PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 26 | 117--131
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą w organizacji jako czynnik zmian modeli biznesowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge Management in an Organization as a Business Model Change Factor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie wiedzą, a szerzej rozumiane jako zarządzanie aktywami intelektualnymi, to koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem - patrząc na liczne prace naukowe i badania - dziś niezwykle intensywnie eksploatowana i rozwijana w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, mimo dość dużej ilości artykułów, czy książek, tematyka ta i problem, w poważnym, naukowym i badawczo - poznawczym charakterze, występuje jak dotychczas w nikłym stopniu. Stanowi to poważny hamulec w szerokim wprowadzaniu zasad gospodarki opartej na wiedzy. W tym kontekście warto zauważyć i podkreślić fakt, że gospodarka zarówno kiedyś, jak i obecnie zawsze opierała się na wiedzy i skutecznym oraz efektywnym zarządzaniu nią. Bez niej nie byłby możliwy żaden rozwój. Niniejsze opracowanie jest próba logicznego spojrzenia na proces zarządzania wiedzą oraz model biznesu, a także ewentualne skutki ich związków wpływające - poprzez model biznesu - na zdolność przedsiębiorstwa do efektywnego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge management - in broader term understood as intellectual assets management, is a business entity management concept - as seen by the numerous studies and scientific elaborations - and is very intensively explored and developed in the United States. In Poland, despite the number of scientific articles or books on the aforementioned subject it is not well represented, especially in the field of hard scientific research and study. This situation creates a great obstacle in the wide inroduction of knowledge based economy. In this context it is worth noticing and mentioning that economy - past and present - has always been based on knowledge and the effective management of that knowledge. Without such approach no development would have been possible. The presented elaboration attempts to logically view the knowledge management process and the business model as well as the potential consequences of the relations influencing - through the business model - the business entity capability for effective development. (original abstract)
Rocznik
Tom
26
Strony
117--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • 1.Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H., Jak fundamentalnie zmienić model biznesowy firmy, Harvard Business Review Polska, 2009, lipiec - sierpień.
 • 2.http://www.pfsl.pl/news.php?sts&id=190 21.04.2007 11.52.
 • 3.Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą, Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • 4.Magretta J., Tajniki modelu biznesowego, Harward Business Review Polska, 2003, marzec.
 • 5.Nogalski B., Paradoks strategii jako propozycja operacjonalizacji paradygmatu rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i zmian, w Zarządzanie w warunkach nie- przewidywalności zmian, praca zbiorowa pod redakcją J. Rokity, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2009.
 • 6.Nogalski B., Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawego poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, w Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, praca zbiorowa pod redakcją R. Krupskiego, Prace Naukowe Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 • 7.Nogalski B., Model a strategia biznesu, w Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu, pod redakcją M. Nowickiej - Skowron, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Śląskiej, Częstochowa 2009.
 • 8.Nogalski B., Szpitter A., Model biznesu w zmniejszaniu ryzyka w warunkach kryzysu, w Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego, redakcja naukowa J. Bizon-Górecka, TNOiK w Bydgoszcz, 2009.
 • 9.Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, Master of Businesss Administration nr 2(97) Marzec - Kwiecień 2009, s. 3-14
 • 10.Nogalski B., Szpitter A., Model biznesowy jako strategiczne narzędzie w zarządzaniu finansami, w Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, D. Zarzecki redaktor naukowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, Fi- nanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia nr 17; Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • 11.Nogalski B., Szpitter A., Rada nadzorcza a model biznesu przedsiębiorstwa, w Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2009 nr 1.
 • 12.Nogalski B., Szpitter A., Model biznesu przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Odbudowa jego wartości, w Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, redakcja naukowa J. Bieliński, R. Płoska, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskie- go, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, nr 3/2.
 • 13.Nogalski B., Szpitter A., Model biznesu jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, w Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki, redaktor naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 129 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • 14.Nogalski B., Szpitter A., Zarządzanie wiedzą - wyzwania i realia badawcze, w Ewolucja nauk o zarządzaniu - osiągnięcia i perspektywy" pod redakcją S. Lachiewicza i B. Nogalskiego, Wydawnictwo "Wolters Kluwer Polska" Sp. z o.o., Warszawa 2010, w druku.
 • 15.Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • 16.Obłój K., Niezmienne cechy dobrej strategii - kluczowe wybory i prostota, Przegląd Organizacji, 2009 nr 6.
 • 17.Obłój K., Znaczenie spójności strategii, Przegląd Organizacji, 2009 nr 9.
 • 18.Płoszajski P., (red.), Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Problemy teoretyczne i studia przypadków. Raport z badań. Materiały niepublikowane. SGH, Warszawa 2002.
 • 19.Polowczyk J., DNA innowatora, Przegląd Organizacji 2010 nr 1.
 • 20.Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod redakcją T. Gołębiowskiego, M. Dąbrowskiego i B. Mierzejewskiej Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539657

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.