PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2018) | nr 2 | 103--115
Tytuł artykułu

Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa w świetle statystycznej analizy parametrycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of the Enterprise Capital Structure in the Light of Statistical Parametric Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano rezultaty badań własnych nad czynnikami kształtującymi strukturę kapitału przedsiębiorstwa. Teorie struktury kapitału wskazują szereg determinant, które wpływają na decyzje finansowe podmiotów gospodarczych w zakresie wyboru źródeł finansowania. Przeprowadzone dotąd badania empiryczne w zakresie czynników kształtujących strukturę kapitału przedsiębiorstwa również wskazują na złożoność problemu, wynikającą z wielości czynników oraz ich wzajemnego powiązania. Wobec powyższego podjęto badania własne mające na celu próbę odpowiedzi na pytanie: czy zmienne, takie jak odsetkowa i nieodsetkowa tarcza podatkowa, wielkość przedsiębiorstwa, jego rentowność, struktura majątku, koszt kapitału i ryzyko finansowe, objaśniają strukturę kapitału spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Badaniom poddano grupę 385 spółek giełdowych w latach 2005-2010, wykorzystując metodę statystycznej analizy parametrycznej - metodę regresji liniowej wielorakiej. Analizę przeprowadzono na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie makrosektorów (Przemysł, Handel i Usługi) oraz na płaszczyźnie sektorów (Budownictwo, Handel detaliczny, Informatyka). Wykazano zależność struktury kapitałowej badanych spółek od czynników: struktura majątku oraz odsetkowa tarcza podatkowa (oba makrosektory, wszystkie badane sektory). Wśród zmiennych najczęściej objaśniających strukturę kapitału wystąpiły również: nieodsetkowa tarcza podatkowa (makrosektor Handel i Usługi oraz sektor Budownictwo), koszt kapitału (makrosektor Przemysł) oraz rentowność przedsiębiorstwa (sektor Budownictwo). (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the relationship between the enterprises capital structure and selected factors, such as debt and non-debt tax shield, the size of a company, its profitability, the company's asset structure, the cost of capital, the financial risk. The study was conducted on the financial statement set of 385 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years of 2005-2010. Research have been carried out in two macrosectors, i.e. Industry, Trade and Services, and three given sectors: Building Industry, Retail Trade, Information Technology. The research was done by means of statistical parametric analysis method - multiple linear regression. The research shows the dependence of the capital structure of the surveyed companies on the factors: the share of fixed assets in the whole company assets and the debt tax shield (for both macrosectors and all sectors tested). Among the variables most frequently explaining the capital structure were also: the non-debt tax shield (macrosector Trade and Services, sector Building Industry), the cost of capital (macrosector Industry), and the enterprise profitability (sector Building Industry). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Alves P.F.P., Ferreira M.A. (2011), Capital structure and law around the world, "Journal of Multinational Management", Vol. 21, No. 3.
 • Antoniou A., Guney Y., Paudyal K. (2008), The Determinants of Capital Structure: Capital Market Oriented versus Bank Oriented Institutions, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 43, No. 1.
 • Bhaduri S. (2002), Determinants of capital structure choice: a study of the Indian corporate sector, "Applied Financial Economics", Vol. 12, No. 9.
 • Brigham E.F. (1996), Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
 • Chang Ch., Lee A.C., Lee Ch.F. (2009), Determinants of capital structure choice: A structural equation modeling approach, "The Quarterly Review of Economics and Finance", Vol. 49, No. 2.
 • Chojnacka E. (2012), Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa.
 • Czerwonka L. (2017), Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii, "Współczesna Gospodarka", nr 1.
 • Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 • Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Francuz P., Mackiewicz R. (2007), Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Frank M.Z., Goyal V.K. (2009), Capital structure decisions: Which factors are reliably important, "Financial Management", Vol. 38, No. 1.
 • Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gajdka J., Walińska E. (2000), Zarządzanie finansowe - teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Hajduk A. (2005a), Uwarunkowania struktury kapitałowej a polska praktyka gospodarcza, w: J. Ostaszewski (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Hajduk A. (2005b), Wybrane determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Katedry Zarządzania Nr 6, Gdynia.
 • Horton E. (1991), Factors Affecting Capital Structure Decisions, "The Financial Review", Vol. 26, No. 3.
 • Ickiewicz J. (2001), Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Jerzemowska M. (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jędrzejczak-Gas J. (2013), Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 766, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 62, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kędzior M. (2011), Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E. (2006), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kowalik M. (2009), Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 • Kufel T. (2011), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pułaska-Turyna B. (2005), Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
 • Oolderink P. (2013), Determinants of capital structure: Static trade-off theory vs. Pecking-order theory, Working Paper, Univeristy of Twente, The Netherlands.
 • Sobczyk M. (2007), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strzała K., Przechlewski T. (2002), Ekonometria ina@czej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Titman S., Wessels R. (1988), The Determinants of Capital Structure Choice, "Journal of Finance", Vol. 43, No. 1.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.