PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3(57) | 163--179
Tytuł artykułu

Efektywność emisyjna sektorów w polskiej gospodarce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Emission Effectiveness of Sectors in the Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest problemem globalnym, a badania w tym zakresie stają się kluczowymi. W szczególności dotyczy to rozwiązań mogących wspomóc zastosowanie teorii w praktyce. W opracowaniu przedstawiono autorskie wskaźniki, mogące wspomóc proces decyzyjny w zakresie wyboru sektorów, w których wymagane jest podjęcie działań zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Autorzy przeprowadzili także analizę efektywności emisyjnej sektorów w Polsce wskazując sektory najmniej i najbardziej efektywne w tym zakresie. W badaniu wykorzystano dane dotyczące emisji publikowane przez Eurostat, ceny prawa do emisji dwutlenku węgla z rynku EU ETS na giełdzie w Lipsku oraz dane na temat sektorów gospodarki publikowane przez GUS. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność zaproponowanego podejścia. Zastosowanie wielokryterialnego podejścia opartego na efektywności emisyjnej pozwala na uzyskanie szerszego obrazu zmian zachodzących w poszczególnych sektorach gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
Reduction of emission of greenhouse gases is the global problem and research in this area becomes the key one. In particular, this concerns the solutions that could have supported the use of theory in practice. In their article, the authors presented their own indices that may support the decision-making process as regards the choice of the sectors in which there is the requirement to take the measures aimed at reduction of greenhouse gases. The authors also carried out an analysis of emission effectiveness of the sectors in Poland indicating the least and the most effective in this respect.In their research, the authors used the data on emission published by Eurostat, the prices for CO2 emission allowances from the EU ETS market on the Leipzig stock as well as the data on the economy's sectors published by the CSO. The obtained results indicate the legitimacy of the proposed approach. The application of the multi-criterial approach based on emission effectiveness allows obtaining a broader picture of the changes occurring in individual sectors of the economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163--179
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Cire.pl (2018), https://handel-emisjami-co2.cire.pl/ [dostęp: 21.06.2018].
 • Costello A., Abbas M., Allen A., Ball S., Bell S., Bellamy R., Friel S., Groce N., Johnson A., Kett M. (2009), Managing the health effects of climate change: lancet and university college London Institute for global health commission, "Lancet ", No. 373.
 • Eurostat (2018), https://ec.europa.eu/eurostat/ [dostęp: 20.03.2018].
 • GUS (2013), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa .
 • GUS (2015), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa .
 • GUS (2017), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa .
 • GUS (2018), Energia 2018, Warszawa .
 • IPCC (2013), Climate Change 2013 The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
 • Komisja Europejska (2010), Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [dostęp: 15.06.2018].
 • Moser S.C., Dilling L. (2004), Making Climate Hot: Communicating the urgency and challenge of Climate Change, "Environment: Science and Policy for Sustainable Development", No. 46(10), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00139150409605820.
 • Moser S.C. (2010), Communicating Climate Change: history, challenges, process and future directions, "WIREs Climate Change", Vol. 1, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1002/wcc.11.
 • PKD (2017), Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2007, https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm [dostęp: 15.04.2018].
 • Podkowka Z., Podkowka W. (2011), Emisja gazów cieplarnianych przez krowy, "Przegląd Hodowlany", nr 3.
 • Prandecki K., Gajos E. (2017), Ekonomiczna wycena emisji wybranych substancji do powietrza w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 3(53).
 • Prandecki K., Gajos E. (2018), The share of agriculture in greenhouse gas emissions in European Union countries - valuation, Proceedings of the 8th International Scientific Conference Rural Development 2017, DOI: http://doi.org/10.15544/RD.2017.255.
 • Rao S., Riahi K. (2006), The role of non-CO2 greenhouse gases in climate change mitigation: long-term scenarios for the 21st century, "Energy Journal", No. 27.
 • UNFCC (2011), Fact sheet: Climate Change science - the status of Climate Change science today. United Nations Framework Convention on Climate Change.
 • US EPA (2012), Global Anthropogenic Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions: 1990-2030, Office of Atmospheric Programs, Climate Change Division U.S. Environmental Protection Agency, Washington DC, USA, http://www.epa.gov [dostęp: 15.04.2018].
 • WMO (2016),Greenhouse Gas Bulletin - N° 12: the State of Greenhouse Gases in the Atmosphere Based on Global Observations through 2015, World Meteorological Organization,https://www.wmo.int [dostęp: 15.04.2018].
 • Woodwarth A., Smith K.R., Campbell-Lendrum D., Chadee D.D., Honda Y., Liu Q., Olwoch J., Revich B., Sauerborn R., Chafe Z. (2014), Climate change and health: on the latest IPCC report, "Lancet", No. 383(2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.