PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 36(3) | 307--314
Tytuł artykułu

A Study of Trends In Productivity of Raw and Other Materials in the Polish Wood Processing Industry in 1970-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Badanie tendencji wydajności surowcowo-materiałowej przerobu drewna w Polsce w latach 1970-2015
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W sektorze drzewnym racjonalne gospodarowanie drewnem (nie tylko w postaci okrągłej, ale również drzewnymi produktami poprodukcyjnymi i drewnem poużytkowym) i materiałami drzewnymi, a więc optymalizacja ich zużycia, jest ważnym wyznacznikiem jego zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki surowcowo i materiałochłonności jednostkowej produkcji w ujęciu statycznym umożliwiają bilansowanie zasobów drewna i materiałów drzewnych, w ujęciu dynamicznym pozwalają natomiast na ocenę zmian ich poziomu i struktury. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wydajności surowcowo-materiałowej przerobu drewna w Polsce w latach 1970-2015. Wykorzystano przede wszystkim wyniki badania bezpośredniego firm drzewnych, a także dotychczasowy dorobek Instytutu Technologii Drewna w tej dziedzinie; dokonano również przeglądu literatury, czasopism branżowych i raportów tematycznych oraz kwerendy źródeł internetowych. Obserwowane na przestrzeni lat tendencje w kształtowaniu się wskaźników zużycia surowca drzewnego na jednostkę produkcji materiałów drzewnych oraz wskaźników jednostkowego zużycia tychże materiałów w produkcji drzewnych wyrobów finalnych wskazują, że zależą one przede wszystkim od charakteru i stopnia nowoczesności stosowanych procesów technologicznych, a także od rodzaju wykorzystywanego surowca lub materiału oraz ich cech jakościowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the wood sector, rational management of wood (whether in the form of roundwood, production residues or post-consumer wood) and wood materials (i.e. consumption optimization), is an important factor of sustainable sectoral development. With static indices of raw material intensity and material intensity per production unit, it is possible to balance the mix of resources of wood and wood materials. In turn, dynamic indices enable the assessment of changes in resource levels and structure. This paper presents the results of research on the productivity of raw and other materials in the Polish wood processing industry in 1970-2015. The research was primarily based on the results of a direct survey administered to wood companies. Other sources of information include previous research in this field carried out in the Wood Technology Institute, a literature review, professional magazines, thematic reports and online research. As observed in this study, the time trends in indices of raw wood materials consumption per production unit of wood materials and in indices of unit consumption of raw wood materials in the manufacture of final wood products suggest that the indices primarily depend on the nature and sophistication of technological processes and on the type and quality of raw or other materials used.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
307--314
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wood Technology Institute, Poznań, Poland
 • Wood Technology Institute, Poznań, Poland
 • Wood Technology Institute, Poznań, Poland
Bibliografia
 • Czemko, B. (2011). Gospodarcze i społeczne znaczenie drew-na jako materiału. Mat. konf.: Pachnica dębowa (osmoderma eremita) jako przykład gatunku parasolowego. Martwe drewno a bioróżnorodność biologiczna ekosystemów leśnych. Puszczykowo.
 • Czemko, B., Szostak, A. (1999). Techniki i technologie a poziom zużycia surowca drzewnego w przemyśle tartacznym w Polsce i w Unii Europejskiej. Przem. Drzewn., 3, 1-4.
 • Gospodarka materiałowa w 1995 roku (1996). Warszawa: GUS. Gospodarka materiałowa w 1999 roku (2000). Warszawa: GUS. Gospodarka materiałowa w 2003 roku (2004). Warszawa: GUS. Gotycz, W., Hruzik, G. J. (1996). Wpływ struktury jakościowo- -wymiarowej bukowych kłód tartacznych na optymalizacje ich przerobu. Przem. Drzewn., 4, 20-22.
 • Hruzik, G. J. (2006). Zużycie surowca i materiałów drzewnych wwyrobach przemysłu tartacznego. Drewno, 175(49), 25-43.
