PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 12 | 51--58
Tytuł artykułu

Obowiązek zapewnienia pomiaru ilości wody pobieranej na różne cele i potrzeby - perspektywa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Obligation to Ensure the Metering of the Amount of Water Collected for Various Purposes and Needs - Point of View of a Water Supply and Sewage Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wejście w życie ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne wywołuje wiele wątpliwości co do instytucji, które reguluje, zakresu ich stosowania, aspektów podmiotowych i przedmiotowych. Dotyczy to przede wszystkim nowych, dotychczas nieznanych polskiemu prawu wodnemu instytucji. Jedną z nich jest obowiązek zapewnienia pomiaru ilości wody pobieranej na różne cele i potrzeby. Pozornie nie jest to obowiązek, który powinien wzbudzać zainteresowanie ani tym bardziej wydawać się szczególnie uciążliwy do wykonania. Niemniej jednak praktyka pokazuje, że właśnie ten obowiązek i jego konsekwencje budzą największe obawy po stronie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Koncentrują się one na tym, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest w stanie taki pomiar zapewnić. Celem tego artykułu jest egzegetyczna analiza normy prawnej określającej ten obowiązek w kontekście obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz rozważania dotyczące konsekwencji rozstrzygnięcia, czy przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne jest adresatem tego obowiązku. (abstrakt oryginalny)
EN
The entry into force of the Water Law of 20 July 2017 gives rise to numerous doubts as to the institutions that it regulates, the scope of their application and aspects regarding entities and objects. This primarily applies to new institutions not yet known to the Polish water law. One of them is the obligation to ensure that the amount of water taken for various purposes and needs is metered. This is seemingly not an obligation that should arouse interest or, all the more so, appear to be particularly arduous to fulfil. However, practice shows that precisely this obligation and its consequences give rise to the greatest concerns on the part of water supply and sewage companies. They focus on whether the water supply and sewage company is able to assure such metering. The objective of this article is to conduct an exegetical analysis of the legal norm specifying this obligation in terms of the obligations of the water supply and sewage company, as well as considerations regarding the consequences of determining whether the water supply and sewage company is the addressee of this obligation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliografia
 • A. Cybulska i in., Nowe prawo wodne. Omówienie. Pytania i odpowiedzi. Tekst ustawy, Warszawa 2017.
 • A. Malinowski, Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne, Warszawa 2012, s. 161.
 • A. Rozwadowska-Palarz, H. Palarz, Wprowadzenie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Gdańsk 2002.
 • B. Brynczak, K. Ubysz, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2015.
 • B. Dziadkiewicz, Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Komentarz do przepisów, umowy, taryfy, regulaminy, orzecznictwo, Warszawa 2011.
 • B. Rakoczy [w:] Prawo wodne. Komentarz, red. B. Rakoczy, Warszawa 2013.
 • B. Rakoczy, Prawo wodne. Praktyczny poradnik, Warszawa 2018.
 • B. Rakoczy, Umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków, Warszawa 2007.
 • B. Rakoczy, Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, Bydgoszcz 2012.
 • G. Gałabuda, Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, gmin, odbiorców usług, Zielona Góra 2003.
 • H. Palarz, Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, Warszawa 2017.
 • J. Szachułowicz, Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2010.
 • J. Wiśniewski, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z komentarzem, Bydgoszcz 2001.
 • K. Filipek, M. Kucharski, P. Michalski, Nowe prawo wodne. Najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, Warszawa 2018.
 • K. Woryna, Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poradnik odbiorcy, Warszawa 2003.
 • Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, red. B. Wierzbowski, Bydgoszcz 2006.
 • L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 117.
 • M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017, s. 255.
 • M. Kałużny, Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2016.
 • M. Krzyszczak, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz dla praktyków z przepisami wykonawczymi i towarzyszącymi oraz wzorami umów, Warszawa 2005.
 • Prawo wodne. Komentarz, red. J. Rotko, Wrocław 2002.
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, red. J. Rotko, Warszawa 2011.
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, red. M. Pawełczyk, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.