PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 15 | nr 1 | 155--169
Tytuł artykułu

E-Logistics and e-SCM : How to Increase Competitiveness

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
E-logistics i e-SCM : jak zwiększyć konkurencyjność
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Rozwój technologii, który postępuje w ostatnim czasie oraz wzrost aktywności związane z e-commerce, wymusza zmiany w obszarze logistyki jak również podejście wielu firm do obszaru związanego z logistyką. Z drugiej strony można obecnie zaobserwować rozwój dostawców usług logistycznych i ich przekształcenia. W obecnych czasach konkurencyjność nie polega jedynie na cenie ale również na jakości usług oraz czasie realizacji. Wpływa to również na wdrażanie nowoczesnych metod w logistyce. W związku z rozwojem technologii, koncepcja e-logistyki jest coraz częściej wdrażana, umożliwiając wymianę informacji oraz jej przejrzystość dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Dlatego też jednym z najważniejszych zadań w-logistyka jest przekaz informacji pomiędzy partnerami, co wpływa na ich konkurencyjność. Celem tej pracy jest zaprezentowanie właściwej postawy dostawcy usług logistycznych we współczesnym łańcuchu dostaw, która może pomóc uzyskać firmom przewagę konkurencyjną poprzez między innymi stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych.
Metody: Na podstawie przeglądu literatury dokonano analizy obecnej sytuacji, następnie określono wpływ e-logistyki oraz e-SCM na konkurencyjność firmy. Na przykładzie firmy DHL zaprezentowano potencjalne korzyści e-logistyki dla podwyższenia przewagi konkurencyjnej.
Wyniki: Otrzymane wyniki wskazują na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez operatora logistycznego, stosującego zaawansowane rozwiązania technologiczne.
Wnioski: Doświadczenie klienta, nowi użytkownicy, współpraca w zakresie używanych technologii versus konkurencyjność to główne elementy charakteryzujące nowy trend, który muszą wdrożyć do swojej praktyki dostawcy usług logistycznych. Poprawa w którymkolwiek z powyższej wymienionych obszarów stwarza możliwość do utrzymania konkurencyjność firmy. Wraz ze wzrostem stosowanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, firmy uzyskują więcej korzyści. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Recent technology development and the rise of e-commerce activities influenced changes in the logistics field and have "forced" companies to change their approach to logistics. On the other side, we are witnessing new developments in logistics service providers and their transformation. Competitiveness today doesn't depend only on price but also on customer service and delivery time. This can be influenced by the implementation of modern methods in logistics. Thus, logistics service providers in the global market are looked at as business partners and the relationship with logistics service company is considered as a partnership. Because of the development in technology e-logistics concept has become more frequently used since it gives concepts for information sharing and information transparency within partners within supply chains. Thus, one of the important tasks of e-logistics is to share information with its partners and with that, it can have an influence on their competitiveness. The main aim of the paper is to show that the right logistics service provider in the modern supply chain can help companies to gain and maintain competitiveness and especially by using different modern digital tools in doing business.
Methods: Paper has been written based on the analyses of the reviewed literature together with determining potential influence e-logistics and e-SCM have on company's competitiveness. The case of DHL included in this study has been selected to present potentials which e-logistics have on creating a competitive advantage.
Results: Research results show that use of advanced logistics operator can help companies in increasing their competitiveness in today's market.
Conclusions: Customer experience, new entrants, technology collaboration vs. competition are major characteristics of the new trend and logistics service providers will need to adapt to these changes. Improved running in one of the previously mentioned areas will create and maintain the company's competitiveness and as more modern technological tools and solutions will be used, companies will be able to have more benefits. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
155--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Croatia
 • University of Information Science and Technology "St. Paul the Apostle" Ohrid, Republic of Macedonia
Bibliografia
 • Agatz N.A., Fleischmann M., Van Nunen J.A., 2008. E-fulfillment and multi-channel distribution-A review, European Journal of Operational Research, 187 (2), 339-356, http://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.04.024.
 • Bask A., Lipponen M., Tinnilä M., 2012. Ecommerce Logistics: A Literature Research Review and Topics for Future Research, International Journal of E-Services and Mobile Applications, 4 (3), 1-22, http://doi.org/10.4018/jesma.2012070101.
 • Barne D., 2006. Competing supply chains are the future, Financial Times. Available on the Internet: https://www.ft.com/stream/59d55e5c-cb83-49dc-bacb-26dcc51566d0 (08/25/2018).
 • Bartels A., 2016. The difference between ebusiness and e-commerce. Available on the Internet: http://www.computerworld.com/article/2588708/e-commerce/e-commerce-thedifference-between-e-business-and-ecommerce.html, (07/25/2018).
 • Blau J., 2006. RFID-the price must be right, Financial Times. Available on the Internet: https://www.ft.com/content/37315a64-efee-11da-b80e-0000779e2340 (07/10/2018).
