PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 170 | 135--150
Tytuł artykułu

E-partycypacja jako nowoczesna forma komunikacji w zarządzaniu przestrzennym miast

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
E-Participation as a Modern Form of Communication in Urban Spatial Governance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotnym elementem działań planistycznych samorządu lokalnego są dyskusje i uzgodnienia społeczne, podczas których wskazane jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań geowizualizacyjnych. Celem artykułu jest identyfikacja inicjatyw samorządów miejskich, wykorzystujących narzędzia wspierające partycypację społeczną i oparte na systemach informacji geograficznej oraz ocena ich możliwości stosowania w zarządzaniu przestrzennym. Kompilacja nowoczesnych z konwencjonalnymi sposobami partycypacji społecznej może istotnie zaktywizować mieszkańców w przedsięwzięciach dotyczących kształtowania otaczającej przestrzeni. Konieczne jest szersze wykorzystanie rozwiązań bazujących na systemach geoinformacyjnych, takich jak geoankieta i geodyskusja.
EN
Discussions and social consultations, in which modern methods such as geo-visualisation are highly recommended, are important components of planning related activities of local authorities. The paper identifies initiatives of urban local authorities who use tools intended to support social participation and are based on geographic information systems. It also assesses their applicability in spatial management. The combination of modern and conventional ways of social participation may provide a meaningful impact and stimulate residents' engagement in undertakings connected with the shaping of urban space. Solutions based on geo-information systems, such as geo-questionnaire and geodiscussion should be used more extensively.
Rocznik
Numer
Strony
135--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95.
 • Antunes P., Sapateiro C., Zurita G., Baloian N. [2010], Integrating Spatial Data and Decision Models in an E-Planning Tool, "Collaboration and Technology", t. 6257, s. 97-112.
 • Bąkowska E., Kaczmarek T., Mikuła Ł. [2017], Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej, "Rocznik Geomatyki", t. XV, z. 2(77), s. 147-158.
 • Conroy M., Evans-Cowey J. [2006], E-participation in Planning: An Analysis of Cities Adopting On-line Citizen Participation Tools, "Environment and Planning C: Government and Policy", 24(3), s. 371-384.
 • Damurski Ł. [2012], Internetowe narzędzia partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w Polsce, w: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, red. A. Maciejewska, Studia KPZP PAN 142, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Gil-Garcia J.R., Gonzalez-Miranda F. [2010], E-government and Opportunities for Participation: The Case of the Mexican State Web Portals, w: Citizens and E-Government: Evaluating Policy and Management, red. C. Reddick, IGI Global, Hershey, PA.
 • Hajduk S. [2015], The Spatial Management vs. Innovativeness of Medium-Size Cities of Poland, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 213, s. 879-883, https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2015.11.499
 • Hajduk S. [2008], Istota zarządzania rozwojem przestrzennym gminy, "Problemy Ekologii", 4, s. 174-178.
 • Hajduk S. [2016], Foresight regionalny jako instrument perspektywicznego rozwoju przestrzennego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 9, cz. 2, s. 59-72.
 • Horelli L. (red.) [2013], New Approaches to Urban Planning. Insights from Participatory Communities, Aalto University publication series, Aalto-ST 10/2013, Unigrafia Oy, Helsinki.
 • Kaczmarek T., Wójcicki M. [2015], Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 219-236.
 • Kahila-Tani M., Kytta M. [2009], SoftGIS as a Bridge Builder in Collaborative Urban Planning, w: Planning Support Systems: Best Practices and New Methods, red. S. Geertman, J. Stillwell, Springer, Dordrecht.
 • Kraemer K., King K. [2005], Information Technology and Administrative Reform: Will e-Government be Different?, "The International Journal of Electronic Government Research" 2, nr 1, s. 1-20.
 • Ministerstwo Cyfryzacji [2015], Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r., ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku, Warszawa.
 • Ociepa-Kubicka A. [2015], Udział społeczności w procedurze planowania przestrzennego, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 18(4), s. 471-481.
 • Panagiotopoulou M., Stratigea A. [2017], Spatial Data Management and Visualiztion Tools and Technologies for Enhancing Participatory E-Planning in Smart Cities, w: Smart Cities in Mediterranean: Coping with Sustainability Objectivies in Small and Medium-Sized Cities and Island Communities, red. A. Stratigea, E. Kyriakides, C. Nicolaides, Springer.
