PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 10 | 36--42
Tytuł artykułu

Ocena kompetencji menedżerskich - propozycja metodyczna

Warianty tytułu
The Assessment of Managerial Competences - a Methodological Proposal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z warunków sprawnej realizacji zadań w organizacji jest posiadanie przez menedżerów odpowiednich kompetencji. Zatem pojawia się problem oceny tych kompetencji. Przeprowadzenie obiektywnej oceny kompetencji kadry menedżerskiej jest procesem trudnym w realizacji. Wynika to z powodu wysokiej złożoności pracy kadry menedżerskiej oraz dużej zmienności warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji sposobu identyfikacji i analizy poziomu kompetencji menedżerskich poprzez prezentację metodyki ich oceny. Realizacja celu, oparta na przeglądzie literatury z zakresu zarządzania kompetencjami, pozwoliła na wskazanie przesłanek i znaczenia zarządzania kompetencjami menedżerskimi dla funkcjonowania współczesnych organizacji. Na tym tle ukazano założenia własnej koncepcji oraz procedurę przeprowadzenia kompleksowej oceny kompetencji menedżerkach. Proponowana metodyka oceny kompetencji kadry menedżerskiej koncentruje się na cyklu postępowania badawczego, który jest właściwy dla badań diagnostycznych oraz została oparta na zasadach wielokryterialnej analizy porównawczej. (abstrakt autora)
EN
Appropriate competences of managers constitute a condition for an efficient implementation of tasks in organizations. Therefore, an important issue becomes to assess these competences. However, conducting an objective assessment of managerial competences is a difficult process. This is due to the high complexity of managerial staff work and high volatility of enterprise's operating conditions. The article attempts to solve a problem of identifying and analysing the level of managerial competences by presenting the methodology of their assessment. The implementation of the objective, which was based on a literature review in the field of competence management, has allowed to indicate premises and importance of managing managerial competences for well-functioning contemporary organizations. Against this background, the assumptions of the own concept and the procedures for conducting a comprehensive assessment of managerial competences have been presented. The proposed methodology for assessing competences of managerial staff focuses on the research procedure cycle, which is appropriate for diagnostic tests, and has been based on the principles of multi-criteria comparative analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Armstrong M., Cummins A., Hastings S., Wood W. (2005), Job Evaluation. A Guide to Achieving Equal Pay, Kogan Page, London.
 • [2] Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [3] Bengtsson J. (1996), Rynki pracy przyszłości: wyzwania polityki edukacyjnej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", Nr 7, s. 24-45.
 • [4] Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • [5] Bieńkowska A., Bröl M. (2013), Graphical Presentation of a Measure of an Employee's Competence for a Job Position, "Operations Research and Decisions", No. 1, pp. 5-16.
 • [6] Carpenter M.A., Sanders W. (2004), Top Management Team Compensation; The Missing Link between CEO Pay and Firm Performance, "Strategic Management Journal", No. 23, pp. 367-375.
 • [7] Czapla T.P., Malarski M.J. (2011), Wykorzystanie zarządzania kompetencjami w systematyzacji narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] M. Czerska, M. Gableta (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, TNOiK, Toruń, s. 265-370.
 • [8] Czapla T.P. (2012), Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [9] Czekaj J. (2013), Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • [10] Czubasiecz H. (2005), Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • [11] Dubois D.D., Rothwell W.J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • [12] Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 • [13] Hayes J., Rose-Quirie A., Allinson C. (2000), Senior Managers Perceptions of the Competencies they Require for Effective Performance: Implications for Training and Development, "Personnel Review", Vol. 29, No. 1, pp. 92-98.
 • [14] Hąbek P., Pawłowska E. (2009), Społeczna odpowiedzialność organizacji a kompetencje menedżerów, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 17-20.
 • [15] Heneman R., Le Blanc P.V. (2003), Developing a More Relevant and Competitive Approach for Valuing Knowledge Work, "Compensation & Benefits Review", July/ August, pp. 12-27.
 • [16] Jabłoński M. (2011), Kompetencje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • [17] Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł. (2006), Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa.
 • [18] Jurkowski R. (2008), Zarządzanie kompetencjami kierownika (menedżera), [w:] A. Sajkiewicz (red.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa, s. 117-152.
 • [19] Jawahar I.M., Salegna G. (2003), Adapting Performance Appraisal Systems for a Quality-driven Environment, "Compensation and Benefits Review", Vol. 35, No. 1, pp. 64-71.
 • [20] Jędrzejczyk W. (2015), System zarządzania intuicją menedżerską w przedsiębiorstwie - ocena i weryfikacja, "Przegląd Organizacji", Nr 1, s. 35-40.
 • [21] Kazibudzki P. (2011), Psychologiczno-społeczne aspekty skuteczności w biznesie, "Przegląd Organizacji" Nr 9, s. 23-26.
 • [22] Kiełtyka L. (2016), Rola menedżera we współczesnych organizacjach:, "Przegląd Organizacji", Nr 8, s. 4-11.
 • [23] Lawler E.E. (2002), Pay Strategies for the Next Economy, "WorldatWork Journal", Vol. 11, No. 1, pp. 6-10.
 • [24] Lawler E.E., Ledfford G.E., Chang L. (1993), Who Uses Skill -Based Pay, and Why, "Compensation and Benefits Review", Vol.25, No, 2, pp. 22-26.
 • [25] Lawler E.E. (1996), Competencies: A Poor Foundation for the New Pay, "Compensation and Benefits Review", Vol. 28, No 6, pp. 20-26.
 • [26] Levy-Leboyer C. (1997), Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
 • [27] Łuniewska M" Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, WN PWN, Warszawa.
 • [28] McLagan P. (1996), Competency Models, "Training and Development", Vol. 50, pp. 60-64.
 • [29] Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa.
 • [30] Musiol-Urbańczyk A. (2010), Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • [31] Nogalski В., Śniadecki J. (1998), Kształtowanie umiejętności menedżerskich, TNOiK, Bydgoszcz.
 • [32] Oleksyn T. (1997), Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 • [33] Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • [34] Rakowska A., Sitko-Lutek A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, WN PWN, Warszawa.
 • [35] Rakowska A. (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • [36] Rischer H. (2003), Refocusing Performance Management for High Performance, "Compensation & Benefits Review", November/December, pp. 20-30.
 • [37] Sekuła Z. (2009), System oceniania w spółce międzynarodowej, "Przegląd Organizacji", Nr 10, s. 30-33.
 • [38] Sidor-Rządkowska M. (2006), Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków.
 • [39] Stabryła A. (2013), Wskaźnikowa i punktowa analiza funkcjonalności systemów zarządzania procesowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 910, s. 5-19.
 • [40] Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, WN PWN Warszawa.
 • [41] Szwabowski J., Deszcz J. (2001), Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • [42] Thomas M., Miles G., Fisk P. (2009), Kompetentny CEO, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • [43] Tyrańska M. (2016), Wykorzystanie wielokryterialnej analizy porównawczej w wartościowaniu pracy i ocenianiu pracowników, [w:] M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 379-395.
 • [44] Tyrańska M. (2015), Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • [45] Walkowiak R. (2004), Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • [46] Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [47] Woodruffe C. (1991), Competent by Any Other Name, "Personnel Management", Vol. 9, pp. 30-33.
 • [48] Woodruffe C. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [49] Zając C. (2012), Profil kompetencyjny menedżera w świetle modeli karier kierowniczych w międzynarodowych grupach kapitałowych, [w:] A. Stabryla, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.