PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 12 (CD) | 124--134
Tytuł artykułu

Wyzwania współczesnych organizacji w pozyskiwaniu klientów a logistyczna ich obsługa

Autorzy
Warianty tytułu
Challenges of Contemporary Organizations in Customer Recovery and Logistic Service
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niezbędnym warunkiem prowadzenia i rozwijania działalności rynkowej jest pozyskiwanie oraz utrzymanie klientów, a także sprzedaż dóbr i usług. Podstawową funkcją każdej organizacji umożliwiającą obecność na rynku jest ich sprzedaż i dystrybucja. Efektywny system dystrybucji odgrywa bardzo dużą rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Podejście do dystrybucji produktów w teorii i praktyce pokazuje, że bardzo często zarządzanie systemem dystrybucji jest prowadzone w sposób oddzielny przez dział marketingu i dział logistyki. Logistyka obejmuje swym zakresem nie tylko przepływ materiałów, surowców i towarów, ale również przepływ środków finansowych i informacji, a nawet wpływa na pozyskiwanie nowych klientów. Opierając się na logistyce jest możliwość stworzenia systemu wiedzy o całej organizacji. Logistyka dystrybucji, aby móc spełniać odpowiednio swoje zadania powinna realizować funkcję koordynacyjną, która oznacza zbieranie oraz przekazywanie każdej organizacji informacji o popycie, nawiązywanie kontaktów z rynkiem, zawieranie umów kupna - sprzedaży i promocję towarów, a także funkcję organizacyjną, polegającą na wykonywaniu takich czynności, jak: transport, magazynowanie, przerób handlowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The acquisition and retention of clients as well as the sale of goods and services is a prerequisite for running and developing market activities. The basic function of any organization that allows both the market presence of manufactured products and services and their sale is distribution. An effective distribution system plays a significant role in building a competitive advantage on the market. The approach to the distribution of goods in theory and practice shows that very often the management of the distribution system is conducted separately by the marketing department and the logistics department. Logistics covers not only the flow of materials, raw materials and goods, but also the flow of financial resources and information, and even affects the acquisition of new customers. Based on logistics, it is possible to create a knowledge system about the entire organization. Distribution logistics, in order to be able to fulfill its tasks properly, should carry out a coordinating function, which means collecting and transmitting demand information to the producer, establishing contacts with the market, entering into purchase and sale contracts and promoting goods, as well as an organizational function consisting in performing activities such as : transport, storage, processing. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
124--134
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Lubelska
Bibliografia
  • Beier, F., Rutkowski, K. (2003). Logistyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  • Blaik, P. (2001). Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Blaik, P., Matwiejczuk, R., Pokusa, T. (2005). Integracja marketingu i logistyki - wybrane problemy. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
  • Bździuch, E. (2017). Wpływ logistycznej obsługi klienta na poziom zadowolenia klienta organizacji na wybranym przykładzie. Niepublikowana praca magisterska. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania.
  • Czaplicka, M. (2005). Logistyczno-marketingowa obsługa klienta. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  • Harasim, W., Dziwulski, J. (2015). Zarządzanie twórcze. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu.
  • Kempny, D. (2001). Logistyczna obsługa klienta. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Kramarz, M. (2014). Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie. Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.
  • Majchrzak-Lepczyk, J. (2014). Obsługa klienta w wymiarze logistyczno-marketingowym. Gospodarka materiałowa i logistyka, 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.