PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (4) | 91--97
Tytuł artykułu

The Criminal Offence of "Abuse" on the Family Included in the Bill of the Penalty Code of 6 June 1997 in the Article 207 of the Penalty Code

Autorzy
Warianty tytułu
Przestępstwo "znęcania się" nad rodziną zawarte w ustawie Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Pod art. 207 kodeksu karnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego artykułu było przedstawienie znaczenia słów "znęca się", które zostało przedstawione w ustawie kodeks karny. Opisano znaczenie słowa "rodzina" oraz przesłanki, jakie powinna ona spełniać, aby prawidłowo mogła funkcjonować. W artykule wykazano przesłanki, jakie winny być spełnione, aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej. Poruszono także problem wielości czynu, które wypełnia art. 207 k.k. oraz wymieniono artykuły kodeksu karnego, które wchodzą jako jeden czyn opisany w art. 207 k.k., a także przedstawiono, dlaczego art. 207 k.k. jest zagrożony karą surowszą od artykułów skumulowanych w art. 207 k.k. Przedstawiono zagrożenie karne za przestępstwo z art. 207 k.k. oraz poruszono typ kwalifikowany tego artykułu umieszczony w § 3 oraz w § 2 omówiono treść znaczenia słów "ze szczególnym okrucieństwem". Opisano, dlaczego przestępstwo znęcania w przypadku, gdy zostaje popełnione wobec osób najbliższych traktowane jest jako jeden czyn, a nie przypisuje się tego czynu osobno wobec każdej osoby pokrzywdzonej w rodzinie. Wykazano, do kogo należy ocena takiego działania. Porównano i opisano przestępstwo powszechne i indywidualne, które występuje w art. 207 k.k. Wykazano, czemu służy art. 207 k.k. i czyjego dobra chroni. Wykorzystano kilkanaście orzeczeń i wyroków Sądów Apelacyjnych Sądów Najwyższych, a także przytoczono Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz powołano się na Konwencję Praw Człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article was to present the meaning of the word "abusive", which was presented in the Penal Code. The meaning of the word family and the premises it should fulfill in order to function properly were described. The article shows the premises that should be met in order to bring the perpetrator to criminal responsibility. The problem of the multiplicity of deed that is fulfilled by art. 207 of the Penal Code was presented, and the articles of the Penal Code, which enter as one act described in art. 207 of the Penal Code. It was also discussed why art. 207 of the Penal Code is subject to a more severe penalty than articles cumulated in art. 207 pp. A criminal threat is presented for an offense under art. 207 of the Penal Code and the qualified type of this article is raised in paragraph 3 and in paragraph 2, the content of the meaning of the word "with particular cruelty" is discussed. It was described why the offense of abuse in the case of being committed against the loved ones is treated as one act and not attributed to the act separately to any person injured in the family. It was shown to whom the assessment of such action should be made. Common and individual crime, which occurs in art. 207 pp. It was demonstrated why art. 207 of the Penal Code and whose property it protects. Several judgments and judgments of the Courts of Appeals of the Supreme Courts were used, and the Judgment of the European Court of Human Rights was also referred to and the Convention on Human Rights was invoked. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • District Prosecutor's Office in Rzeszów, Poland
Bibliografia
 • 1. Dubisz S., Uniwersalny słownik języka polskiego, t. IV, Warszawa 2003, s. 773.
 • 2. Wrona G., Konflikt a przemoc zastosowanie art. 207 k.k. w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Warszawa 2016 (praca doktorska).
 • 3. Ustawa kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r., Problemy nauk prawnych, t. 2, red. K. Pajer, Monografia Wrocław 2017, wstęp, s. 9, rozdz. II, s. 27, 33.
 • 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600).
 • 5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1970 r., IV KR 199/70, OSNKW 1971, nr 5, poz. 7).
 • 6. Wyrok z dnia 25 czerwca 2014 r., Sąd Apelacyjny - II AKa 160/14 http://lex.prz.edu.pl/lex/ content.rpc?nro=118929717wersja=-1dataOceny=2018-09-30tknDATA= 13,35,6,9,1537950841cla.
 • 7. Postanowienie Sadu Najwyższego z dnia 31 marca 2015 r., I KZP 1/2015 http://lex.prz.edu. pl/lex/content.rpc?nro=119151462&wersja=-1&dataOceny=2018-09-30&tknDATA= 13,35,6,9,1537950841&class=CONTENT&loc=4&hId=1&baseHref= http://lex.prz.edu.pl/lex/index.rpc&print=1.
 • 8. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 r., IV KK316/13http://lex.prz.edu.pl/ lex/content.rpc?nro=118907095&wersja=-1&dataOceny=2018-09-30&tknDATA= 13,35,6,9,1537950841&class=CONTENT&loc=4&hId=1&baseHref=
 • 9. Marek A., Komentarz do art. 207 kodeksu karnego, stan prawny 2010.03.01/lex.prz.edu.pl/lex/content.rpc?localNroPart=0&nro=587262458&wersja=- 1&dataOceny=2018-09- 30&tknDATA=13,35,6,9,1537950841&class=CONTENT&loc=4&hId=1 &baseHref=http://lex.prz.edu.pl/lex/index.rpc&print=1.
 • 10. Muszyńska A., Komentarz do art. 207 § 1 kk, stan prawny 2014.03.01http://lex.prz.edu.pl/lex/content.rpc?localNroPart=0&nro=587370913&wersja=- 1&dataOceny=2018-09- 30&tknDATA=13,35,6,9,1537950841&class=CONTENT&loc=4&hId=1 &baseHref=http://lex.prz.edu.pl/lex/index.rpc&print=1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.