PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 15 | nr 1 | 139--153
Tytuł artykułu

Lean And Agile Paradigms in Humanitarian Organizations' Logistics and Supply Chain Management

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Paradygmaty lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyką organizacji humanitarnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Organizacje humanitarne charakteryzują się pewnymi ograniczeniami w zakresie transparentności i efektywności wykorzystywania zasobów, wynikającymi z przyczyn ich istnienia, oczekiwań darczyńców lub innych udziałowców. Organizacje te powinny przyswajać wiedzę z sektora działalności komercyjnej w celu poprawy efektywności wykorzystywania dostępnych zasobów. W działalności charytatywnej, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz logistyka są obszarami krytycznymi, które pochłaniają ponad 80% całego budżetu i dlatego też powinny cechować się efektywności i sprawnością. Zintegrowany model zarządzania Lean and Agile, które był z powodzeniem wdrożony w sektorze komercyjnym w celu poprawy efektywności zarządzania, jest strategią proponowaną dla wdrożenia również w organizacjach humanitarnych. Prezentowana praca jest początkowym etapem zdefiniowania granic pomiędzy operacjami Lean oraz Agile w łańcuchach organizacji hm unitarnych w celu zbudowania modelu zwiększającego efektywności i wydajność ich operacji.
Metody: Model Lean & Agile Decoupling Point (LADP) został opracowany po dokonaniu analizy obszarów wydzielonych tematycznie w 88 organizacjach humanitarnych. Przeprowadzono wywiady z siedmioma specjalistami z zarządzania łańcuchem dostaw z obszaru HL-SCM w celu precyzyjnego zdefiniowania kluczowych procesów oraz wyznaczenia optymalnych punktów rozdziału w zależności od priorytetów i zakresu każdego z obszarów tematycznych.
Wyniki: W obrębie 88 poddanych badaniom organizacji humanitarnych, 79 z nich prowadzą działalność zarówno kryzysową jak i zapobiegawczą, tak więc model LADP został opracowany dla organizacji o podwójnych celach działalności. Model LADP jest zbudowany w oparciu o schemat przepływu dla kluczowych procesów, podzielonych pomiędzy operacjami o charakterze zapobiegawczym jak i kryzysowym. Optymalne punktu rozdziału zostały określone począwszy od zakresu ogólnego i następnie do coraz bardziej szczegółowego. Model odzwierciedla dokładnie doświadczenia i rekomendacje siedmiu specjalistów, z którymi przeprowadzono wywiady. Jest on możliwy do zastosowania w wielu typach istniejących organizacji humanitarnych.
Wnioski: Model LADP dostarcza gruntownej bazy, która w istotny sposób może przyczynić się do przemodelowania i wzmocnienia działalności operacyjnej organizacji humanitarnych, zwiększając ich wiarygodność w oczach darczyńców oraz innych udziałowców. Praca ta jest kolejnym etapem wspomagającym wzmocnienie całego łańcucha zasobów przeznaczonych niesieniu pomocy poszkodowanych i potrzebującym w sposób jeszcze bardziej efektywny i skuteczny. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Humanitarian organizations (HOs) have funding constraints, and pressure from donors and other stakeholders, on matters of accountability, transparency and efficient utilization of resources. Humanitarian organizations need to learn from the business sector and adopt strategies to address and resolve issues of inefficiency in resource consumption. In the HO sector, logistics and supply chain management is a critical area which consumes more than 80% of total relief budgets and therefore needs to be handled both effectively and efficiently. An integrated Lean and Agile management model, which has been successfully implemented in the business sector to achieve effective and efficient utilization of resources, is one strategy proposed for implementation by humanitarian organizations. To that end, this study carries out the important initial work of defining the boundaries between Lean and Agile operations in Humanitarian Organization Supply Chains in order to build a model that increases both effectiveness and efficiency.
Methods: The Lean & Agile Decoupling Point (LADP) model has been developed after researching the scope and thematic areas of 88 international humanitarian organizations. Seven humanitarian logistics and supply chain management (HL-SCM) professionals were interviewed at length to accurately identify key processes and establish optimal decoupling points in accordance with the priority and scope of each thematic area.
Results: Of the 88 HOs researched, 79 were doing both developmental and emergency work, so the LADP model is designed for such dual-purpose organizations. The LADP model is built on a flowchart for handling key processes, divided between developmental and emergency operations. Optimal decoupling points are identified starting from an organization's broad scope and extending to the details of HL-SCM. The model accurately reflects the experience and recommendations of the seven HL-SCM professionals consulted and is applicable to a wide variety of HOs.
