PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(7) Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko | 84--96
Tytuł artykułu

Zasady modelowania działania służb w sytuacjach kryzysowych - zastosowanie symulacji procesów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Principles for Modeling the Action of Crisis in the Crisis - Applying Simulation of Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia przegląd możliwych metod i narzędzi służących do modelowania działań i symulacji procesów. Są nimi: tablice decyzyjne, drzewo rozkładu i drzewo decyzyjne, diagramy decyzyjne i mapy procesów; notacja BPMN. Na podstawie przeprowadzonych badań litera-turowych i własnych doświadczeń ze stosowaniem opisywanych w artykule narzędzi i metody symulacji stwierdzono, iż mapy procesu stanowią przydatne narzędzie modelowania z punktu widzenia prezentacji sekwencji zdarzeń, jakie występują w ich przebiegu. W tym świetle notacja BPMN staje się celowa do zastosowania z uwagi na swą przejrzystość, wskazanie poszczególnym działaniom, procesom i decyzjom zróżnicowanych źródeł i zasobów informacji, a także zapewnia uporządkowanie zapisu; oraz założenia oddzielenia sekwencji działań oraz komunikacji - przepływów informacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article provides an overview of possible methods and tools for modeling activities and simulating processes. These are: decision tables, decomposition tree and decision tree, decision diagrams and process maps; BPMN notation. Based on the literature and their own experience using the tools and simulation methods described in the article, it was found that process maps are useful tools for modeling from the point of view of the sequence of events that occur in their course. Therefore, the BPMN notation is intended to be used for reasons of transparency, indication of the individual actions, processes and decisions of the various sources and information resources, and to ensure that the records are organized; and the assumptions of separation of sequences of activities and communication - information flows. (original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Śląska
  • Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
Bibliografia
  • S. Drajewicz. Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Gliwice: Wydawnictwo HELION, 2012. ISBN 978-83-246-3403-3.
  • Ł. Dziemba, S. Senczyna. "Ciągłość procesów decyzyjnych w warunkach kryzysowych weryfikowana modelami symulacyjnymi". Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2 (red.) Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 656-666.
  • Ł. Dziemba, T. Szulc, I. Żabińska. "Model procesowy terapii kardiologicznej na przykładzie leczenia stenozy aortalnej. Uwagi metodyczne." Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach. Monografia. (red.) J. Kaźmierczak, J. Bartnicka. Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014.
  • Ł. Dziemba. "Dostosowanie narzędzi informatycznych do wspomagania decyzji w warunkach kryzysu," Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. (red.) R. Knosala. Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 713-724.
  • Ł. Dziemba. "Koncepcja wykorzystania technologii GIS we wspomaganiu działań służb ratowniczych dużego zakładu przemysłowego" Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. (red.) R. Knosala. Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 678-688.
  • Ł Dziemba.: "Modelowanie działań służb ratowniczo-porządkowych" III Międzynarodowa Konferencja "Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem" 2006 Słowacja; Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2006.
  • Ł. Dziemba. "Zastosowanie technologii GIS w modelowaniu działania służb ratownczo-porządkowych w kryzysowych sytuacjach ekologicznych" IV Międzynarodowa Konferencja "Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem" 2007 Słowacja; Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2007.
  • S. Pollack. Tablice decyzyjne, Warszawa: PWN, 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.