 • Bourlakis M., Julien D., Ali I., 2018. The next industrial revolution - How e-commerce is transforming B2B. Available on the Internet: https://www.dhl.bg/content/dam/downloads/bg/express/campaigns/express_campaign_industrial_revolution_bg_en.pdf, (07/27/2018).
 • Chopra S., Meindl P., 2015. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Pearson Education Limited, Harlow, Essex, England.
 • Croom S.R., 2005. The impact of e-business on supply chain management: An empirical study of key developments, International Journal of Operations & Production Management, 25 (1), 55-7, http://doi.org/10.1108/01443570510572240
 • DHL 2017. The 21st Century Spice Trade: A Guide to the Cross-Border E-Commerce Opportunity. Available on the Internet: http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/press/publication/g0_dhl_express_cross_border_ecommerce_21st_century_spice_trade.pdf, (06/23/2018).
 • DHL 2018. Press Release - 95% of companies are yet to realize the full benefits of digitalization technologies for their supply chains. Available on the Internet: http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2017/all/logistics/95_percent_of_companies_are_yet_to_realize_the_full_benefits_of_digitalization_technologies_for_their_supply_chains.html, (04/07/2018).
 • Eng T., 2006. Mobile supply chain management: Challenges for implementation, Technovation, 26, 682-686, http://doi.org/10.1016/j.technovation.2005.07.003.
 • Groznik A., Kovačić A., Zorić B., Vičić D., 2004. E-logistics: Informatization of Slovenian Transport Logistics Cluster [in:] Proceedings of 26th International Conference on Information Technology Interfaces, 101-106. http://doi.org/10.1109/ITI.2004.242952.
 • Gunasekaran A., Ngai E.W.T., 2004. Information systems in supply chain integration and management, European Journal of Operational Research, 159, 269-295, http://doi.org/10.1016/j.ejor.2003.08.016.
 • Handfield R.B., Straight S., 2004. How mature is your supply chain? The SCRD capability maturity model [in:] Proceedings of ISM's 89th Annual International Supply Management Conference, Philadelphia, USA, 512-515.
 • Harrington L., 2018, Digitalization and the supply chain: Where are we and what's next? Available on the Internet: http://dhl.lookbookhq.com/ao_thoughtleadership_digital-physical-1/researchreport_digitalization-and-the-supply-chain, (02/07/2018)
 • Holten R., Dreiling A., Muehlen M., Becker J., 2002. Enabling Technologies for supply chain process management report. Available on the Internet: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.24.2367&rep=rep1&type=pdf, (05/07/2018)
 • Jelassi T., Enders A., 2014. Strategies for e-Business: Creating Value through Electronic and Mobile Commerce, 3rd edition, Pearson Education Limited, Harlow, United Kingdom.
 • Jones P., Clarke-Hill C., Shears P., Comfort D., Hillier D., 2004. Radio frequency identification in the UK: opportunities and challenges, International Journal of Retail & Distribution Management, 32 (3), 164-171, http://doi.org/10.1108/09590550410524957
 • Joong-Kun Cho J., Ozment J., Sink H., 2008. Logistics capability, logistics outsourcing and firm performance in an E-commerce market, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38 (5), 336-359, http://doi.org/10.1108/09600030810882825
 • Kakkainen M., 2003. Increasing efficiency in the supply chain for short shelf life goods using RFID tagging, International Journal of Retail & Distribution Management, 31 (10), 529-536, http://doi.org/10.1108/09590550310497058
 • Kurt O., Kalem G., Vayvay O., Kalender Z.T., 2016. The Role of Mobile Devices and Applications in Supply Chains, International Journal of Economics and Management Systems, 1, 94-103.
 • Li S., Ragu-Nathan T.S., Ragu-Nathan B., Subba Rao S., 2006. The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance, The International Journal of Management Science Omega, 34, 107-124, http://doi.org/10.1016/j.omega.2004.08.002
 • Ling L., 2007. Supply Chain Management: Concepts, Techniques and Practices, World Scientific Publishing, Singapore, http://doi.org/10.1142/6273.
 • Liu J, Wen Y., 2012. Study of Competitiveness - A Case Study of DHL. Available on the Internet: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:545580/FULLTEXT02, (06/22/2018).
 • Luo Y., Wirojanagud P., Caudill R., 2001. Network-based optimization and simulation of sustainable e-supply chain management [in:] Proceedings of the 2001 IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, 185-190.
 • Masmoudi M., Benaissa M., Chabchoub H., 2014. Optimization of E-commerce logistics distribution system: problem modelling and exact resolution, International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling, 6 (3-4), 358-375, http://doi.org/10.1504/IJBPSCM.2014.065275.
 • McLaren T.S., Head M.M., Yuan Y., 2004. Supply Chain Management Information Systems Capabilities: An Exploratory Study of Electronics Manufacturers, Information Systems and eBusiness Management, 2 (2), 207-222, http://doi.org/10.1007/s10257-004-0035-5
 • Merali Y., Papadopoulos T., Nadkarni T., 2012. Information systems strategy: past, present, future? The Journal of Strategic Information Systems, 21 (2), 125-153, http://doi.org/10.1016/j.jsis.2012.04.002.
