PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 129 | 245--255
Tytuł artykułu

Inwestycja w rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży - studium przypadku

Warianty tytułu
Investment in the Development of Key Competences Among Children and Teenagers -A Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł traktuje o rozwoju kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wskazuje również na ich kreatywność i zdolność do tworzenia innowacji. Głównym celem badawczym pracy jest ocena świadomości i dojrzałości ekonomicznej tej grupy oraz wskazanie roli, jaką w procesie kształtowania kompetencji kluczowych odgrywają pozaszkolne formy edukacji, w tym uniwersytet dziecięcy. Badania przeprowadzone zostały wśród małoletnich "studentów", uczestniczących w programie w województwie zachodniopomorskim w roku 2016. Wyniki badań pokazały, iż pozaszkolne projekty edukacyjne stanowią główne źródło wiedzy ekonomicznej, inspirują też do domowych dyskusji na temat procesów społecznogospodarczych, najczęściej w skali mikro. Dzieci kojarzą wiele pojęć z tej dziedziny, aczkolwiek nie zawsze umieją precyzyjnie je zdefiniować i użyć we właściwym kontekście. Najbliższe są im zagadnienia związane z pieniądzem, są też bardzo racjonalne w gospodarowaniu posiadanymi zasobami finansowymi, a prawie wszystkie zarządzają własnym kieszonkowym. Większość dzieci wykazuje postawy proprzedsiębiorcze, a poszerzanie wiedzy ekonomicznej uważa za czynnik sukcesu w przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is based on the development of a children's competency, is also showed children's creativity and ability to make an innovation. The main target of the research is to assess awareness and knowledge of economics aspects in this potential group of children. Also to show how big impact had a 'children university' in a process oflearning those children. Research was done on a group of "young students" taking a place into our program in west part of the country in 2016. Research results are showing that after school educational projects are very important for children who wants builds an economic knowledge. Sessions made children inspired to make a home discussion about social-economic process with their relatives. Children recognize a lot of economic idea's but sometimes they can't defined them into a right context. Children shows significant economical interest, they know well the money matters. They operates great funds management, for example how to spend and save their own pocket money. Most of the children said that being a part of this lesson's gave them an opportunity to build a economical interest and knowledge that they can use in future. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
245--255
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Bibliografia
 • Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy. Raport końcowy (2014). Warszawa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 • Collins, J. (2015). Jak upadają giganci. Warszawa: MT Biznes.
 • Collins, J., Porras, J.I. (2008). Wizjonerskie organizacje. Warszawa: MT Biznes.
 • Davenport, T.H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Dębowski, A., Skibiński, G. (2017). 60 sekund dziennie by zarządzać lepiej. Warszawa: MT Biznes.
 • Druker, P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kelley, T., Littman, J. (2009). Sztuka innowacji. Warszawa: MT Biznes.
 • Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ("ET 2020"). 2009/C 119/02.
 • Krough, G., Ichijo, K., Nonaka, I. (2000). Enabling Knowledge Creation. Oxford University Press.
 • Lewis, T., Wright, G.A. (2012). How does Creativity Complement Today's Currency of Innovation? Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 3 (7).
 • Materiały z badania świadomości i dojrzałości ekonomicznej w ramach Programu edukacji ekonomicznej realizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie w partnerstwie z Wydziałem Zarzadzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Morawski, M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: PWE.
 • Noga, M. (2014). Kultura a ekonomia. Warszawa: CeDeWu.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (2016). Szczecin.
 • Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (2010). Szczecin.
 • www.airbus-fyi.com (28.06.2017).
 • www.ekonopedia.pl (28.06.2017).
 • www.fundacja.edu.pl (28.06.2017).
 • www.gimversity.pl (28.06.2017).
 • www.uniwersytet-dzieciecy.pl (28.06.2017).
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 2006/962/WE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.