PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 26, iss. 3 | 60--70
Tytuł artykułu

Fair Value in the Valuation of Damage to Property Caused by Indirect Nuisance Created by Companies

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the theoretical concept and economic justification for using fair value as a basis for determining the value of damage caused by indirect nuisance created by companies and as a basis for appraising real estate for that purpose. The conditions and possibilities of applying fair value in Poland are assessed against the background of selected economic concepts of market fairness and market efficiency. The author focuses his considerations on the purposes of valuating the property of households in a conflict situation involving setting the amounts of compensation for external impacts of companies' activities. The theoretical considerations are put in practical context by the assessment of the possibility to use fair value in Poland for appraising property located in the limited use areas of airports (LUA of airports) when estimating damage resulting from the loss of value due to the legalization of noise nuisance. (original abstract)
Rocznik
Strony
60--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • ARYSTOTELES, 2017, Etyka Nikomachejska (Nicomachean Ethics), PWN, Warszawa,
 • AYAU M.F., 2010, Paradoks wymiany Not a Zero-Sum Game: The Paradox of Exchange, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • BEŁCH K.,2007 Katolicka nauka społeczna. Podręcznik dla studentów teologii i nauk społecznych (Catholic Social Teaching. Handbook for Students of Theology and Social Sciences), Wydawnictwo Jedność, Kielce,
 • BIEŃ G., 2011, Hałas lotniczy a wartość nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi jednorodzinnymi w Poznaniu i Luboniu (Air Noise and the Value of Residential Real Estate, Single-family Houses in Poznań and Luboń) Biuletyn SRMWW (SRMWW Bulletin) No. 4/2011, Poznań,
 • BUCHANAN J.M., 1969, Cost and Choise, Chicago,
 • BUM A, CROSBY N. 1995, Property Investment Appraisal, 2nd ed., Routledge, London - New York,
 • CARVALHO DE J., FELIX O. CHIMA F.O, 2014, Applications of Structural Equation Modeling in Social Sciences Research, American International Journal of Contemporary Research Vol. 4 No. 1; January, http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_4_No_1_January_2014/2.pdf, dostęp 11.11.2017,
 • COASE R., 1988, The Firm, the Market and the Law, University of Chicago Press, Chicago,
 • COASE R., 2013, Firma, rynek i prawo (The Firm, the Market and the Law) Wolters Kluwer, Warszawa,
 • COOTER R., 1982, The Cost of Coase, Jurnal of Legal Studies, vol. XI (January), Available at: http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/84, 25.04.2017,
 • Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze (Political and Legal Doctrines at the Beginning of the 21st Century. Selected Research Problems)2002, red. M. Maciejewski i M. Marszała, Wrocław.
 • Europejskie Standardy Wyceny 2016 (European Valuation Standards 2016), (EVS 2016) 2017, PFSRM/PFVA, Warszawa,
 • FOX G., 2004, The Real Coase Theorems, Department of Agricultural Economics and Business, University of Guelph.
 • GOŁECKI M.J., 2011, Między pewnością a efektywnością. Marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa (Between Certainty and Efficiency. Institutional Marginalism in the Context of the Law-making Application of Law, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa,
 • HAJDUK Z., 1972, Pojęcie i funkcja modelu (The Concept and Function of the Model) "Roczniki Filozoficzne", T. 20, Z. 3.
 • HARFORD T., 2011, Sekrety ekonomii (The Undercover Economist), Wydawnictwo Literackie, Warszawa.,
 • HERMAN B., 2014, Problematyka oceny zmiany wartości nieruchomości w związku z tworzeniem obszarów ograniczonego ubytkowania wokół lotnisk (Issues of Assessment of Real Esate Value Changes in Connection with the Creation of Limited Use Areas Around Airports), Biuletyn SRMWW, No. 3/2014, Available at: https://srmww.pl/images/biuletyny/2014/3_2014/34-49.pdf, 15.06.2017,
 • HERMANN B., KOSMOWSKI M., 2007. Wartość nieruchomości obarczonych wadą niekorzystnego sąsiedztwa (The Value of Real Estate with a Disadvantage of an Unfavorable Neighborhood), Biuletyn SRMWW, No. 1/15, Poznań,
 • HOPPE H.H., 2011, Ekonomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii (The Economics and Ethics of Private Property. Studies in Political Economy and Philosophy) 2nd Edition, Fijorr Publishing Company, Warszawa,
 • HOYLE R.H. (ed.), 1995, Structural Equation Modeling. Concepts, Issues and Application, Sage, Thousand Oaks - London - New Dehli,
 • International Valuation Standards 2011 (IVS2011), Ninth Edition, 2011, International Valuation Standards Committee, London,
