PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 12 | 19--23
Tytuł artykułu

Analiza komputerowego wsparcia nadzoru nad niezgodnościami w przedsiębiorstwach systemowo zarządzających jakością

Warianty tytułu
Analysis of Computer Support of Nonconformities Supervision in Companies with Quality Management Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z uwagi na ewolucję gospodarki w kierunku społeczeństwa informacyjnego oraz liczne wnioski wykazujące, iż "z każdym rokiem wykorzystanie narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwach w Polsce i na świecie rośnie" [16, s. 74], celem podjętych badań ilościowych było zweryfikowanie, czy zjawisko to dotyczy wspomagania obszaru identyfikacji i oceny niezgodności w systemach zarządzania jakością (SZJ). Przeprowadzono badania metodą wywiadu z wykorzystaniem techniki CATI na grupie 384 przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Polski, posiadających wdrożony system zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Na podstawie analizy wyników badań wykazano, że zainteresowanie takimi rozwiązaniami jest rzadkie. Ponadto zidentyfikowano przyczyny braku wykorzystania oprogramowania do nadzoru nad niezgodnościami. Głównymi przeszkodami okazały się wysoki koszt zakupu oraz brak przekonania o korzystności takich rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the evolution of economy towards the information society and numerous conclusions showing that "every year use of IT tools in enterprises in Poland and in the world grows" [16, p. 74], the purpose of quantitative research was to verify whether this phenomenon concerns the area of identification and assessment of nonconformities in quality management systems (QMS). The interviews were conducted using the CATI technique on a group of 384 companies located in Poland with an implemented system compliant with the requirements of ISO 9001. Based on the analysis of research results, it was shown that interest in such solutions is rare. In addition, the reasons for the non-use of software to supervise nonconformities were identified. The main obstacles were high purchase cost and lack of conviction about benefits of such solutions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
19--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Burr Adrian. 2003. "Quality software: from recording non-conformities to managing for performance". ISO Management Systems 07-08: 17-22.
 • Dragos. Iliescu. 2013. "Control of nonconforming products using software agent based systems". UPB Scientific Bulletin. Series C. Electrical Engineering 75(2): 67-76.
 • Drzewiecka Milena, Agnieszka Stachowiak. 2012. Koncepcja systemu ekspertowego wspomagającego zarządzanie jakością w obszarze identyfikacji i oceny potencjalnych niezgodności. W Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, 21-30. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Drzewiecka Milena, Agnieszka Stachowiak. 2014. "The framework of an expert system supporting quality management". Management Systems in Production Engineering. Scientific and technical quarterly 4(16): 147-152.
 • Drzewiecka-Dahlke Milena. 2016. "Wielkość przedsiębiorstwa jako kryterium różnicujące zaangażowanie pracowników w proces identyfikacji niezgodności". Problemy Jakości (07-08): 21-28.
 • Drzewiecka-Dahlke Milena. 2017. "Wykorzystanie instrumentarium doskonalenia jakości do analizy niezgodności w polskich przedsiębiorstwach". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 100: 87-98.
 • Gradowski Piotr, Aleksander Czarnacki. 2012. "Możliwości wykorzystania narzędzi IT w systemach zarządzania jakością z uwzględnieniem specyfiki sektora MSP". Zarządzanie i Finanse 10(1): 429-436.
 • Król-Smętak Dominika, Karolina Zając. 2012. "Wykorzystanie narzędzi informatycznych do zwiększenia efektywności zarządzania magazynem". Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 21: 29-36.
 • Krzemień Eugeniusz, Radosław Wolniak. 2005. Ocena efektywności komputerowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie jakością. W Komputerowo zintegrowane zarządzanie, 678-687. Wydaw. Naukowo-Techniczne.
 • Krzemień Eugeniusz, Radosław Wolniak. 2002. "Zastosowanie komputerowego wspomagania w zarządzaniu jakością - metody FMEA i QFD". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzania 12: 2-10.
 • Mazur Anna, Hanna Gołaś. 2010. Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Mazur Anna, Agnieszka Stachowiak. 2016. "Ocena dojrzałości organizacyjnej w kontekście zwinnego zarządzania". Problemy Jakości (12): 2-8.
 • Milanowicz Maciej. 2012. "Elektroniczna wymiana danych (EDI) jako atrybut współczesnego społeczeństwa informacyjnego". Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 21: 37-47.
 • Misztal Agnieszka. 2012. "Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. Gospodarka Elektroniczna. Wyzwania Rozwojowe 1(87): 462-470.
 • Misztal Agnieszka, Monika Drążyk. 2011. Review of current computer solutions aiding the quality management. W Information systems in management X. Computer Aided Logistcs, 77-85. WULS Press.
 • Olszewski Jerzy. 2013. "Ewolucja gospodarki w kierunku społeczeństwa informacyjnego". Studia Oeconomica Posnaniensia 6: 69-87.
 • Pacholski Leszek. 2012. Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Wolniak Radosław. 2009. "Analiza oprogramowania do komputerowego wspomagania FMEA". Zeszyty Naukowe WSH Kielce 2: 320-328.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.