PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 12 (CD) | 184--198
Tytuł artykułu

Technologia Web w innowacji zarządzania procesowego w instytucjach publicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Web Technology in the Innovation of Process Management in Public Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kreowanie innowacyjności w sektorach gospodarki jest koniecznością, która pozwala na tworzenie warunków konkurencyjności. Sektory gospodarki, które prowadzą działalność o charakterze biznesowym muszą stale konsumentowi oferować produkty lub usługi, którymi on potencjalnie może być zainteresowany. Instytucje publiczne w gospodarce mają przede wszystkim realizować podstawowe cele społeczne, takie jak, edukacja, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, kultura. Niezależnie od sektora gospodarki, realizacja celu, które będą odpowiadały społeczeństwu wymaga od organizacji pełnego zaangażowania. Skuteczna realizacja tego celu jest możliwa między innymi dzięki zarządzaniu procesowemu. Innowacje wspomagane technologią Web i ich implementowane w zarządzaniu procesowym instytucji publicznych, będą przez społeczeństwo pozytywnie odbierane. Sektory gospodarki o charakterze biznesowym od dłuższego czasu wspomagają się technologiami, które uatrakcyjniają ich ofertę w postaci produktu lub usługi. Również i instytucje publiczne w swoich działaniach statutowych muszą na szerszą skalę stosować nowoczesne rozwiązania technologii informacyjnej. Postawiony cel artykułu to wskazanie technologii Web jako narzędzia do kreowania innowacyjności w zarządzaniu procesowym w instytucjach publicznych. Przeprowadzone badania potwierdzają, że technologia Web powinna być wykorzystywana w wspomaganiu realizacji procesów w instytucjach publicznych. Zastosowane rozwiązanie pozwoli instytucjom publicznym być innowacyjnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Creating innovation in economic sectors is a necessity that allows the creation of competitive conditions. Economic sectors that carry out business activities must constantly offer the consumer products or services that he or she may potentially be interested in. Only this way of running a business will determine its success. Public institutions in the economy are to primarily implement basic social goals, such as education, safety, health care, and culture. Regardless of the economic sector, achieving an objective that will suit the public requires the organization to be fully involved. Effective implementation of this objective is possible, inter alia, thanks to process management. Innovations supported by Web technology and their implemented in process management of public institutions will be positively received by the public. Business sectors have for a long time been supporting technologies that make their offer more attractive in the form of a product or service. Also, public institutions in their statutory activities must apply modern information technology solutions on a wider scale. The purpose of the article is to indicate the Web technology as a tool for creating innovation in process management in public institutions. The research confirms that the Web technology should be used in supporting the implementation of processes in public institutions. The applied solution will allow public institutions to be innovative. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
184--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin.
 • Hauke, K. (2016). Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologię WEB 2.0. W: Technologie mobilne we wspomaganiu zarządzania (s. 5-16). Numer 3/2016/41. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Hauke, K. (2016a). Technologia Web 2.0 w zarządzaniu procesowym na poziomie gminy - podejście modelowe. W: P. Zwiech (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami (s. 87-100). Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna.
 • Lubina, E. (2008). Web 3.0 jako transgresja kulturowa o wymiarze społecznym. E-mentor, numer 1 (23) / 2008, strony 46-47.
 • Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Nowacki, R. (2010). Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność. W: R. Nowacki (red.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa (s. 15-46). Warszawa: Difin.
 • Nowacki, R. (red.) (2010). Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. (ang. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data). Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wydanie trzecie.
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztucki, T. (1998). Encyklopedia marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • http://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf (04.03.2018).
 • http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/23/id/511 (05.03.2018).
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_rzeczy (05.03.2018).
 • http://jst.uwm.edu.pl/portalwiedzy/index.php?action=artikel&cat=2&id=27&artlang=pl (06.03.2018).
 • https://www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=2056 (07.03.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.