference (security area). The basic goal of aviation safety is to prevent all events related to the use of aircraft. One of the directions aimed at increasing aviation safety was the development and an implementation of the concept of a safety management system, which includes subsystems: processing and analysis of collected information enabling current examination of safety status, trends of changes and threat forecasts, assessment of the effectiveness of preventive and rescue projects, a bank of knowledge about events, exposures, safety status and the impact of individual factors on safety. Today we can say that a high security level has been achieved in air transport, as well as in services and in aviation training. It became possible due to the intensive, systematic and continuous work of aviation authorities and organizations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163--173
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Bibliografia
 • 1. Karpowicz J., Klich E., Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, WSOSP, Dęblin 2011.
 • 2. National Aviation Safety Programme (Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym), ULC, Warszawa 2016.
 • 3. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Dz.U. z 1959 r., nr 35, poz. 212 ze zm.).
 • 4. Council Directive 80/1266/EEC of 16 December 1980 on future cooperation and mutual assistance between the Member States in the field of air accident investigation.
 • 5. Council Directive 94/56/EC of 21 November 1994 establishing the fundamental principles governing the investigation of civil aviation accidents and incidents.
 • 6. Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC.
 • 7. Commission Regulation (EC) No 622/2003 of 4 April 2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security.
 • 8. Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency.
 • 9. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1183).
 • 10. Zarządzenie Ministra Transportu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1995).
 • 12. Annex 13 - Aircraft Accident and Incident Investigation to Chicago Convention on International Civil Aviation, edition 10, 2013.
 • 13. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Katastrofy_drogowe (dostęp: 12.12.2013 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.