PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 36(3) | 291--298
Tytuł artykułu

Deforestation as an Element of Planning and Shaping Space

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wylesienia jako element planowania i kształtowania przestrzeni
Języki publikacji
EN
Abstrakty
. W artykule przedstawiono skalę zmian przeznaczenia gruntów leśnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele nieleśne, jak również skalę, kierunki oraz zróżnicowanie przestrzenne wyłączeń gruntów leśnych na inne cele w województwie mazowieckim. Podstawę opracowania stanowią niepublikowane materiały uzyskane w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych w Warszawie, Olsztynie, Łodzi, Lublinie i Radomiu, dane zawarte w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz roczniki Leśnictwo z lat 2003-2017. Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2002-2016. Analizę przeprowadzono w ujęciu powiatów. W pracy zastosowano metodę porównawczo-opisową i analizę szeregów czasowych. Uzyskane wyniki zaprezentowano w formie graficznej. Badania wykazały dynamiczny wzrost powierzchni, dla których dokonano zmiany przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele nieleśne, jednak niewielki odsetek tych gruntów zostaje następnie wyłączonych z produkcji. Pod względem powierzchni gruntów leśnych wyłączonej z produkcji województwo mazowieckie znajduje się na trzecim miejscu w kraju. Przeważającym kierunkiem wyłączeń gruntów leśnych są wyłączenia pod użytki kopalne, a najmniejsze znaczenie mają wyłączenia pod budowę zbiorników wodnych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the extent of changes in the allocation of forest land for non-forest uses in local land use plans, and the extent, differences exclusions of forest land for non-forest purposes in Mazowieckie voivodeship. Unpublished materials from Regional Directorates of State Forests in Warsaw, Olsztyn, Łódź, Lublin and Radom, data collected by the Local Data Bank of the Polish Central Statistical Office and 2003-2017 Leśnictwo yearbooks are the basis for this study. The study period is 2002-2016. The analysis was conducted at district level. A comparative and descriptive method was used and a time series analysis was carried out. The results were presented in graphic form. The research revealed a dynamic increase in woodland area reallocated for non-forest uses in local land use plans. However, only a small proportion of this land is subsequently excluded from production. The Mazowieckie voivodeship ranks third in the country in the area of forest land excluded from production. In most cases, land excluded from production was allocated for mining, whereas the construction of water reservoirs was the least frequent purpose of reallocation(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
291--298
Opis fizyczny
Twórcy
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • Brzezicki, T. Flisz, I. (2013). Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej - wymiar i egzekucja. Casus, 70, 39-42.
 • Cymerman, J. (2012). Analiza wyłączania gruntów leśnych z produkcji na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w latach 1998-2011. Stud. Mater. Tow. Nauk. Nier., 20(4), 157-167.
 • Cymerman, R., Kowalczyk, C., Kurowska, K. (2012). Ekonomiczne i prawne aspekty odrolniania i odlesiania gruntów. Olsztyn: Educaterra.
 • Czyżyk, K. (2016). Aspekty prawne wyłączania gruntów z produkcji leśnej. Stud. Mater. CPEL Rogow., 18(49B), 127-135.
 • Domański, B. (1982). Podstawy planowania przestrzennego. Poznań: Wyd. AE.
 • Fogel, A. (2012). Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Człow. Środ., 36(2), 101-114.
 • Hełdak, M. (2008). Leśna przestrzeń produkcyjna w decyzjach i dokumentach planistycznych sporządzanych na obszarze gminy. Acta Sci. Pol. Admin. Loc., 7(3), 27-33.
 • Kurowska, K. (2017). Ochrona gruntów rolnych i leśnych w procesie planowania rozwoju przestrzeni wiejskiej. In: R. Cymerman, A. Nowak (Eds.), Kształtowanie przestrzeni wiejskiej (pp. 25-41). Olsztyn: Wyd. UWM.
 • Kwartnik-Pruc, A., Parzych, P., Bydłosz J. (2011a). Problemy przeznaczenia, na terenach wsi, gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne. Infr. Ekol. Teren. Wiej., 4, 97-108.
 • Kwartnik-Pruc, A., Bydłosz, J., Parzych, P. (2011b). Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne. Stud. Mater. Tow. Nauk. Nier., 19(4), 169-179.
 • Maćkiewicz, B., Motek, P. (2014). Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej a dochody gmin z podatku od nieruchomości. Rozw. Reg. Polit. Reg., 28, 69-77.
 • Polna, M. (2017). Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim. Rozw. Reg. Polit. Reg., 40, 179-189.
 • Prus, B. (2012). Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce. Acta Sci. Pol. Geod. Desc. Terr., 11(2), 27-40.
 • Referowska-Chodak, E. (2017). Wylesienia i rekultywacje gruntów w kierunku leśnym planowane w Polsce do roku 2030. Sylwan, 161(2), 163-169.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych z późn. zm. (2015). Dz. U. z 2015 r., poz. 1695)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.