PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 9, cz. 3 Współczesny marketing i zarządzanie - problemy, wyzwania, szanse i perspektywy | 221--236
Tytuł artykułu

Pozacenowe czynniki konkurencyjności sieci handlowych na podstawie oceny ich pracowników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Non-Price factors of the Competitiveness of Trade Networks on the Basis of Evaluation of their Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: Jak pracownicy oceniają wybrane czynniki przewagi konkurencyjnej sieci handlowych? Identyfikacji dokonano na podstawie wyników badań przeprowadzonych na przełomie 2016 i 2017 r. za pomocą kwestionariusza ankiety, na próbie 204 celowo dobranych pracowników sieci handlowych. Taki dobór próby był spowodowany chęcią poznania opinii osób, które w sposób bezpośredni uczestniczą w budowaniu przewagi konkurencyjnej wybranych sieci handlowych. W związku z realizacją tematu badawczego w pierwszej części artykułu przedstawiono czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych, w drugiej skupiono się na analizie wyników przeprowadzonych badań. (fragment tekstu)
EN
Attributes shaping the value of a trade network, such as: price level, location, quality of goods and services offered, and customer service level are factors that have an impact on building its competitive advantage. The available thematic publications most often include attempts to assess these factors from the customers' point of view, which is in line with the business model based on value for the client. The purpose of this article is to present the assessment of selected factors of competitiveness of trade enterprises in the conditions of hyper-competition occurring in this industry, with the ignore the price as a factor of competitiveness. The intentional material for this study was collected on the basis of research conducted among employees of retail chains employed in the positions of specialists and directors, as well as among the managers. The supplement is the analysis of the thematic literature in the first part of the article referring to the factors of competitiveness in the trade sector. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2002), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Altkorn J. (2004), Wizerunek firmy, WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Altkorn J., Kramer T. (1998), Leksykon marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bilińska-Reformat K. (2016), The Role of Dynamic Marketing Capabilities in Creation of Competitive Advantage of Commercial Chains, "Handel Wewnętrzny", nr 4 (363).
 • Day G.S. (1994), The Capabilities of Market-Driven Organizations, "Journal of Marketing", Vol. 58, No.
 • Dzikowska M., Gorynia M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa -w kierunku koncepcji eklektycznej?, "Gospodarka Narodowa", nr 4 (248).
 • Flak O., Głód G. (2014), Koncepcja i przykład metody badania konkurencyjności przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", nr 187.
 • Gorynia M. (2010), Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Godlewska-Majkowska H., Skrzypek E., Płonka M. (2016), Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie. Sektor - wiedza - przestrzeń, Texter, Warszawa.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1990), The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", Vol. 68, Issue 3.
 • Kaleta A. (2000), Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Koniorczyk G. (2014), Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 3 (350).
 • Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Lombana J.E. (2006), Competitiveness and Trade Policy Problems in Agricultural Export, University of Gotingen, Gotingen.
 • Malara Z. (2006), Konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw w teorii i praktyce [w:] M. Sierpińska, A. Jaki (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Fundacja AE, Kraków.
 • Moszkowicz M. (2003), Przewagi konkurencyjne - próba systematyzacji [w:] J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
 • Parniangtong S. (2017), Strategy: Roadmap for Market Leadership [in:] S. Parniangtong, Competitive Advantage of Customer Centricity, [online].
 • https://extranet.uj.edu.pl/chapter/10.1007/,DanaInfo=link.springer.com,SSL+978-981-10-4442-7_ 2, dostęp: 12.05.2018.
 • Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2007), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Porter M., Kramer M. (2006), Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review", December.
 • Romanowska M. (2004), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sławińska M. (red.) (2008), Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sławińska M. (red.) (2011), Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 175.
 • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności DOM ORGANIZATORA, Toruń.
 • Stefańska M. (2010), Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w handlu detalicznym, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 135.
 • Stefańska M. (2014), Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sulimowska-Formowicz M. (2003), Nurt zasobowy w teorii firmy, "Gospodarka Narodowa", nr 5/6.
 • Sullivan M., Adock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Śmigielska G. (2007), Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Urbanowicz-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wrzosek W. (1999), Przewaga konkurencyjna, "Marketing i Rynek", nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.