PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (4) | 235--246
Tytuł artykułu

The Importance of Financial Motivators in the Employee Motivation in Enterprises of the Region of Konin

Warianty tytułu
Znaczenie motywatorów finansowych w procesie motywowania pracowników w przedsiębiorstwach regionu konińskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Problematyka motywowania dotyczy każdej organizacji, przede wszystkim ze względu na zróżnicowanie dostępnych motywatorów oraz trudności wynikające z ich stosowania, w szczególności te związane z dopasowaniem do potrzeb i oczekiwań pracowników. Jednocześnie, każdy system motywacyjny składający się z motywatorów finansowych i pozafinansowych generuje koszty finansowe dla przedsiębiorstwa. Niezależnie bowiem, od rodzajów wykorzystywanych motywatorów (płacowych, pozapłacowych, finansowych, pozafinansowych) menedżerowie muszą przygotować przedsiębiorstwo na poniesienie konkretnych nakładów finansowych. Konieczne jest zatem poszukiwanie takich motywatorów, które nie tylko zyskają akceptację pracowników, ale przede wszystkim wpłyną na ich zaangażowanie w realizację celów, do osiągnięcia których dąży organizacja i jednocześnie będą stanowiły optymalne obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa. Ważną rolę w całym procesie odgrywa motywowanie finansowe, które wiąże się z nakładami finansowymi ponoszonymi przez przedsiębiorstwo, ale jednocześnie w najwyższym stopniu potrafi pobudzić pracowników do efektywnej pracy. Stosowanie motywatorów w przedsiębiorstwach może wynikać ze stosowania rozmaitych systemów i nie zawsze prowadzić do podejmowania przez przedsiębiorstwo skutecznych działań na rynku. Celem opracowania jest przedstawienie wykorzystania konkretnych motywatorów finansowych w przedsiębiorstwach regionu konińskiego w opinii zatrudnionych pracowników. W artykule postawiono hipotezę, że motywatory finansowe są w przedsiębiorstwach ważnym elementem procesu motywowania pracowników, a pracodawcy najczęściej stosują rozliczanie pracowników za wyniki i przydzielanie im związanej z tym premii. Opracowanie częściowo jest oparte na wynikach z przeprowadzonych badań empirycznych, co pozwala na ukazanie problematyki w ujęciu praktycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Motivating issues concern every organization, primarily due to the variety of available motivators and the difficulties resulting from their use, in particular those related to the needs and employee's expectations. At the same time, every motivational system consisting of financial and non-financial motivators generates financial costs for the enterprise. Regardless of the types of motivators used, managers need to prepare the enterprise for bearing specific financial outlays. Therefore, it is necessary to look for motivators that will not only gain employee's acceptance, but, above all, will affect their commitment in achieving the goals that the organization seeks to achieve and at the same time will be an optimal financial burden for the company. An important role in the whole process is played by financial motivation, which is associated with financial expenditures borne by the company, but at the same time it is able to stimulate employees to work effectively. The use of motivators in enterprises may result from the application of various systems and may not always lead to undertaking effective actions on the market. The aim of the study is to present the use of financial motivators in enterprises in the Konin region in the opinion of employees. The paper hypothesizes that motivators in enterprises are an important element of the process of motivating employees, and employers most often apply the settlement of employees for the results and the allocation of bonuses associated with them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
235--246
Opis fizyczny
Twórcy
 • State University of Applied Sciences in Konin, Poland
Bibliografia
 • 1. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • 3. Baruk A.I., Bodźce motywujące współczesnych pracowników, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010/8 (727).
 • 4. Dębowski A., Bardziej od ludzi liczy się ich zaangażowanie, "Dziennik" 2008/09/29.
 • 5. Gableta M. (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • 6. Gadomska-Lila K., Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • 7. Jasiakiewicz M., Soroka J. M., Psycho-społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi w organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • 8. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2006.
 • 9. Mamro D., Motywować bez wyjątków, "Marketing w praktyce" 2008/01.
 • 10. Pawłowska B., Teorie motywacji, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, www.soc-org.edu.pl.
 • 11. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników, wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2014.
 • 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • 13. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • 14. Systemy motywacji finansowej pracowników, www.findict.pl.
 • 15. The Economist Intelligence Unit, What's Next: Future Global Trends Affecting Your Organization, Evolution of Work and the Worker, New York, 2014.
 • 16. Walkowiak R, Czaplicka-Kozłowska I.Z., Kozłowski A.J., Stachowska S., Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 • 17. Zając C. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.
 • 18. Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.