PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 242--249
Tytuł artykułu

Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i regionalnym

Warianty tytułu
The Impact of the State on Creating Conditions to Ensure Food Security in the National and Regional Dimension
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zaprezentowanie opinii przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w działania na rzecz zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego na temat wpływu władz centralnych i regionalnych na bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie krajowym i regionalnym. Materiał empiryczny stanowiły wyniki badań przeprowadzonych w 2017 roku w podregionie rzeszowskim wśród interesariuszy regionalnego systemu żywnościowego. Wyniki badań wskazują, że bezpieczeństwo żywnościowe jest wieloaspektowym pojęciem odnoszącym się do kwestii gospodarczych, politycznych, demograficznych, społecznych, kulturowych i technicznych. Wymaga ono podejmowania w jednym czasie działań o różnorodnym charakterze, realizowanych na różnych szczeblach władz państwowych i w wielu obszarach.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to identify the key directions of state influence which guarantee food security of the country and its regions, i.e. ensure physical availability of food, physical and economic access to food, its security and stability of the food system. The empirical study was based on the results of the workshops, which were organized in 2017 in the Rzeszów subregion, and whose participants were broadly understood stakeholders of the regional food system. The research results indicate that food security is a multidimensional concept referring to economic, political, demographic, social, cultural and technical issues. It requires to take various types of actions at the same time, carried out at various levels of state authorities, implemented in different areas.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
242--249
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Alamgir Mohiuddin, Arora Poonam. 1991. Providing food Security for all. Rome: IFAD. Google Scholar
 • 2. Clapp Jennifer. 2015. Food security and international trade. Unpacking disputed narratives. Backgroundpaper prepared for The State of Agricultural Commodity Markets 2015-2016. Rome: Food andAgriculture Organization of the United Nations.
 • 3. Devereux Stephen. 2001. Sen's entitlement approach: Critiques and counter-critiques. Oxford DevelopmentStudies 29 (3): 245-263.
 • 4. FAO. 2009. The State of Food Insecurity In the World 2009. Economic crises - impacts and lesson learned. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • 5. Grochowska Renata, Wiesław Łopaciuk, Ewa Rosiak, Piotr Szajner. 2013. Światowa produkcja biopaliww kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (Global production of biofuels in the context of foodsecurity). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 6. Grzelak Aleksander. 2016. Związki między bezpieczeństwem żywnościowym a nierównościami dochodowymi(Relations between food security and income inequalities). Roczniki Naukowe SER iA XVIII(3): 95-100.
 • 7. Grzelak Aleksander. 2017. Wybrane determinanty bezpieczeństwa żywnościowego w krajach objętychstatystyką OECD (Selected determinants of food security in countries covered by OECD statistics). Roczniki Naukowe SER iA XIX (4): 86-91.
 • 8. Gulbicka Bożena. 2009. Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się (Problems of feeding in developingcountries). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 9. Kapusta Franciszek. 2015, Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia (Foodsecurity as an indicator of sustainable consumption). Journal of Agribusiness and Rural Development4: 695-703.
 • 10. Kowalczyk Stanisław. 2009. Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji (Food security in the era ofglobalisation). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 11. Kowalczyk Stanisław. 2017. Wolny rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji (Free marketand food safety in the era of globalization). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju ObszarówWiejskich 104 (4): 15-27.
 • 12. Krysztofiak Julia, Karolina Pawlak. 2017. Ekonomiczna dostępność żywności w gospodarstwach domowychkrajów Unii Europejskiej (Economic access to food in households of EU countries). ZeszytyNaukowe PTE w Zielonej Górze 7: 192-208.
 • 13. Kwasek Mariola (ed. ). 2015. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Analiza bezpieczeństważywnościowego Polski (From research on socially sustainable agriculture. Analysis of food securityin Poland). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 14. Leśkiewicz Katarzyna. 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności - aspekty prawne(Food security and food safety - legal aspects). Przegląd Prawa Rolnego 1 (10):179-198.
 • 15. Maison Dominika. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych(Focus group interviews. A qualitative marketing research method). Warszawa: PWN.
 • 16. Małysz Jerzy. 2008. Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości (Food security as astrategic need of humanity). Warszawa: ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • 17. Marzęda-Młynarska Katarzyna. 2014. Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomieXX i XXI wieku (Global food security management at the turn of the 20th and 21st centuries). Lublin:Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • 18. Michalczyk Joanna. 2012. Bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu globalizacji (Food security in the faceof globalization). Ekonomia 1 (18): 9-23.
 • 19. Nikodemska-Wołowik Anna Maria. 2008. Klucz do zrozumienia nabywcy - jakościowe badania marketingowe(The key to understanding the buyer - qualitative marketing research). Warszawa: Grupa Verde. Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa. . . 249.
 • 20. Obiedzińska Agnieszka. 2016. Wybrane aspekty zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UniiEuropejskiej (Selected aspects of ensuring food security in the European Union). Studia BAS 4 (48):123-161.
 • 21. Paarlberg Robert. L. 2002. Governance and food security in an age of globalization. Washington: InternationalFood Policy Research Institute.
 • 22. Sapa Agnieszka. 2010, Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się (Food security in developingcountries). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 3: 231-244.
 • 23. Sapa Agnieszka. 2016. Regionalne porozumienia handlowe w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego(Regional trade agreements in providing food security). Journal of Agribusiness and RuralDevelopment 2 (40): 415-422.
 • 24. Timmer C. Peter. 2000. The macro dimension of the food security: economic growth, equitable distributionand food price stability. Food Policy 25: 283-295.
 • 25. Wegener Jessica, Raine Kim D. , Hanning Rhona M. 2012. Insights into the government's role in foodsystem policy making: improving access to healthy, local food alongside other priorities. InternationalJournal of Environmental Research and Public Health 9: 4103-4121.
 • 26. Żmija Dariusz, Katarzyna Żmija. 2018. Prospects for the development of small farms in Poland. HradecEconomic Days 8 (2): 573-583.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.