PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 9, cz. 2 Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej | 105--116
Tytuł artykułu

Zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony (art. 7a k.p.a.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Principle of Resolving Interpretative Doubts in Favor of the Party (Art. 7a k.p.a.)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The principle of resolving interpretative doubts in favor of the party serve to extend the procedural guarantees of the parties to the proceedings. It consists in the fact that in case of doubts as to the content of the legal norm that should be applied in the case, the administrative authority is obliged to settle it in favor of the party. From the literal wording of art. 7a k.p.a. it follows that this rule may apply only in cases where the object is to impose on the party an obligation or to limit or withdraw its power. Bearing in mind that in the previous jurisprudence of administrative courts, this principle was applied regardless of the subject matter of the proceedings, such approach may lead to effects different from those assumed. Key words: party to the administrative proceedings, general principles of the proccedings, administrative jurisdiction(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J. (2015), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Elżanowski F. (2017), Komentarz do art. 7a [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Beck, Warszawa.
 • Florczak-Wątor M. (2006), Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Ars boni et aequi, Poznań.
 • Kędziora R. (2017), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Beck, Warszawa.
 • Kmieciak Z. (1990), Glosa do wyroku NSA z dnia 18 stycznia 1989 r., III SA/964/87, "Orzecznictwo Sądów Powszechnych", nr 5-6, poz. 251.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A. (2010), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Molińska A. (2010), Kontrowersje wokół pojęcia funkcjonariusza publicznego w polskim prawie karnym, "Państwo i Prawo", z. 10.
 • Uzasadnienie projektu, Druk sejmowy Nr 1183 Sejm RP VIII kadencji.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., K 38/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1443).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1257 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2067 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935).
 • Wyrok NSA z dnia 10 lutego 2015 r., I OSK 2926/14 [online], www.orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/ query, dostęp: 28.10.2018.
 • Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 1988 r., III SA 964/87, ONSA 1989, nr 1, poz. 5.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2015 r., II SA/Bk 464/15 [online], www.orzeczenia. nsa.gov.pl/cbo/query, dostęp: 28.10.2018.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2015 r., II SA/Bd 366/15 [online], www.orzeczenia. nsa.gov.pl/cbo/query, dostęp: 28.10.2018.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 listopada 2015 r., III SA/Gd 705/15 [online], www.orzeczenia.nsa. gov.pl/cbo/query, dostęp: 28.10.2018.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 27 sierpnia 2015 r., II SA/Ol 623/15 [online], www.orzeczenia.nsa. gov.pl/cbo/query, dostęp: 28.10.2018.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2015 r., VIII SA/Wa 1026/14 [online], www.orzeczenia. nsa.gov.pl/cbo/query, dostęp: 28.10.2018.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 stycznia 2015 r., IV SA/Gl 1085/14 [online], www.orzeczenia. nsa.gov.pl/cbo/query, dostęp: 28.10.2018.
 • Uchwała TK z dnia 25 września 1991 r., W 1/91, OTK 1991, poz. 19.
 • Uchwała NSA z dnia 2 maja 2000 r., OPS 4/00, ONSA 2000, nr 4, poz. 137.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.