Conclusions: The LADP model provides the critical groundwork that can renew and strengthen HO operations, leading to reliability in which donors, beneficiaries and other stakeholders will have confidence. This study is another step forward toward sustainable resource consumption that will save lives and serve disaster-affected people more effectively and efficiently. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
139--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Naresuan University, Phitsanulok, Thailand
 • Naresuan University, Phitsanulok, Thailand
Bibliografia
 • Aitken J., Christopher M., Towill D., 2002. Understanding, implementing and exploiting agility and leanness. International Journal of Logistics, 5(1), 59-74. http://doi.org/10.1080/13675560110084139
 • Bhimani S., Song J.-S., 2016. Gaps between research and practice in humanitarian logistics. The Journal of Applied Business and Economics, 18(1), 11.
 • Blumenthal B., 2003. Investing in capacity building: A guide to high-impact approaches: Foundation Center. ISBN-13: 978-1931923651
 • Cairns B.H., Hutchison M., Romayne Tricker M., 2005. Improving performance? The adoption and implementation of quality systems in UK nonprofits. Nonprofit Management and Leadership, 16(2), 135-151. http://doi.org/10.1002/nml.97
 • ChangeUp C.B., 2004. Infrastructure Framework for the Voluntary and Community Sector: Home Office.
 • Childerhouse P., Towill D., 2000. Engineering supply chains to match customer requirements. Logistics information management, 13(6), 337-346. http://doi.org/10.1108/09576050010355635
 • Christopher M., 2005. Logistics & Supply Chain Management: creating value-adding networks (Financial Times Series).
 • Christopher M., Tatham P., 2014. Humanitarian logistics: Meeting the challenge of preparing for and responding to disasters: Kogan Page Publishers. ISBN-13: 978-0749470876
 • Christopher M., Towill D., 2001. An integrated model for the design of agile supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 31(4), 235-246. https://doi.org/10.1108/09600030110394914
 • Christopher M., Towill D.R., 2002. Developing market specific supply chain strategies. The international journal of logistics management, 13(1), 1-14. http://doi.org/10.1108/09574090210806324
 • Commission D., 1996. Meeting the challenge of change: Voluntary action into the 21st century: Report of the Commission on the Future of the Voluntary Sector in England. Retrieved from NCVO: London: ISBN 0-203-34093-0 (Adobe eReader Format)
 • Cozzolino A., 2012. Humanitarian logistics and supply chain management Humanitarian Logistics, 5-16, Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-642-30186-5_2
 • Cozzolino A., Rossi S., Conforti A., 2012. Agile and lean principles in the humanitarian supply chain: The case of the United Nations World Food Programme. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 2(1), 16-33. http://doi.org/10.1108/20426741211225984
 • Davies T.R., 2014. NGOs: A new history of transnational civil society: Oxford University Press. http://doi.org/10.1017/S1740022815000248
 • Doyle T.E., Gorman R.F., Mihalkanin E.S., 2016. Historical Dictionary of Human Rights and Humanitarian Organizations: Rowman & Littlefield.
 • Drew J., McCallum B., Roggenhofer S., 2016. Journey to lean: making operational change stick: Springer.
 • Dufour É., Laporte G., Paquette J., Rancourt M.È., 2018. Logistics service network design for humanitarian response in East Africa. Omega, 74, 1-14. http://doi.org/10.1016/j.omega.2017.01.002
 • Eisinger P., 2002. Organizational capacity and organizational effectiveness among streetlevel food assistance programs. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 31(1), 115-130. http://doi.org/10.1177/0899764002311005
 • Ertem M.A., Buyurgan N., Rossetti M.D., 2010. Multiple-buyer procurement auctions framework for humanitarian supply chain management. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(3), 202-227. http://doi.org/10.1108/09600031011035092
 • Gligor D.M., Holcomb M.C., 2012. Understanding the role of logistics capabilities in achieving supply chain agility: a systematic literature review. Supply Chain Management: An International Journal, 17(4), 438-453. http://doi.org/10.1108/13598541211246594
 • Hoefer R., 2000. Accountability in action?: Program evaluation in nonprofit human service agencies. Nonprofit Management and Leadership, 11(2), 167-177. http://doi.org/10.1002/nml.11203
 • Ismail H., Sharifi H., 2006. A balanced approach to building agile supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 36(6), 431-444. http://doi.org/10.1108/09600030610677384
 • Kovács G., Tatham P., Larson P.D., 2012. What skills are needed to be a humanitarian logistician? Journal of Business Logistics, 33(3), 245-258. http://doi.org/10.1111/j.2158-1592.2012.01054.x
 • Lapide L., 2006. MIT's SC2020 project: The essence of excellence. Supply chain management review, 10(3). http://www.manufactoring.net/scm/
 • Lassiter V.C., 2007. Th Role of Process Improvement in the Nonprofit Organization. (Master of Science in Organizational Dynamics), University of Pennsylvania Philadelphia.
