PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 25 | 42--51
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej. Kreowanie nowoczesnej polityki personalnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility in Health Care Unit Building Modern Personnel Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System ochrony zdrowia w ciągu ostatnich lat podlegał licznym reformom. Na skutek jego urynkowienia zmieniła się rola kierownictwa zakładów opieki zdrowotnej z biernego administratora na odpowiedzialnego menedżera powierzonych mu zasobów. Konsekwencją tych zmian jest konieczność dokonywania przez decydentów wyborów na wielu płaszczyznach zarządzania w sektorze ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem polityki personalnej. Z praktyki zarządzania wynika, że bez względu na rodzaj podejmowanej działalności, najcenniejsi w organizacji są pracownicy. Powyższe zagadnienie ma szczególną wagę ze względu na specyfikę działalności zakładu opieki zdrowotnej. Usamodzielnienie zakładów opieki zdrowotnej sprawiło, iż w usprawnieniu funkcjonowania tych podmiotów można wykorzystać doświadczenia menedżerów przedsiębiorstw prywatnych, co odnosi się także do możliwości implementacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyzwaniem stojącym przed osobami zajmującymi się budowaniem polityki personalnej w zakładzie opieki zdrowotnej jest zastosowanie optymalnych rozwiązań, których należałoby szukać na gruncie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Wyzwaniem stojącym przed osobami zajmującymi się budowaniem polityki personalnej w zakładzie opieki zdrowotnej jest zastosowanie optymalnych rozwiązań, których należałoby szukać na gruncie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Health care system in Poland underwent numerous reforms during last years. As a result of these reforms a role of the healthcare management turned from the passive administrator into responsible manager entrusted with resources. These changes result in the necessity of decision-makers to make choices at many levels of health care management taking into account the personnel policy. The management practice shows that the employees are the most valuable resource in private and public sector organizations. Due to the specific character of the performance of the healthcare units the issue in question is of great significance. Mentioned reforms enable healthcare units managers to exploit the private enterprise managers experience in the area of corporate social responsibility. Applying optimal solutions concerning the personnel policy in the health care sector one should search in the strategy of corporate social responsibility. The main challenge that HR specialist in the healthcare unit are facing is to introduce optimal solutions which are to be found on the ground of CSR concept. The paper aims to present the most important issues in the area of healthcare units social responsibility as far as building modern personnel policy is concerned.(original abstract)
Rocznik
Tom
25
Strony
42--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • 1.Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • 2.Agyeman-Budu E. A., Welvaert F., Investing In health care management: a way to Explorer the future value Outlook of the health care sector, "Corporate governance", Vol. 6 No. 4, 2006.
 • 3.Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, A. Sabryła (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • 4.Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, W. Gasparski, J. Dietl (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 5.Filek J., Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kraków 2006.
 • 6.Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Z. Dach, A. Pollok (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005.
 • 7.Gramlewicz M., Oblicza kryzysu społecznego w polskiej służbie zdrowia, Śląsk Sp. z o. o., Katowice 2007.
 • 8.Jończyk J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Difin, Warszawa 2008.
 • 9.Kakabadse N. K., Rozuel C., Meaning of corporate social responsibility In a local French hospital: a case study, "Society and Business Review", Vol. 1, No. 1, 2006.
 • 10.Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
 • 11.Lipka A., Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • 12.Matten D., Moon J., "Implicit" and "Explicit" CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of Corporate Social Responsibility, "Academy of Mangement Review" 2008, Vol. 33, no. 2.
 • 13.Menedżer w dobie informacyjnej - postindustrialnej, Z Frankowicz (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2000.
 • 14.Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, M. Trocki (red.), Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002
 • 15.Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, M. Dobska, K. Rogoziński (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.
 • 16.Problemy socjologii gospodarki, S. Banaszak, K. Doktór (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2008.
 • 17.Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty, A. Frączkiewicz-Wronka, A. Austen-Tynda (red.), Wolters Kluwer Polska 2009.
 • 18.Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • 19.Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2004.
 • 20.Rudawska I., Opieka zdrowotna aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 21.Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 22.Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym EQUAL, Warszawa 2008.
 • 23.Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, L. Wojtasiewicz (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
 • 24.Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza. Tom 2, E. Urbańczyk (red.), Uniwersytet Szczeciński, "Zeszyty Naukowe nr 378 Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43", Szczecin 2004.
 • 25.Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Konwersja wiedzy'08, J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 • 26.Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Dom Organizatora Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2007.
 • 27.Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Polsko - brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu, M. Mautsch, M. Whitfield, J. Klich (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • 28.Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, S. Borkowska (red. nauk), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006.
 • 29.Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.