 • Moroz M., Nicu C., Pawel I. D.D., Polkowski Z., 2014. The transformation of logistics into e-logistics with the example of electronic freight exchange, Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Technicznych, 3, 111-128.
 • Monczka R.M., Hanfield R.B., Giunipero L.C., Patterson J.L., 2009. Purchasing and Supply Chain Management, 4th edition, South-Western Cengage Learning, Mason, OH, USA.
 • Müller-Versee F., Kohlenbach B., Bout D., Singh S., Golub G., Häyrynen J., Laitinen S., Autio E., 2001. UMTS - an investment perspective, Joint Durlacher, Eqvitec and HuT Report, Durlacher Research, London, United Kingdom.
 • Norris G., Hurley J.R., Hartley K.M., Dunleavy J.R., Balls J.D., 2000. E-Business and ERP: Transforming the Enterprise, John Wiley & Sons, Inc., Canada.
 • Poirier C.C., Bauer M.J., 2000. E-Supply Chain - Using the Internet to Revolutionize Your Business, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, USA.
 • Quirk A., Forder J., Bentley D., 2003. Electronic Commerce and the Law, 2nd edition, John Wiley & Sons Ltd., USA.
 • Ramanathan R., George J., Ramanathan U., 2014. The Role of Logistics in E-commerce Transactions: An Exploratory Study of Customer Feedback and Risk [in:] Ramanathan U., Ramanathan R. (eds) Supply Chain Strategies, Issues and Models, Springer, 221-233, http://doi.org/10.1007/978-1-4471-5352-8_10.
 • Reix R., Fallery B., Kalika M., Rowe F., 2011. Systèmes d'information et management des organisations [Systems of information managements in organisations]. 7e édition, Vuibert, France.
 • Ruhi U., Turel O., 2005. Driving Visibility, Velocity and Versatility: The Role of Mobile Technologies in Supply Chain Management, Journal of Internet Commerce, 4 (3), 95- 117, http://doi.org/10.1300/J179v04n03_06
 • Sanders N.R., 2007. An empirical study of the impact of e-business technologies on organizational collaboration and performance, Journal of Operations Management, 25 (6), 1332-1347, http://doi.org/10.1016/j.jom.2007.01.008
 • SAP 2018. Creating the Digital Supply Chain for the Digital Economy: A Smart, Connected, Digital Supply Chain of One, SAP Thought Leadership Paper, Available on the Internet: https://d.dam.sap.com/m/PUAPAb/23795-3_Digital_Supply_Chain_Whitepaper_r13.pdf, (07/29/2018)
 • Sathyan J., Narayanan A., Narayan N., Shibu K.V., 2013. A Comprehensive Guide to Enterprise Mobility, Taylor & Francis Group LLC, Boca Raton, FL, USA.
 • Song Y., Hou, H., 2004. On traditional M.F. and Modern M.F., Journal of Beijing Jiaotong University (Social Sciences Edition), 3 (1), 10-16.
 • Stieglitz S., Lattemann C., Brockmann T., 2015. Mobile Applications for Knowledge Workers and Field Workers, Mobile Information Systems, 2015, 1-8, http://doi.org/10.1155/2015/372315.
 • Taniar D., 2009. Mobile Computing: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, Information Science Reference IGI Global, Hershey, PA, USA.
 • Tipping A., Kauschke P., 2016. Shifting patterns - The future of logistics industry, PwC's future in sight series. Available on the Internet: https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/future-of-the-logisticsindustry.pdf, (06/30/2018).
 • Verwijmeren M., 2004. Software component architecture in supply chain management, Computers in industry, 53, 165-178, http://doi.org/10.1016/j.compind.2003.07.004.
 • Wang J., Yang D., Guo D., Huo Y., 2004. Taking Advantage of E-Logistics to Strengthen the Competitive Advantage of Enterprises in China [in:] Proceedings of The Fourth International Conference on Electronic Business, Bejing, 185-189.
 • Wang Y., Pettit S., 2016. E-logistics: an introduction [in:] Wang, Y., Pettit, S. (eds.) E-Logistics: Managing Your Digital Supply Chains for Competitive Advantage, Kogan page, 3-31.
 • Wieczorek A., 2017. E-logistics as a source of modern tools affecting the competitiveness of enterprises, Transport Economics and Logistics, 68, 117-123, http://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5327
 • Yu Y., Wang X., Zhong R.Y., Huang G.O., 2016. E-commerce Logistics in Supply Chain Management: Practice Perspective, Procedia CIRP 52, 176 - 185, http://doi.org/10.1016/j.procir.2016.08.002.
 • Yuan Y., Zheng W., 2009. Mobile task characteristics and the needs for mobile work support: a comparison between mobile knowledge workers and field workers [in:] Proceedings of the 8th International Conference on Mobile Business, Dailan, 7-11, http://doi.org/10.1109/ICMB.2009.9
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.