PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 15 | nr 1 | 107--118
Tytuł artykułu

Ownership Concentration Impact on Firm Financial Performance

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ koncentracji własności na finansową działalności firm
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Celem pracy była analiza wpływu koncentracji własności na sposób postępowania przedsiębiorstw, działających w sektorze finansowych i logistycznym w Pakistanie. Od wielu lat trwa dyskusji na temat wpływ praktyk sektora państwowego na działania przedsiębiorstw. Struktura własnościowa ma istotny wpływ na sposób postępowania firm, zarówno pozytywny jak i negatywny. Wpływ sposobu postępowania sektora finansowego ma istotne znaczenia dla rozwoju gospodarczego zarówno kraju jak i narodu we wszystkich sektorach, np. w tak istotnym sektorze, jakim jest logistyka. Prezentowana praca przedstawia badania pod wpływem koncentracji typu własności na działanie firm operujących w sektorze finansowych, co przekłada się również na działanie innych sektorów gospodarki, w tym logistycznego.
Metody: Badania przeprowadzono na losowej próbce 36 przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te są zarejestrowane na giełdzie w Karachi, w Pakistanie. Analizie poddano okres ostatnich 5 lat, na podstawie raportów rocznych. Jako narzędzi do obróbki danych zastosowano statystykę opisową, macierz korelacji oraz modele regresji.
Wyniki: Koncentracja własności ma istotny negatywny wpływ na ROA, koncentracja własności rodzinnej ma istotny negatywny wpływ na ROA, natomiast koncentracja własności nierodzinnej ma istotny pozytywny wpływ na wskaźnik Tobin's Q i ROA. Otrzymane wyniki są spójne z teorią agencji.
Wnioski: Koncentracja własności może wpływać na działanie formy zarówno pozytywnie, jaki i negatywnie. Wyniki badań wskazują, że teoria agencji może być zastosowana w kontekście Pakistanu. W strukturze ze skoncentrowaną własnością, decyzje są podejmowane przez głównym udziałowców. Podejmują oni decyzje korzystne przede wszystkich dla siebie a nie zawsze dla całości firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Purpose of this study is to investigate the impact of ownership concentration on the performance of the firms operating in the financial and logistics sector of Pakistan. Impact of corporate governance practices on performance is under discussion for many years. Ownership structure has a significant effect on the performance of the firms either positively or negatively. Performance of the firms operating under the financial sector becomes more critical due to the reason that a well-functioning financial sector is vital for the economic development of any Country or Nation, in all areas especially in such crucial ones as logistics. The underline empirical study investigated the impact of ownership concentration on the performance of the firms operating in the financial sector of Pakistan, which has a strong influence on other sectors including logistics one.
Methods: There are 36 firms those have been considered for data collection process. These firms are listed on Karachi stock exchange (KSE) of Pakistan. Last five years' data from annual reports has been analyzed. Quantitative data descriptive statistics, correlation matrix and regression models are used for data analysis.
Results: Ownership concentration has a significant negative impact on ROA, Family-based ownership concentration has a significant negative impact on ROA, and Nonfamily based ownership concentration have a significant positive impact on Tobin's Q and ROA. Findings of this study are consistent with the agency theory.
Conclusions: Concentrated ownership can influence firm performance either positively or negatively. Study shows that the agency theory is applicable in the context of Pakistan. The power of decision-making is held by top shareholders in the concentrated ownership structure. Shareholders will make such decisions those are beneficial for them but not for the firm. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
107--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • COMSATS University Islamabad, Lahore, Pakistan
 • Hohai University, Jiangsu, China
autor
 • Hohai University, Jiangsu, China
 • COMSATS University Islamabad, Lahore, Pakistan
Bibliografia
 • Ahmad N.A., 2013. Effects of Ownership Structure on Malaysian Companies Performance. Asian Journal of Accounting and Governance 4, 51-60. http://doi.org/10.17576/ajag-2013-4-5774
