PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 9, cz. 2 Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej | 81--92
Tytuł artykułu

Jednostka jako podmiot ochrony prawnej w sferze ochrony zabytków

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entity as a Subject of Legal Protection in the Sphere of Monuments Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper deals with the issue of two values' clash: a right to live and phisical existence of a monument in time. The author concentrated in this respect on a problem with regard to a mission of science. Considerations concern aspects of international and Polish law, including administrative law and monuments protection law. A range of aspects was embedded within a realm of frontiers between branches and disciplines of law. Key words: mission of science, monuments versus a right to live, constitution, axiology, frontiers of law(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Dobosz P. (2004), The Significance of the Notion of Cultural Heritage for the Activity of the Polish Public Administration and European Integration [w:] J. Sługocki, Public Administration and Administrative Law in the face of the European Integration, "Rozprawy i Studia", t. (DLXVI) 492, Szczecin.
 • Pasternak G. (2011), Najstarsza redakcja Mirabilia Urbis Romae a odnowienie Senatu na Kapitolu w 1143-1144 roku. Traktat o charakterze prorepublikańskim czy wyłącznie literackim?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", nr 138.
 • Pawłowski K. (1995), Obowiązki wobec dziedzictwa a prawa człowieka [w:] Obowiązki wobec dziedzictwa a prawa rynku. Ich wpływ na zarządzanie miastami historycznymi. Międzynarodowe Sympozjum 14-15 września 1995 Kraków, Kraków.
 • Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P. (2004), Significance of the Principle of Sustainable Development for the Protection of National Heritage [w:] J. Purchla (red.), International Cultural Centre. Cracow. January - December 2003. Yearly, no. 12, Kraków.
 • Europejska Karta Praw Człowieka (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z uzupeł. i zm.).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 2012, poz. 2153).
 • Ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 660 ze zm.).
 • Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).
 • Ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1120 ze zm.).
 • Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm.).
 • Wyrok NSA z 14 listopada 2017r. I FSK 186/16 [online], http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BC2B131E37, dostęp: 17.06.2018.
 • Wyrok TK z 8 października 2007 r., K 20/07 (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1394) [online], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071921394/T/D20071394TK.pdf, dostęp: 11.07.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.