 • Hruzik, G. J., Gotycz, W., Wieruszewski, M. (2005). Efektywność produkcji przykładowych wyrobów tartacznych na rynek krajowy i europejski. Przem. Drzewn., 5, 18-21.
 • Jakowski, S. (2005). Zużycie materiałów drzewnych na produkcję opakowań drewnianych. Warszawa: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań.
 • Kowalska, K. (1993). Mierniki gospodarowania surowcami i materiałami (p. 17-19). Warszawa: PWE.
 • Malowaniec, J. (2005). Zużycie materiałów drzewnych w wyrobach stolarki budowlanej otworowej. Warszawa: Polskie Okna i Drzwi - Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów.
 • Miński, K. (1999). Modelowe zużycie materiałów drzewnych w wybranych rodzajach mebli. Poznań, Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego PUR "Remodex" Sp. z o.o.
 • Nitka, W. (2005). Zużycie materiałów drzewnych w stolarce budowlanej. Gdańsk: Centrum Budownictwa Szkieletowego.
 • Ratajczak, E. (1999). System ekwiwalentów drewna dla materiałów i wyrobów drzewnych o różnym stopniu przetworzenia. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna.
 • Ratajczak, E. (2001). Rynek drzewny. Analiza struktur przedmiotowych (p. 67-68). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna.
 • Ratajczak, E., Szostak, A., Bidzińska, G. (2003). Drewno po- użytkowe w Polsce (p. 117-135). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna.
 • Ratajczak, E., Szostak, A., Bidzińska, G. (2006a). Modelowe wskaźniki zużycia materiałów drzewnych o różnym stopniu przetworzenia i miejscach zastosowań. Poznań: Instytut Technologii Drewna.
 • Ratajczak, E., Szostak, A., Bidzińska, G. (2006b). Zużycie materiałów drzewnych w gospodarce (p. 23-24). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna.
 • Ratajczak, E., Szostak, A., Bidzińska, G., Herbeć, M. (2011). Analiza rynku biomasy drzewnej na cele energetyczne w Polsce. Etap 2. Potencjalna podaż biomasy drzewnej w kierunkach jej energetycznego wykorzystania i przewidywany popyt na nośniki energii z biomasy drzewnej w Polsce do 2015 roku (p. 89-91). Poznań: Instytut Technologii Drewna.
 • Strykowski, W., Szostak, A. (1999). Surowcochłonność produkcji materiałów drzewnych w Polsce na tle krajów zachodnio europejskich. Przem. Drzewn., 10, 7-11.
 • Szczawiński, M. (2005). Wartość drewna jako funkcja kryterium zagospodarowania surowca drzewnego. Intercathedra, 21, 129-131.
 • Szostak, A. (1999). Gospodarowanie surowcem drzewnym w polskim przemyśle drzewnym i celulozowym na tle tendencji w krajach Unii Europejskiej. Gosp. Mat. Logist., 5, 7-11.
 • Szostak, A., Bidzińska, G., Gałecka, A. (2003). Rynek przemysłowych odpadów drzewnych - aspekty technologiczne i ekonomiczne (pp. 31-34, 35-37). Poznań: Instytut Technologii Drewna.
 • Szostak, A., Bidzińska, G., Ratajczak, E. (2004). Diagnoza zużycia surowca drzewnego w Polsce i prognoza zapotrzebowania do 2020 roku. Cz. I. Określenie rozmiarów zużycia drewna przez podstawowe branże krajowego przemysłu w latach 1999-2003. Poznań: Instytut Technologii Drewna.
 • Szostak, A., Ratajczak, A., Bidzińska, G., Leszczyszyn, E., Dolska, J., Herbeć, M. (2016). Zasoby drzewnych produktów ubocznych powstających w sektorze drzewnym (pp. 5255, 74, 77). Poznań: Instytut Technologii Drewna.
 • Wieruszewski, M. (2017). Wpływ sposobu przetarcia drewna dębowego na wydajność fryzów promieniowych i stycznych. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar., 16(4), 295-301.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.