PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4(40) | 63--71
Tytuł artykułu

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017, III CZP 111/16

Warianty tytułu
Commentary on the Polish Supreme Court Judgment Dated on 17 March 2017, III CZP 111/16
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka omawia uchwałę SN z 17 marca 2017 roku, III CZP 111/16, w której SN opowiedział się za stosowaniem rocznego terminu przedawnienia roszczeń, wynikającego z art. 778 k.c., do roszczeń z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 o zryczałtowane odszkodowanie za odwołanie lotu, odmowę przyjęcia na pokład, opóźnienie w przewozie. Glosatorka aprobuje tezę uchwały SN, wskazując jednocześnie na niedostatki jej argumentacji. W szczególności jako właściwe należy jej zdaniem uznać stanowisko SN co do kontraktowego charakteru odpowiedzialności przewoźnika z omawianego tytułu nawet w sytuacji, gdy pasażera nie wiąże z przewoźnikiem bezpośredni stosunek prawny. Glosatorka odwołuje się tu do konstrukcji umowy na rzecz osoby trzeciej. Wskazuje także na obowiązującą w prawie lotniczym zasadę bezpośredniej odpowiedzialności przewoźnika faktycznego. Aprobuje wybór art. 778 k.c. pomimo istnienia "odrębnych przepisów" w zakresie umowy przewozu lotniczego, o których mowa w art. 775 k.c. Jednocześnie wskazuje na niemożliwość stosowania do roszczeń, o których mowa, art. 77 ustawy - Prawo przewozowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The author discusses the judgement of the Polish Supreme Court of 17th March 2017 (III CZP 111/16), in which the Supreme Court advocated the application of 1-year limitation period from art. 778 of Polish Civil Code for the claims arising from art. 7 of Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights. The author approves the view of the Supreme Court, but she also points out the shortcomings of the argumentation. In particular, the author agrees with the Supreme Court's opinion regarding the contractual nature of the carrier's liability, even if the passenger is not bound by any direct legal relationship with the carrier. The glossarist refers to the structure of the third-party beneficiary contract. She also invokes the principle of direct liability of the performing carrier existing in aviation law. She approves the choice of the art. 778 of Polish Civil Code, despite the existence of "separate regulations", to which the art. 774 of Polish Civil Code refers to. At the same time she points out that it is impossible to apply the regulations of art. 77 Polish Transport Law Act.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
63--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Bibliografia
 • Ambrożuk, D. (2017). O "przemienności drogi dochodzenia roszczeń" przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzenia nr 261/2004. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 3, 48-60.
 • Ambrożuk, D., Wesołowski, K. (w druku). Terminy na dochodzenie zryczałtowanych odszkodowań należnych pasażerom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004. W: P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki - Historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Garnowski, K. (2017). Wątpliwości dotyczące stanu prawnego w odniesieniu do umowy krajowego lotniczego przewozu osób. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2, 8-18.
 • Górski, W. (2009). W: W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Kodeks cywilny, Prawo przewozowe, CMR. Gdańsk: ODDK.
 • Jezioro, J. (2008). W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kasprzyk, P., Konert, A. (2017). Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za overbooking. Państwo i Prawo, 6, 55-72.
 • Kunert-Diallo, A. (2014). Kolizje praw i jurysdykcji rozstrzygane na korzyść konsumentów usług przewozu lotniczego na przykładzie wybranych orzeczeń. Palestra, 11-12, 55-62.
 • Ogiegło, L. (2009). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T. 2: Komentarz do artykułów 450-1088. Warszawa: C.H. Beck.
 • Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze.
 • Szanciło, T. (2008). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa: C.H. Beck.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.