PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 533 Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych | 64--72
Tytuł artykułu

Sprawozdanie z działalności jako uzupełniające źródło informacji o fundacji. Zakres i ocena przydatności w rozpatrywanych fundacjach

Warianty tytułu
Performance Report as a Supplementary Source of Information about Foundation. Scope and Assessment of Usefulness in the Surveyed Foundations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł wpisuje się w problematykę sprawozdawczości organizacji non profit. Przedmiotem artykułu są sprawozdania z działalności fundacji posiadających lub nie status organizacji pożytku publicznego, jako dodatkowe źródło informacji w stosunku do sprawozdania finansowego fundacji. Celem opracowania jest przedstawienie zakresu prezentowanych w tych sprawozdaniach informacji, a także ocena przydatności tych sprawozdań dokonana przez fundacje je sporządzające. W opracowaniu wykorzystano analizę regulacji prawnych oraz metodę ankietową. Badanie przeprowadzono wśród 31 fundacji mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ocenie respondentów sprawozdanie z działalności jest potrzebne, oddaje specyfikę funkcjonowania fundacji i jest przydatne dla odbiorców. Ankietowani uznali także, że to sprawozdanie lepiej oddaje specyfikę funkcjonowania fundacji, a także prezentuje większy zakres informacji niż sprawozdanie finansowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns the problem of non-profit organizations. The article concerns performance reports of foundations with or without the status of public benefit organization as an additional source of information in relation to the foundation's financial report. The purpose of the article is to analyse the scope of information presented in these reports, as well as the foundations' assessment of their importance. The article is based on the analysis of the existing regulations and a survey. The survey was conducted among 31 foundations operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. Respondents claim that the performance report is a necessary element of reporting. It reflects the specificity of the activities of the foundation and is useful for report users. The respondents also acknowledged that performance report helped better reflect the specificity of the foundations' activities and also presented a larger range of information than the financial statements.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • GUS, 2015, Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2014 r., opracowanie sygnalne, Warszawa.
  • GUS, 2016, Sektor non profit w 2014 roku, Studia i Analizy Statystyczne.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, Dz.U., poz. 234 ze zm.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, Dz.U. nr 50, poz. 529 ze zm., § 2.
  • Trzpioła K., Liżewski S., 2016, Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, s. 47.
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. nr 21, poz. 97 ze zm., art. 12 ust. 2.
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.
  • Zieniuk P., 2016, Sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego w świetle nowych regulacji prawnych, [w:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.