PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (4) | 79--89
Tytuł artykułu

Gen. brig. Włodzimierz Muś (1918-1993). An Exemplary Model of a Military Career in the People's Republic of Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Gen. bryg. Włodzimierz Muś (1918-1993). Przykładowy model kariery wojskowej w PRL
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przygotowany tekst jest próbą zaprezentowania modelu kariery wojskowej w okresie PRL. Opracowanie pokazuje przetartą drogę Włodzimierza Musia od niewielkiej wsi Telatyn po pobliski Tomaszów Lubelski, gdzie działał w tamtejszej komórce KPZU, skąd w 1939 r. wraz z grupą miejscowych komunistów Aleksandrem Żebruniem i Adamem Humerem, późniejszym osławionym wicedyrektorem Departamentu Śledczego MBP przedostał się na wschód. Trafił do Moskwy. Tam po otrzymaniu sowieckiego paszportu wstąpił w szeregi Armii Czerwonej, z którą walczył m.in. w obronie Leningradu. Służbę w LWP rozpoczął pod koniec lipca 1943 r. w 2. Samodzielnym Dywizjonie Przeciwpancernym gdzie z czasem został zastępcą dowódcy dywizjonu do spraw polityczno-wychowawczych. Po zakończeniu działań wojennych został zastępcą dowódcy 11. DP do spraw polityczno-wychowawczych. W 1947 r. po ukończeniu kursu dowódców pułku w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie został skierowany do służby w KBW, gdzie w maju 1951 r. w wieku 33 lat został dowódcą tej jednostki. (abstrakt oryginalny)
EN
The prepared text is an attempt to present the model of a military career in the period of the Polish People's Republic. The paper shows the career of Włodzimierz Musia from the small village of Telatyn to nearby Tomaszów Lubelski where he was active in the local unit of the CPWU, from where in 1939 together with a group of local communists Aleksandr Zebebruni and Adam Humer, later the famous vice-director of the MBS Investigation Department, managed to get east. He came to Moscow. There, after receiving a Soviet passport, he joined the ranks of the Red Army, with whom he fought, among others, in defense of Leningrad. He started his service at the PPA at the end of July 1943 in the 2nd Independent Anti-Armor Division, where in time he became the deputy commander of the squadron for political and educational matters. After the war, he became the deputy commander of the 11th AD for political and educational matters. In 1947, after completing the course of commanders of the regiment in the Infantry Training Center in Rembertów, he was sent to serve in the Central Intelligence Agency, where in May 1951, at the age of 33, he became the commander of this unit. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
79--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Archive of Institute of National Remembrance/Branch Rzeszów
Bibliografia
 • 1. Banaszek T., Udział 7. Pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Kielcach w ochronie obiektów przemysłu zbrojeniowego (1949-1956), Studia Muzealno-Historyczne" 2016, Vol. 8.
 • 2. Bednarski W.W., Tak było na Ziemi Tomaszowskiej. Postawy mniejszości narodowych w latach 1921-1947, Tomaszów Lubelski 2004.
 • 3. Bednarski W.W., Z dziejów okupacji Ziemi Tomaszowskiej przez Armię Czerwoną oraz terroru UB-NKWD, "Radzyński Rocznik Humanistyczny" 2007, Vol. 5.
 • 4. Daszkiewicz J., Prasa polska na Ukrainie Radzieckiej: Zarys historyczno-bibliograficzny, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" 1966, No. 5/2.
 • 5. Duński W., Konno po sławę. Leksykon jeździectwa polskiego, Vol. 2, Warszawa 2012.
 • 6. Encyklopedia wojskowa, Vol. 1, praca zbiorowa, Warszawa 2007.
 • 7. Humer A., Służba śledcza wojewódzkiego urzędu bezpieczeństwa publicznego w Lublinie (wrzesień 1944 - sierpień 1945), "Zeszyty Historyczne Akademii Spraw Wewnętrznych" 1986, Vol. 6.
 • 8. Jaworski M., Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945-1965, Warszawa 1984.
 • 9. Joniec G., Życiorys funkcjonariusza UB Waleriana Ciechaniewicza, "Radzyński Rocznik Humanistyczny" 2007, Vol. 5.
 • 10. Kister A.G., Pretorianie. Polski Samodzielny Batalion Specjalny i wojska wewnętrzne 18 X 1943 r. - 26 III 1945 r., Warszawa 2010.
 • 11. Kosk H., Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny, Vol. 2, Pruszków 2001.
 • 12. Kowalski L., Generałowie, Warszawa 1992.
 • 13. Kowalski L., Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a żołnierze wyklęci, Poznań 2016.
 • 14. Królikowski J., Generałowie i admirałowie wojska polskiego 1943-1990, Vol. 3, Toruń 2010.
 • 15. Leśkiewicz R., Peterman R., Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa, "Historycznoprawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944-1990). Zbiór studiów", ed. A. Jusupovic, R. Leśkiewicz, Warszawa 2013.
 • 16. Lipiński P., Bicia nie trzeba było ich uczyć. Proces Humera i oficerów śledczych Urzędu Bezpieczeństwa, Wołowiec 2016.
 • 17. Muś W., Komunistyczny Związek Młodzieży w Tomaszowie Lubelskim w latach 1931-1937, "Rocznik Tomaszowski" 1981, No. 1.
 • 18. Muś W., W służbie boga wojny, Warszawa 1983.
 • 19. Pisuliński J., Akcja specjalna "Wisła", Rzeszów 2017.
 • 20. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Akta personalne funkcjonariusza UB dot. Włodzimierza Musia, sygn. IPN BU 0194/1831, Teczka akt personalnych żołnierza dot. Włodzimierza Musia, sygn. IPN BU 2174/5227, Deklaracja zgłoszeniowa członka Związku Uczestników Walki Zbrojnej i Demokrację, sygn. IPN BU 3440/236 (Archive of the Institute of National Remembrance in Warsaw, Personal files of the SO officer regarding Włodzimierz Muś, reference number IPN BU 0194/1831, Portfolio of soldiers personal files related to Włodzimierz Muś, reference number IPN BU 2174/5227, Declaration of entry of a member Gen. Brig. Włodzimierz Muś... 89 of the Union of Participants of Armed Fight and Democracy, reference number IPN BU 3440/236).
 • 21. Kronika Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, t. 1, Zbiory Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim, s. 5 (Chronicle of the Bartosz Glowacki State Gymnasium in Tomaszów Lubelski, Vol. 1, Collections of the High School in Tomaszów Lubelski, p. 5).
 • 22. Biblioteka Śląska w Katowicach, artykuł prasowy: W 12 rocznicę utworzenia KBW, "Trybuna Robotnicza", nr 122 z 24 V 1957 r., s. 1 (The Silesian Library in Katowice, Press article: On the 12th anniversary of the creation of ISC. Workers' Tribune, No. 122, 24 May 1957, p. 1).
 • 23. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Święto Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Żołnierz Polski". Tygodnik ilustrowany: Organ Ministerstwa Obrony Narodowej, nr 21, 1946, s. 14 (Provincial Public Library in Kielce, Feast of the Internal Security Corps. "Polish soldier. Illustrated weekly: Organ of the Ministry of National Defense", No. 21, 1946, p. 14.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.