 • JAN PAWEŁ II, 1991, Encyclica. Centesimus annus, Available at: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Jan_Pawel_II/centesimus_annus/IV.php, 17.03.2017,
 • KAHNEMAN D., 2012, Pułapki myślenia, o myśleniu szybkim i wolnym (Thinking Traps, on Fast and Slow Thinking), Media Rodzina, Poznań,
 • Kategoria własności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej (Property Category in Terms of Selected Directions of Economic Though)t, 2015, red. nauk. U. ZAGÓRA - JONSZTA, Wydawnictwo WNT, Warszawa,
 • KOTARBIŃSKI T., 1986, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (Elements of the Theory of Cognition, Formal Logic and Methodology of Sciences) Warszawa, PWN,
 • KRAJEWSKA M., SZOPINSKA K. , 2014), Hałas środowiskowy jako element oceny lokalizacji nieruchomości mieszkaniowych, (Environmental Noise as an Element of the Assessment of Residential Real Estate Location), Biuletyn SRMWW, No. 3/2014, Poznań,
 • KUBISZ J., 2017, Teoria Ronalda Coase'a a własność i odpowiedzialność za szkodę (Ronald Coase's Theory and Ownership and Responsibility for Damage), Available at: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34394/0009.pdf,24.04.2017,
 • KUCHARSKA-STASIAK E, 2012, Wycena bez wartości - przyczyny i skutki (Valuation with No Value - Causes and Effects), Studia i Materiały (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society) , Vol. 20, Issue 2, TNN, Olsztyn,
 • LANCASTER, K., 1966, A New Approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy, Vol. 74, No. 2 , Apr., Available at: http://www.jstor.org/stable/1828835, 5.07.2016,
 • LOCKE J., 1992, Dwa Traktaty o rządzie/ Two Treatises of Government, przeł. Z. Rau, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
 • MALINGTON A.F., 1988, An Introduction to Property Valuation, London,
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011, wydanie polskie (International Valuation Standards 2011) Polish edition, 2012, PFSRM/PFVA, Warszawa,
 • MILL J.S., 1965, Zasady ekonomii politycznej (Principles of Political Economy) PWN, Warszawa,
 • NOVEMSKY N., KAHNEMAN D., 2005, The Boundaries of Loss Aversion, Journal of Marketing Research 42,
 • NOZICK R., 1999, Anarchia, państwo i utopia (Anarchy, State, and Utopia) Wydawnictwo Aletheia, Warszawa,
 • POSNER R.A., 1977, Economic Analysis of Law, 2nd edition (Little, Brown and Company, Boston),
 • POSNER R.A., 1979, Some Uses and Abuses of Economics in Law, The University of Chicago Law Review, 1979, No. 2, Vol. 46,
 • RADWAŃSKI Z., OLEJNICZAK A., 2010, Zobowiązania-część ogólna (Commitments - General Part) Warszawa.
 • RAWLS J., 1994, Teoria sprawiedliwości (Theory of Justice), przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 • SANDEL M.J.,2013, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie? (Justice. What's the Right Thing to Do?) przeł. O. Siara, Kurhaus Publishing Kurhaus Media sp. z o.o. sp. k., Warszawa,
 • SAYCE S. et. al., 2006, Property Appraisal: From Value to Worth, Blackwell Publishing, Oxford,
 • SEDLACZEK T., 2012, Ekonomia dobra i zła (Economics of Good and Evil) przeł. D. Bakalarz, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa,
 • SKOUSEN M., 2012, Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli (The Making of Modern Economics) Fijorr Publishing Company, Warszawa,
 • STELMACH J., BROŻEK B., ZAŁUSKI W., 2007, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa (Ten Lectures on the Law Economy) Warszawa,
 • SMITH W.L.,2013, Racjonalność w ekonomii (Rationality in Economics. Constructivist and Ecological Forms) Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa,
 • Sprawiedliwość - idee a rzeczywistość (Justice - Edeas and Reality) 2009, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin,
 • TROJANEK R, HUDEREK-GLAPSKA S. (2017), Wpływ ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie na ceny nieruchomości mieszkaniowych (Impact of Establishing a Limited Use Area for the Warsaw Chopin Airport on Housing Prices), w: red. M. Trojanek, M. Rącka, Nieruchomość w przestrzeni 3 (Real Estate in Space 3), Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu, Kalisz,
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Act of 23 April 1964 Civil Code) Dz. U. z 1971 r. Nr 16, poz. 93 ze zm. (Journal of Laws of 1971, No. 16, item 93, as amended),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościam (Act of 21 August 1997 on real estate management) tekst jednolity Dz. U. poz. 2147, z 14.12.2016 r. ze zm. (consolidated text Journal of Law, item 2147 of 14.12.2016, as amended),
 • WINFREE J.A., MCKLUSKEY J.J., 2007, Takings of Development Rights with Asymetric Infomation and an Endogeneus Probability of an Externality. Journal of Housing Economics 16, Vol. 33, Available at:, doi:10.1016/j.jhe.2007.08.003, 27.07.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.