PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 533 Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych | 73--82
Tytuł artykułu

Ufinansowienie gospodarki a zakres i skala zadłużenia gospodarstw rolniczych

Warianty tytułu
Financialization of the Economy vs. the Scope and Scale of Agricultural Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ufinansowienie gospodarki nie dotyczy już tylko rynków finansowych. Poszukiwanie nowych zastosowań dla wolnych środków pieniężnych prowadzi do inwestowania w rolnictwie. Ufinansowienie rolnictwa przyjmuje trzy formy: inwestycji w ziemię rolną, wzrostu inwestycji w towary i surowce, w tym surowce rolne, oraz wzrostu poziomu zadłużenia gospodarstw rolniczych. Celem badań było ustalenie zmian poziomu zadłużenia w gospodarstwach rolniczych (z pola obserwacji FADN) w latach 2008-2015 oraz weryfikacja przypuszczenia, że proces ufinansowienia gospodarki dotyczy również tej grupy podmiotów. Zwiększył się udział zadłużenia w produkcji wytworzonej w badanych gospodarstwach, szczególnie tych produkujących na większą skalę. Stwierdzono, że im silniejsze ekonomicznie gospodarstwo, tym większy udział długu w relacji do wielkości produkcji rolniczej. Stwierdzono, że zjawisko ufinansowienia dotyczy także gospodarstwach rolniczych w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The financing of the economy no longer applies only to financial markets. The search for new applications for free cash leads to investment in agriculture. The financing of agriculture takes three forms: investment in agricultural land, increase in investment in goods and raw materials, including agricultural raw materials, and - increase in the level of farm debt. The aim of the research was to determine changes in the level of indebtedness in farms (from the FADN field of observation) in 2008-2015 and to verify the assumption that the process of financing the economy also applies to this group of entities. The share of debt in production generated in the surveyed farms, especially those producing on a larger scale, increased. It was found that the more economically strong the farm, the greater the share of debt in relation to the volume of agricultural production. It was found that the phenomenon of financing also applies to agricultural holdings in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bereżnicka J., 2016, Financial leverage and rate of growth in a family-owned small business (based on Polish family-owned farms), Economic Science for Rural Development, no. 43, s. 240-247.
 • Clapp J., Isakson S.R., 2018, Risky returns: The implications of financialization in the food system, Development and Change, no. 49(2), s. 437-460.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2014, Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014-2020, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 11(60), s. 34-45.
 • Drejerska N., Chrzanowska M., 2017, Sectoral employment diversification in rural areas across Polish subregions, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017, t. 104, nr 4, s. 28-36.
 • Dudek A., 2014, Koniunktura w polskim rolnictwie na tle sytuacji ogólnogospodarczej w latach 1996- -2012, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tom 101, zeszyt 2, s. 7-20.
 • Epstein G.A., 2005, Introduction: Finanancialization and the World Economy, [w:] Finanancialization and the World Economy, red. Epstein G.A., Edwawrd Elgar Publishing.
 • Fairbairn M., 2015, Foreignization, Financialization and Land Grab Regulation, Journal of Agrarian Change, vol. 15, no. 4, s. 581-591.
 • Felczak T., 2015, Źródła finansowania działalności gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 2 (74), s. 83-91.
 • Franc-Dąbrowska J., 2013, Regional diversification of financial situation of agricultural enterprises in Poland, Earth Bioresources and Life Quality, vol. 4, s. 1-15.
 • Franc-Dąbrowska J., 2017, Financialization of economy, taking into account agribusiness, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, vol. 104, iss. 4, s. 7-14.
 • Gałecka A., Pyra M., 2016, Zadłużenie gospodarstw rolniczych w Polsce latach 2010-2013, ZN Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVIII, zeszyt 2, s. 89-94.
 • Gołębiewska B., 2010, Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 81, s. 241-250.
 • Grzegorzewska E., 2013, Zadłużenie przedsiębiorstw rolnych w Polsce w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 10 (59), s. 268-276.
 • Grzelak A., 2005, Finansowanie zewnętrzne gospodarstw rolnych, Wieś i Rolnictwo, nr 4 (129), s. 116-123.
 • https://fadn.pl/wp-content/uploads/2013/05/klasy_wielkosci_ekonomicznej1.pdf (dostęp: 13.05.2018).
 • http://rynekpracy.org (dostęp: 11.05.2018).
 • Just M., 2017a, Przenoszenie ryzyka ekstremalnego między rynkami kontraktów futures na surowce rolne, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, 48 nr 2, s. 89-110.
 • Just M., 2017b, Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 2/2017 (86), s. 207-220.
 • Kata R., 2011, Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 98, z. 3, s. 73-83.
 • Le Billon P., Sommerville M., 2017, Landing capital and assembling 'investable land' in the extractive and agricultural sectors, Geoforum, 82, s. 212-224.
 • Mądra-Sawicka M., 2015, Znaczenie wewnętrznych źródeł finansowania w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw rolniczych, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3(4), s. 87-98.
 • Ouma S., 2016, From financialization to operations of capital: Historicizing and disentangling the finance- farmland-nexus, Geoforum, 72 (2016), s. 82-93.
 • Pawlonka T.A., 2016, Weryfikacja zależności wynikających z wybranych teorii struktury kapitału na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Wieś Jutra.
 • Sikorska A., 2013, Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, s. 8-21.
 • Zawojska A., 2011, Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolno-żywnościowych?, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), s. 177-192.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.