PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/1 | 79--90
Tytuł artykułu

Dopuszczalność przeznaczenia agio na sfinansowanie spłaty z tytułu umorzenia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dopuszczalność przeznaczenia agio na sfinansowanie spłaty z tytułu umorzenia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spółki w ramach restrukturyzacji często wykorzystują instytucję umorzenia udziałów (akcji) zmieniając w ten sposób strukturę udziałową spółki. Problematyka umorzenia praw udziałowych jest stale obecna w rozważaniach zarówno teoretyków jak i praktyków prawa. Jednak ze względu na brak jasnych regulacji prawnych, problematyka wykorzystania agio w celu wypłacenia wynagrodzenia osobie posiadającej umarzane udziały (akcje) budzi duże kontrowersje. Celem publikacji jest wskazanie argumentów popierających dopuszczalność finansowania umorzenia udziałów z agio w obecnym stanie prawnym. Jednak autorka pragnie również zwrócić uwagę, że ustawodawca powinien rozważyć zmianę przepisów kodeksu spółek handlowych w celu wyjaśnienia powyższej kwestii, ponieważ ma ona duże znaczenie dla obrotu prawnego, który wymaga pewności i stabilizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Companies often use the redemption of shares in order to change the shareholding structure of the company. The problem of redemption of shareholding rights is constantly present in the considerations of both theoreticians and practitioners of law. However, due to the lack of clear legal regulations, the issue of using agio to pay remuneration to a person holding redeemed shares arouses great controversy. The purpose of the publication is to indicate arguments supporting the admissibility of financing the redemption of shares from agio in the current legal status. However, the author wishes to point out that the legislator should consider amending the provisions of the Commercial Companies Act in order to clarify the above issue, because this issue has great practical importance for legal transactions, which requires certainty and stability. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, tekst jedn. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.).
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 lipca 2013 roku, sygn. XIII Ga 644/13.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1997 r., sygn. III CZP 15/97, OSNC 1997/6-7/74.
 • Drozd A., Aspekt finansowy umorzenia udziałów, "Prawo Spółek" 2000 r., nr 1.
 • Grykiel J., Finansowanie wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z agio, ,,Przegląd Prawa Handlowego" 2014 r., nr 1.
 • Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art.199 Kodeksu spółek handlowych, [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), LEX 10691.
 • Knurowska I., Przymusowe umorzenie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, "Prawo Spółek" 2001 r., nr 4.
 • Nowacki A., Finansowanie umorzenia udziałów, ,,Przegląd Prawa Handlowego" 2004 r., nr 1.
 • Olczyk M., Komentarz do zmiany art.199 Kodeksu spółek handlowych wprowadzonej przez Dz.U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2276, [w:] Komentarz do ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.229.2276), LEX 8251.
 • Opalski A., Umorzenie i nabycie własnych praw udziałowych, "Prawo Spółek" 2004 r., nr 10.
 • Opalski A., W sprawie dopuszczalności sfinansowania spłaty umorzeniowej z agio - polemika, ,,Przegląd Prawa Handlowego" 2014 r., nr 7.
 • Szymański K., Umorzenie udziałów i akcji - aspekty prawne, bilansowe i podatkowe, "Rachunkowość" 2006 r., nr 7.
 • Ziemnicka K., Dopuszczalność finansowania wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego obejmującego agio, Przegląd Prawa Handlowego 2015 r., nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.