 • Alipour M., 2013. An Investigation of The Association Between Ownership Structure and Corporate Performance. Management Research Review, 36 11, 1137-1166. http://doi.org/10.1108/MRR-08-2012-0188
 • Amit B.V., 2006. How Do Family Ownership, Control, and Management Affect Firm Value? Journal Of Financial Economics, 385-417. http://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.005
 • Amit B.V., 2009. How Are U.S. Family Firms Controlled? The Review of Financial Studies, 3047-3091. http://doi.org/10.1093/rfs/hhn080
 • Andrés-Alonso S.A.-B., 2007. Ownership Structure and Performance In Large Spanish Companies. Empirical Evidence In The Context of An Endogenous Relation. Corporate Ownership & Control, 4, 4, 206-2016.
 • Balsmeier Benjamin, Czarnitzki Dirk, 2015. Ownership Concentration, Institutional Development and Firm Performance in Central and Eastern Europe , 14 August 2015 on line, Managerial and decision economics, http://doi.org/10.1002/mde.2751
 • Chen Lin Y.M., 2009. Corporate Governance and Firm Efficiency: Evidence from China's Publicly Listed Firms. Managerial and Decision Economics, 30, 3, 193-209. http://doi.org/10.1002/mde.1447
 • Davis F.D., 1997. Toward a Stewardship Theory of Management. The Academy of Management Review, 22, 1, 20-47. http://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258
 • Fooladi M.F., 2012. The concentration of Ownership In Iranian Listed Firms. International Journal of Social Science and Humanity, 2, 2, 112-116. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2259536
 • Iqbal A.Y., 2008. Ownership Concentration, Corporate Governance, and Firm Performance: Evidence from Pakistan. The Pakistan Development Review 47: 4, 643-659. https://www.jstor.org/stable/41261245
 • Jusoh A.C., 2014. Institutional Ownership and Market-Based Performance Indicators Utilizing Generalized Least Square Estimation Technique. Procedia - Social and Behavioral Sciences 164, 477 - 485. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.105
 • Kamran Ahmed S.S., 2012. Impact of Concentrated Ownership on Firm Performance (Evidence from Karachi Stock Exchange). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 4, 5, 201-210.
 • Majid Abbasi E.K., 2012. Impact of Corporate Governance Mechanisms on Firm Value Evidence from the Food Industry of Iran. Journal of Basic and Applied 2(5), 4712-4721.
 • Means B.A., 1932. The Modern Corporation and Private Property. Macmillan Publishing, New York.
 • Morck R.S., 1988. Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis. Journal of Financial Economics, 293-315. http://doi.org/10.1016/0304-405X(88)90048-7
 • Rhodes M.A.-G., 2015. Family Ownership, Corporate Governance, and Performance: Evidence from Saudi Arabia. International Journal of Economics and Finance; 7, 2, 78-89.
 • Sabir S.H., 2014. Impact of Family Ownership on Market Value of A Firm: A Comparative Analysis of Family And Non-Family Companies Listed At Karachi Stock Exchange (Pakistan). International Journal of Management and Sustainability, 673-683.
 • Samad H.I., 2011. Corporate Governance Mechanisms and Performance of Public-Listed Family-Ownership in Malaysia. International Journal of Economics and Finance 3, 1, 105-115.
 • Servaes J.J., 1990. Additional Evidence on Equity Ownership And Corporate Value. Journal of Financial Economics, 595-612. http://doi.org/10.1016/0304-405X(90)90069-C
 • Siddique S.P., 2014. Impact of Ownership Concentration and Ownership Mix on Firm Performance. Journal of Basic and Applied 4(12), 41-49.
 • Soykan O.I., 2013. Large Shareholders and Firm Performance: Evidence From Turkey. European Scientific Journal edition, 9, 25, 23-37. http://doi.org/10.19044/esj.2013.v9n25p%p
 • Vishny A.S., 1997. A Survey of Corporate Governance. The Journal of Finance, Lii, 2, 737-783. http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x
 • Vu Manh-Chien, TuPhan Thanh, TuyenLe Nhu, 2018. Relationship between board ownership structure and firm financial performance in transitional economy: The case of Vietnam, Research in International Business and Finance, 45, 2018, 512-528, http://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.09.002
 • Wiwattanakantang Y., 2001. Controlling Shareholders and Corporate Value: Evidence from Thailand. Pacific-Basin Finance Journal, 323-362. http://doi.org/10.1016/S0927-538X(01)00022-1
 • Yin-Hua Yeh T.-S. L., 2001. Family Control and corporate governance: Evidence from Taiwan. International Review of Finance, 21-48. http://doi.org/10.1111/1468-2443.00014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538769

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.