 • Polat R.K., Pratchett L. [2009], E-citizenship: Reconstructing the Public Online, w: Changing Local Governance, red. C. Durose, S. Greasley, L. Richarson, Changing Citizens, Bristol.
 • Poorazizi M.E., Steiniger S., Hunter A.J.S. [2015], A Serviced-oriented Architecture to Enable Participatory Planning: An E-planning Platform, "International Journal of Geographical Information Science", 29(7), s. 1081-1110.
 • Sandoval-Almazan R., Gil-Garcia J.R. [2012], Are Goverment Internet Portals Evolving Towards More Interaction, Participation, and Collaboration? Revisiting the Rhetoric of E-government Among Municipalities, "Government Information Quarterly", 29, s. 72-81.
 • Sanford C. [2007], Characterizing E-Participation, "International Journal of Information Management", nr 27(6), s. 406-421.
 • Steiniger S., Poorazizi M.E., Hunter A.J.S. [2016], Planning with Citizens: Implementation of an E-Planning Platform and Analysis of Research Needs, "Urban Planning", 1(2), s. 49-64.
 • Szlachetko J.H. [2017], Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wang H., Song Y., Hamilton A., Curwell S. [2007], Urban Information Integration for Advanced E-Planning in Europe, "Government Information Quarterly" 24(4), s. 736-754.
 • Zissis D., Lekkas D., Papadopoulou A.E. [2008], Enhancing Security in the Integration of E-Goverment: The E-School Initiative, Proceeding of the 4th International Conference on Web Information System and Technologies, 2.
 • Centrum Badań Metropolitarnych, Lotnisko w Kobylnicy. Wyniki konsultacji społecznych poświęconych kierunkom zagospodarowania przestrzennego, www.swarzedz.pl, data dostępu 13.02.2018.
 • Damurski Ł., Krupska A. [2017], W poszukiwaniu standardu e-partycypacji w planowaniu przestrzennym, "Social Space Journal", www.socialspacejournal.eu, dostęp 2.01.2018. E-partycypacja jako nowoczesna forma komunikacji w zarządzaniu przestrzennym miast 149
 • Drozdowski R., Kaczmarek T., Mikuła Ł., Bąkowska E. [2016], Raport z badań oczekiwań i preferencji mieszkańców i użytkowników śródmiejskich placów targowych: Placu Bernardyńskiego i Placu Wielkopolskiego, Centrum Badań Metropolitarnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.staremiasto.poznan.pl, dostęp 13.02.2018.
 • E-administracja w oczach internautów, Ministerstwo Cyfryzacji, Sopot 2016, www.gov.pl, dostęp 2.01.2018.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl, dostęp 13.01.2018.
 • GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/6/1/si__sygnalna_2016.pdf, www.stat.gov.pl, dostęp 2.01.2018.
 • Jaworski P. [2014], Partycypacja w planowaniu przestrzennym, Podsumowanie sesji tematycznej w ramach Forum Praktyków Partycypacji, Pracowania Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, www.archiwum.partycypacjaobywatelska.pl, dostęp 11.01.2018.
 • Jankowski P., Zwoliński Z., Kaczmarek T., Młodkowski M., Czepkiewicz M., Wójcicki M. [2016], Raport z badania procesu konsultacji społecznych przeprowadzonych przy pomocy narzędzia internetowego geodyskusji dotyczących zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Parku Kasprowicza", Poznań, www.mpu.pl, dostęp 11.02.2018.
 • Kaczmarek T., Bąkowska E., Raport z konsultacji społecznych na temat kierunków zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rokietnica, Poznań 2016, www.bip.rokietnica.pl, dostęp 13.02.2018.
 • Komorowska M., Ignatowicz L., Happach M., Happach M., Kłudkiewicz P., Sawicki P., Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym, Warszawa 2016, www.konsultacje.um.warszawa.pl, dostęp 16.01.2018.
 • NIK [2016], Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, www.nik.gov.pl, dostęp 5.01.2018.
 • Regent M. [2017], Badania i diagnoza przestrzeni publicznej zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w związku z planowanymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, StructView Frame for City, www.gdynia.pl, 13.02.2018.
 • Wielgus P., Michalska D., Kołacz P., Goszczyński W., Baczyński-Sielaczek R., Witek B., Partycypator Toruński. Raport dla Grupy Reprezentatywnej, Toruń 2010, www.pzr.org.pl, dostęp 12.02.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.