PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 65 | nr 2 | 223--234
Tytuł artykułu

Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Effects of Adopting the Local Spatial Management Plan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pośród konstytucyjnych źródeł prawa powszechnie obowiązującego ustawodawca umieścił również akty prawa miejscowego. Jednym z nich jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest on najważniejszym aktem planowania i zagospodarowania przestrzennego. W artykule, poprzez analizę wybranych aspektów prawnych planowania przestrzennego z obowiązującą jego wykładnią stosowaną w sądach administracyjnych, wskazano na skutki prawne, jakie niesie za sobą uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (abstrakt oryginalny)
EN
Among the constitutional sources of the law of the commonly binding law, the legislature has also included acts of local law. One of them is Local Spatial Management Plan, which is the most important Act of spatial and management planning. The article, by analyzing selected legal aspects of spatial planning with their current interpretation used in administrative courts, pointed out the legal consequences of enacting Local Spatial Management Plan. (original abstract)
Rocznik
Tom
65
Numer
Strony
223--234
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bajerowski T., Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Olsztyn 2003.
 • Brzezicki T., Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy, "Przegląd Podatkowy" 2016, nr 8.
 • Dumin Ł., Kuźma G., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, [w] Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz, red. D. Okolski, Warszawa 2014.
 • Filipiuk K., Sprzeczność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę, "Samorząd Terytorialny" 2016, nr 10.
 • Goździewicz-Biechońska J., Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 7-8.
 • Janiszewska A., Gospodarka przestrzenna - definicje i powiązania z innymi naukami, www.sse.geo. uni.lodz.pl/uploads/space9/janiszewska.pdf [dostęp: 18.03.2018].
 • Juchniewicz K., Znaczenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu struktury przestrzennej obszarów wiejskich, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2011, nr 3.
 • Juja J., Piotrowski S., Wyzwania i przeszkody rewitalizacji miast, "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 11.
 • Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: nowy wymiar w rozwoju miast, Łódź 2001.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • Krajewska M., Szopińska K., Dittmann I., Wpływ uwarunkowań planistycznych na ceny gruntów mieszkaniowych w powiecie bydgoskim, "Ekonometria" 2014, nr 4.
 • Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2009.
 • Małysa-Sulińska K., Swoboda organów administracji publicznej w określaniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, "Samorząd Terytorialny" 2015, nr 7-8.
 • Nałęcz A., Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 2015, nr 11.
 • Niewiadomski Z., Komentarz do art. 37f ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2016.
 • Niewiadomski Z., Komentarz do art. 37i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2016.
 • Nowak M.J., Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013.
 • Stelmasiak J., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1994.
 • Szewczyk M., Tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
 • Świderski K., Odpowiedzialność gminy z tytułu szkód spowodowanych kształtowaniem ładu przestrzennego, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 9.
 • Topczewska T., Rewitalizacja miast: działania samorządów lokalnych, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1023 ze zm.).
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 grudnia 2010 r., IV SA/Wa 1912/10, Legalis nr 366972.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 17 października 2012 r., II SA/Bd 654/12, niepubl.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 stycznia 2013 r., II SA/Łd 1058/12, niepubl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.