 • Lee H.L., 2004. The triple-A supply chain. Harvard business review, 82(10), 102-113. http://www.scap.pk/article/SupplyChaindd.pdf
 • Merminod N., Nollet J., Pache G., 2014a. Streamlining humanitarian and peacekeeping supply chains. Society and Business Review, 9(1), 4-22. http://doi.org/10.1108/sbr-06-2013-0048
 • Merminod N., Nollet J., Pache G., 2014b. Streamlining humanitarian and peacekeeping supply chains: Anticipation capability for higher responsiveness. Society and Business Review, 9(1), 4-22.
 • The Promise of Lean Experimentation, Stanford Social Innovation Review 2015. https://static1.squarespace.com/static/551ec22fe4b001788e2ec6a5/t/55e8dd67e4b0f03e7d0fc2f1/1441324391856/Becoming+a+Lean+Nonprofit.pdf
 • Nurmala N., de Leeuw S., Dullaert W., 2017. Humanitarian-business partnerships in managing humanitarian logistics. Supply Chain Management: An International Journal, 22(1), 82-94. http://doi.org/10.1108/SCM-07-2016-0262
 • Oloruntoba R., Gray R., 2006. Humanitarian aid: an agile supply chain? Supply Chain Management: An International Journal, 11(2), 115-120. http://doi.org/10.1108/13598540610652492
 • Oloruntoba R., Kovács G., 2015. A commentary on agility in humanitarian aid supply chains. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 708-716. http://doi.org/10.1108/SCM-06-2015-0244
 • Parris A., 2013. Improving processes for good in East Africa. The TQM Journal, 25, 5, 458 - 472. http://doi.org/10.1108/TQM-11-2012-0101
 • Paton R., 2003. Managing and measuring social enterprises: Sage. http://doi.org/10.4135/9781446221327
 • Pettit S., Beresford A., 2009. Critical success factors in the context of humanitarian aid supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(6), 450-468. http://doi.org/10.1108/09600030910985811
 • Provan K.G., Kenis P., 2008. Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of public administration research and theory, 18(2), 229-252. http://doi.org/10.1093/jopart/mum015
 • Scholten K., Sharkey Scott P., Fynes B., 2010. (Le) agility in humanitarian aid (NGO) supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(8/9), 623-635. http://doi.org/10.1108/09600031011079292
 • Sheffi Y., 2005. The resilient enterprise: overcoming vulnerability for competitive advantage. MIT Press Books, 1. RePEc:mtp:titles:0262693496
 • Tatham P., Spens K., 2016. Cracking the humanitarian logistic coordination challenge: Lessons from the urban search and rescue community. Disasters, 40(2), 246-261. http://doi.org/10.1111/disa.12139
 • Tatham P., Spens K., Kovács G., Payne J., 2013. A common humanitarian logistics picture: Development Issues and Challenges. Paper presented at the proceedings of the NOFOMA conference.
 • Tomasini R., Van Wassenhove L., Van Wassenhove L., 2009. Humanitarian logistics: Springer.
 • Tomasini R.M., Van Wassenhove L.N., 2009. From preparedness to partnerships: case study research on humanitarian logistics. International Transactions in Operational Research, 16(5), 549-559. http://doi.org/10.1111/j.1475-3995.2009.00697.x
 • Van Wassenhove L.N., 2006a. Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. Journal of the Operational research Society, 57(5), 475-489. http://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602125
 • Van Wassenhove L.N., 2006b. Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear†. Journal of the Operational research Society, 57(5), 475-489. http://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602125
 • Vojvodic K., Dujak D., Plazibat I., 2015. Humanitarian Supply Chain Management: A Theoretical Review. Paper presented at the International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship.
 • Wing K.T., 2004. Assessing the effectiveness of capacity-building initiatives: Seven issues for the field. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 33(1), 153-160. http://doi.org/10.1177/0899764003261518
 • Womack J.P., Jones D.T., 2010. Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation: Simon and Schuster. http://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2600967
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.