PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3(57) | 5--13
Tytuł artykułu

Skuteczne sposoby komunikacji z pracownikami z pokolenia Y w procesie selekcji i rekrutacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effective Ways of Communication with Employees from Generation Y in the Process of Selection and Recruitment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki autorskiego badania dotyczącego oczekiwań pracowników względem procesu rekrutacji i funkcjonowania w zmiennym otoczeniu biznesowym w opinii przyszłych pracowników z pokolenia Y, którzy obecnie wkraczają na globalny rynek pracy. Prezentowane wyniki badania ukazują opinie respondentów z Polski, Ukrainy i Grecji oraz trendy zmian w zakresie komunikacji z przyszłymi pracownikami. Wnioski stanowią rekomendacje dla działów HR dotyczące dokonania koniecznych zmian w komunikacji z potencjalnymi kandydatami w procesie rekrutacji i selekcji. Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują m.in. na potrzebę modyfikacji ogłoszeń. Aby przyciągnąć uwagę potencjalnych kandydatów, powinny, oprócz możliwości rozwoju zawodowego, podania szacunkowego wynagrodzenia, zawierać również informacje o stabilności warunków zatrudniania, możliwości elastycznych godzin pracy i zakresu pakietu świadczeń dodatkowych. Ponadto, analiza danych wskazała również na potrzebę wdrożenia w funkcjonujących w firmach procesach rekrutacyjnych sprawnych systemów komunikacji z kandydatami, gdyż 3 na 4 kandydatów oczekuje kontaktu ze strony pracodawcy już na drugi dzień zarówno po wysłaniu dokumentów aplikacyjnych, jak również po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej. Aby pozytywnie wpływać na satysfakcję z pracy, zaangażowanie i jednocześnie minimalizować zjawisko nadmiernej fluktuacji pracowników z pokolenia Y, należy w pierwszej kolejności rozpoznać i przeanalizować ich potrzeby oraz wyciągnąć wnioski, co zostało dokonane w artykule, i w obszarze komunikacji będącej elementem procesu rekrutacji i selekcji w działach HR wdrożyć odpowiednie zalecenia. (abstrakt oryginalny)
EN
In her article, the author presented and discussed finding of her author research concerning the employees' expectations from the process of recruitment and functioning in the variable business environment in the opinion of future employees from Generation Y who has currently been entering the global labour market. The presented research findings show the opinions of respondents from Poland, Ukraine and Greece as well as the trends of changes as regards communication with future employees. The conclusions are the recommendations for HR departments concerning the implementation of necessary changes in communication with candidates in the process of recruitment and selection. The conclusions issuing from the carried out research indicate, inter alia, the need to modify announcements. To attract attention of potential candidates, they should, apart from the opportunities of professional development and quotation of approximate remuneration, include also the information on stability of the terms of employment, possibilities of flexible work hours, and the scope of package of fringe benefits. Moreover, the data analysis indicated also the need to implement, in the operating in firms recruitment processes, of efficient systems of communication with candidates, as 3 of 4 candidates expect a contact on the employer's side already on the second day both upon submission of the application documents and after the conducted job interview. In order to positively affect job satisfaction, commitment and, at the same time, to minimise the phenomenon of an excessive fluctuation of employees from Generation Y, one should, in the first instance, recognise and analyse their needs as well as draw conclusions (what is done in the article) and in the area of communication being an element of the process of recruitment and selection in HR departments and implement relevant recommendations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--13
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
  • Kaczkowska-Serafińska M. (2017), Cechy wymarzonej pracy oraz oczekiwanych relacji z przełożonym w opinii pracowników z pokolenia Y, wkraczających na rynek pracy w Polsce i we Włoszech, " Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 1(51).
  • Daniecki W. (2015), Talenty w firmie, czyli jak rekrutować i motywować najlepszych , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Dolot A. (2014), Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw , "Przedsiębiorczość - Edukacja", Vol. 10.
  • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.