PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 44/1 | 91--103
Tytuł artykułu

Treść wykonywania prawa własności w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Content of the Exercise of the Ownership Rights in the Context of Spatial Planning and Land Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera zagadnienia z zakresu problematyki relacji zachodzących między prawem własności a obecnie funkcjonującymi przepisami dotyczącymi warunków zabudowy. Przedstawione zostało cywilistyczne oraz konstytucyjne ujęcie pojęcia własności. Następnie autor poddaje analizie przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nadto rozważono ich wpływ na treść wykonywania prawa własności. Artykuł stanowi również omówienie argumentów o niekonstytucyjności wprowadzonych zmian. Opracowane zostały także skutki nowych przepisów dotyczących warunków zabudowy, w szczególności te wynikające z uchylenia poprzednio obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto scharakteryzowano wpływ decyzji o warunkach zabudowy na istotę prawa własności. W niniejszej pracy szeroko ekscerpowano również zagadnienia związane z doktryną uzasadnionych oczekiwań. W ramach charakteryzowanej problematyki wyszczególnione zostały końcowe tezy i wnioski z omawianej materii. Końcowym przedmiotem opracowania są postulaty de lege ferenda.(abstrakt oryginalny)
EN
This article will attempt to indagate the relationship between the ownership and the recent legislation referring to zoning approvals, considering especially on the civil and the constitutional approach to the ownership. The discussion is focused on the thorough examination of the Spatial Planning and Land Development Act of the 27th of March 2003. More to the point, a study to answer the question whether the legislation has a wide impact on the effective exercise of the ownership law is made. Further analysis devotes to the assumption that reflection might suggest a doubt whether the changes are constantly constitutional. This in-depth examination is followed by the meticulous research on the outcome of repealing the previous local zoning plans and the perceptible influence of zoning approvals to the ownership itself. It is a thesis of the present work to mention the intractable problem of the legitimate expectations. The conclusion of the article emphasizes on illustrating both the final thesis and the solutions of the matter involved. Concomitantly, the author refers to the issue if de lege ferenda demands are continually needed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 • Kulski R., Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym Zakamycze 2006, Lex 57987.
 • Mazur M., Moc wiążąca umów procesowych na przykładzie zapisu na sąd polubowny, ADR 2011, Nr 1.
 • Mikuszewski W., Dopuszczalność umów regulujących sposób prowadzenia dowodów w procesie, RPEiS 1939, z. 3.
 • O'Brien, John C., Stewart T., L., Imwinkelried E., J., Missouri Evidentiary Foundations - 3rd Edition.
 • Rauscher T., Kruger Wolfgang, Münchener Kommentar zur ZPO 5 München 2016.
 • Saenger I., Zivilprozessordnung Handkommentar, ZPO Munster 2015.
 • Davies K., Herskhoff H., Contracting for procedure w William and Mary Law Review nr. 53.
 • Gessel - Kalinowska vel Kalisz B., Przyczynek do rozważań na temat odrębności postępowania dowodowego w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne, Kwartalnik ADR Nr 1(5)/2009.
 • Opinia Rady Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów z 8 lutego 2018 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
 • http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/975382,umowy-procesowe-dochodzenie-naleznosci.html.
 • Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym materiał do pre-konsultacji na: www.konsultacje.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.