PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 130 | 247--261
Tytuł artykułu

Ocena praktyk zawodowych w opinii studentów jako element doskonalenia jakości kształcenia

Warianty tytułu
An Evaluation of Professional Practice in Students' Opinion as an Element of Improving the Quality of Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja praktyk zawodowych w trakcie procesu kształcenia w uczelniach wyższych jest istotnym elementem pozwalającym na ugruntowanie przez studentów zdobytej wiedzy, nabycie odpowiednich umiejętności oraz ukształtowanie pozytywnych cech osobowościowych. Celem pracy jest ocena jakości praktyk zawodowych w opinii studentów na przykładzie lądowych praktyk zawodowych realizowanych na specjalności towaroznawstwo i zarządzanie jakością na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. W artykule przedstawiono zasady ogólne organizacji praktyk oraz poddano analizie kwestionariusze ankiet wypełniane przez studentów po realizacji praktyki zawodowej w latach 2014-2016. Dodatkowo wyniki postrzegania praktyk przez studentów zestawiono z oceną wystawianą przez praktykodawców na temat sylwetek praktykantów jako przyszłych pracowników branży. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano działania doskonalące realizację praktyk zawodowych na specjalności towaroznawstwo i zarządzania jakością Akademii Morskiej w Gdyni(abstrakt autora)
EN
Implementation of professional practice in the course of education process at universities is an important element allowing students to strengthen the knowledge they gained, to acquire relevant skills and to form positive personality traits. The aim of the paper is to evaluate the quality of professional practice in students' opinion on the basis of the onshore professional practice organized at the Commodity Science and Quality Management specialization at the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science at the Gdynia Maritime University. The article presents general rules of organizing practice and it analyses survey questionnaires filled in by students following the realization of the professional practice in the years 2014-2016. Additionally, the results of the students' perception of the practice are compared with the assessment as granted by the host companies concerning the apprentices' profiles as future employees of the industry. The conducted analysis allowed to suggest measures to improve the implementation of professional practice at the Commodity Science and Quality Management specialization at the Gdynia Maritime University.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
247--261
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Jeruszka, U. (2011). Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, 1, 1-7.
 • Olearnik, J. (2007). Obszary i formy działań uczelni dla wykształcenia przedsiębiorczego absolwenta. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowki, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna (s. 114-119). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 • Pluta-Olearnik, M. (2007). Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw przedsiębiorczych. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowki, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna (s. 250-256). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Procedura P1-4 Realizacja praktyk studenckich (2013). Akademia Morska w Gdyni. Wyd. 1 z 10.10.2013
 • Przybył, C. i in. (2014). Raport końcowy: Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy. Warszawa: Agrotec Polska. Pobrane z: https:// www.ewaluacja.gov.pl/media/25587/rzl_281.pdf (1.07.2017).
 • Ramowy program praktyk dla specjalności TiZJ w zakresie firm konsultingowych i certyfikujących systemy zarządzania na rok akademicki 2016/2017 (2016a). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
 • Ramowy program praktyk dla specjalności TiZJ w zakresie firm produkcyjnych branży spożywczej na rok akademicki 2016/2017 (2016b). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
 • Ramowy program praktyk dla specjalności TiZJ w zakresie firm rzeczoznawczo-kontrolnych na rok akademicki 2016/2017 (2016c). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26.09.2016 w sprawie warunków prowadzenia studiów. Dz.U. 2016, poz. 1596.
 • Szulc, T. (2004). Dynamika przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce a realizacja procesu bolońskiego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2 (24), 7-36.
 • Ustawa z 27.07.2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.10.2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2016, poz. 1842.
 • Zasady ogólne organizacji praktyk studenckich na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (2016). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.