PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 26 | 67--74
Tytuł artykułu

Wykorzystanie środków programu operacyjnego kapitał ludzki do rozwoju mechanizmów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie - analiza przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Utilization of Funds of the Human Capital Program to the Development of the Mechanics of Management Know in the Enterprise - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki analiz wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), do rozwoju mechanizmów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Analizie poddano spółkę, która uzyskała wsparcie ze środków POKL na usprawnienie swojego działania, na rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników i zwiększenie swojej zdolności do konkurowania. Wyniki dokonanych analiz wskazują na zasadność udzielenia spółce wsparcia, ale także na to, że dotacja została należycie wykorzystana. Spółka, wykazująca niską sprawność wielu systemów zarządczych, a także braki tych systemów w wielu obszarach swoje działalności, pod- jęła i z sukcesem realizuje proces modernizacji w kierunku rozwoju kapitału ludzkiego i wdrożenia mechanizmów zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article results of analyses of the European Social Fund were presented, available Human Capital Programme (POKL), to the development of the mechanics of management know in the enterprise. A company which got supporting from POKL funds to streamline their action, for developing professional competence employees was analyzed and increasing its ability to compete. Results of made analyses are pointing at the legitimacy of supporting the company, but also to the fact that the subsidy stayed you are involved used. The company, demonstrating the low efficiency of many managerial systems, as well as one's gaps of these systems in many areas activities, she took and with the success he is carrying the process of the modernization out in direction of the HRD and implementations of the mechanics of management know. (original abstract)
Rocznik
Tom
26
Strony
67--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1.Hampden-Turner Ch. i Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • 2.Hofstede G., "Kultury i organizacje", PWE, Warszawa 2000.
 • 3.Jurkowski R., "Model wartościowania kapitału ludzkiego w jednostce ochrony zdrowia", [w:] "Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym", Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2009, s 207-220.
 • 4.Jurkowski R., "Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie", Dom Wy- dawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • 5.Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników, PWN Warszawa 2001.
 • 6.Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE S.A, Warszawa 2002.
 • 7.Polska i Unia wobec wyzwań globalizacji, Biała księga 2006, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, red. Szomburg J., Instytut Badań Nad Gospodarka Rynkową, Warszawa- Gdańsk 2006.
 • 8.Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, opr. zbiorowe, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • 9.Rampersad H.K, Kompleksowa karta wyników, Placet Warszawa 2004.
 • 10.Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • 11.Strategia lizbońska, Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, opr. zbiorowe, Departament Analiz Społecznych i Ekonomicznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
 • 12.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.